slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SADA č.22 Identifikátor: VY_32_INOVACE_SADA22 _ VkO DUM č.9 PowerPoint Presentation
Download Presentation
SADA č.22 Identifikátor: VY_32_INOVACE_SADA22 _ VkO DUM č.9

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

SADA č.22 Identifikátor: VY_32_INOVACE_SADA22 _ VkO DUM č.9 - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. SADA č.22 Identifikátor: VY_32_INOVACE_SADA22 _ VkO DUM č.9 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Název: Dělba státní moci – 2. Výkonná moc

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SADA č.22 Identifikátor: VY_32_INOVACE_SADA22 _ VkO DUM č.9' - fairly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

SADA č.22

Identifikátor: VY_32_INOVACE_SADA22 _ VkO DUM č.9

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Vzdělávací obor: Výchova k občanství

Název: Dělba státní moci – 2. Výkonná moc

Autor: Ivana Skalická

Stručná anotace: Prezentace pojednává o výkonné moci v České republice a vede žáky ke sledování činnosti vlády a prezidenta.

Metodické zhodnocení: Učivo propojuje konkrétní poznatky získané v pravidelně zařazovaných aktualitách s obecnými poznatky o funkci výkonné moci v ČR .

Využito VkO 9.B 13.12.2011

Aktualizace údajů 3.2.2013

Autorem materiálu a všech jeho částí , není-li uvedeno jinak, je Ivana Skalická

st tn moc opakov n
Státní moc - opakování

→ způsob, jak organizovat a řídit soužití lidí ve státu, umožňuje fungování státu.

Dělí se :

A) moc zákonodárná (vytváří zákony)

B) moc výkonná (orgány, které řídí život státu)

C) moc soudní (hlídá dodržování práva)

Jsou definovány Ústavou České republiky.

v konn moc exekutiva
Výkonná moc = exekutiva

1. Prezident České republiky2. Vláda ČR

3. Níže postavené orgány státní moci

- kraje

- obce

1 prezident r hlava st tu
1. Prezident ČR = hlava státu
 • občan volitelný do Senátu (= starší 40 let )
 • nejvýše 2 volební období za sebou
 • dosud na 5 let volen Parlamentem ČR
 • nově uzákoněna změna Ústavy ČR
 • 1.12.2012 vstoupila v platnost přímá volba prezidenta občany s volebním právem
pravomoci prezidenta
Pravomoci prezidenta

= jaké úkoly má prezident plnit (celkem 21)

→definováno Ústavou ČR - například:

 • zastupuje ČR v zahraničí
 • sjednává mezinárodní smlouvy
 • vyhlašuje volby do Parlamentu ČR
 • jmenuje a odvolává vládu
 • je vrchním velitelem ozbrojených sil
 • uděluje amnestii = prominutí trestů
2 vl da r
2. Vláda ČR
 • vrcholný orgán výkonné moci a správy
 • řídí státní administrativní aparát
 • je jmenována prezidentem
 • složení: předseda místopředsedové ministři - řídí rezorty= odvětví ( ministerstvo školství, financí, obrany, zahraničních věcí, zdravotnictví…)
jak vznikne v r vl da
Jak vznikne v ČR vláda?
 • Prezident jmenuje předsedu vlády = premiéra
 • Ten vede jednání o složení vlády s politickými stranami, které získaly místo v Parlamentu ČR
 • Návrh předá prezidentovi
 • Prezident jmenuje ostatní členy vlády
innost vl dy
Činnost vlády
 • Vláda je zodpovědná Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
 • Vláda vypracuje a sněmovně přednese programové prohlášení (= co bude prosazovat)
 • Sněmovna vyjadřuje vládě (ne)důvěru
 • K přijetí usnesení je nutný nadpoloviční souhlas všech členů vlády (nejen přítomných)
jak vl da zanikne
Jak vláda zanikne?
 • Demise = vláda odstoupí
 • Vyjádřením nedůvěry Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR
 • Po volbách do Parlamentu ČRprezident jmenuje novou vládu
3 n e postaven org ny st tn moci
3. Níže postavené orgány státní moci

a) obce→ jsou samosprávné (= nepodléhají státním orgánům, rozhodují si o svých věcech samy → mají majetek + finanční zdroje

→ hospodaří podle rozpočtu → mají v čele zvolené: obecní zastupitelstvo

obecní radu starostu

b)kraje= část území ČR, nejsou samosprávné

ot zky a koly
Otázky a úkoly
 • Ve kterém základním dokumentu jsou orgány státní moci ČR a jejich úkoly definovány?
 • Co se roku 2012 zásadně mění v ČR v zákonech týkajících se státní moci?
 • Mohu jako občan nějak ovlivnit, které osoby se budou účastnit výkonu státní moci? Čím?
 • Které z orgánů státní moci jsou voleny, které jmenovány?
 • Které orgány státní moci jsou nejnižší a občanovi nejblíž?
 • Jmenuj prezidenty ČR
 • Mohou se tví rodiče stát poslanci nebo senátory?
slide13
Řešení
 • Orgány státní moci ČR a jejich úkoly jsou definovány v Ústavě ČR.
 • Roku 2012 v ČR nepřímá volba prezidenta (Parlamentem ČR ) nahrazena přímou volbou občany.
 • Občan může ovlivnit, které osoby se budou účastnit výkonu státní moci, že se zúčastní voleb nebo kandiduje.
 • Volením: Parlament ČR, obecní a krajská zastupitelstva, prezident, jmenováním se ujímá funkce vláda a soudci.
 • Občanovi nejblíž jsou obce.
 • Prezidenti ČR: Václav Havel, Václav Klaus 2013 Miloš Zeman
 • Rodiče se mohou stát poslanci, pokud budou zvoleni ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Senátory, pokud jim už bylo 40 let a budou zvoleni do Senátu .
zdroje
Zdroje
 • Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod. II. doplněné vyd. Ostrava: ARIES, v.o.s.
 • Klipart MS Office