slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Биогазът Възможности и приложение PowerPoint Presentation
Download Presentation
Биогазът Възможности и приложение

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

Биогазът Възможности и приложение - PowerPoint PPT Presentation

faith-hood
112 Views
Download Presentation

Биогазът Възможности и приложение

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Биогазът Възможности и приложение

 2. 1. Какво представлява биогазовата инсталация?

 3. 1. Какво представлява биогазовата инсталация?

 4. 2. Как се произвежда биогаз?

 5. 2. Как се произвежда биогаз? Хидролиза Ферментация

 6. 2. Как се произвежда биогаз?

 7. 2. Как се произвежда биогаз?

 8. 3. От какво се произвежда биогаз? • Субстрати за производство на биогаз: • Отпадъци: Това може да бъде избегнато !

 9. 3. От какво се произвежда биогаз? • Субстрати за производство на биогаз: • 1. Отпадъци: • Оборски тор • Отпадъци и остатъци от зеленчукопроизводство • Остатъци от консервната промишленост • Остатъци от производство на алкохол(шлемпи, джибри и др.) • Остатъци от производството на биодизел (кюспе и глицерол) • Отпадъци от пазари (бракувани плодове и зеленчуци) • Остатъци от почистване на силози • Суроватка • Странични животински продукти от кат. 3 съгл. Регламент 1069/2009 (напр. някои видове кланични отпадъци) • Хранителни остатъци (от домакинства, ресторанти и др.)

 10. 3. От какво се произвежда биогаз? • 2. Енергийни култури • Царевичен силаж • Силаж от цели житни растения • Тревен силаж • Захарно цвекло

 11. 4. Какво е приложението на биогаза? • Производство на електроенергия чрез когенерация • Тригенерация (вкл. охлаждане) • Пречистване до качества на природен газ и • подаване в газопреносната мрежа • използването като гориво, вкл. и на градски транспорт • Електрическата енергия се продава на ЕРП на преференциални цени; • Топлината от ко/тригенерацията може да се използва за отопление на сгради;

 12. 5. Примери на действащи биогазови инсталации ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИОГАЗ Hellingsbo-Gard ШВЕЦИЯ Описание: Малка инсталация за производство на биогаз от птичи тор. В експлоатация от декември 1997 г. Субстрат: 1t/d Птичи тор(40% св) (в бъдеще : 2 t/d силаж от трева) Електрическа мощност: 40 - 50 кВт (бъдещето 100 кВт) Обем на Ферментора : 120 m3 (в бъдеще 240 m3)

 13. 5. Примери на действащи биогазови инсталации ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИОГАЗ Lauenbrück-ГЕРМАНИЯ Описание: Инсталация за производство на биогаз от тор и царевичен силаж. В експлоатация от март 2006 г. Електрическа мощност: 650 кВт Когенератор Jenbacher-526 кВт и 250кВт с два вида гориво Schenll(метан и дизел) Субстрат 125м3 (650кВт): -24t/d Тор; -33 t/d царевичен силаж; -68 м3 рециркулат; Обем на Ферментора : 2х1400 m3

 14. 5. Примери на действащи биогазови инсталации • ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИОГАЗ Zierenberg в Neuweidenbach - ГЕРМАНИЯ Описание: Инсталация за производство на биогаз от царевичен силаж собствено производство и изкупуван птичи тор. и други отпадъци субстрати В експлоатация от март 2007 г. Субстрат 100м3 (500кВт): -12 t/d царевичен силаж; -7t/d просо; -3t/d птича тор; -1t/d синап; -77 м3 рециркулат; Обем на Ферментора : 2х1400 m3

 15. 5. Примери на действащи биогазови инсталации ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИОГАЗ Лиго в Латвия Обем на Ферментора : 1х2500 m3 Електрическа мощност: 530 кВт Когенератор Gas Otto Aggregat-600 кВт, производител:Pro2

 16. Благодаря Ви за вниманието!