slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Cieľová skupina : Nezamestnaní absolventi škôl.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Cieľová skupina : Nezamestnaní absolventi škôl. - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Riešenie zamestnanosti mládeže - samofinancovateľný Euroinkubátor. Využitie podpory EÚ na vytvorenie a naštartovanie trvalo udržateľných pracovných miest pre absolventov škôl v EUROINKUBÁTORE. Cieľová skupina : Nezamestnaní absolventi škôl.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cieľová skupina : Nezamestnaní absolventi škôl.' - fairly


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Riešenie zamestnanosti mládeže - samofinancovateľný Euroinkubátor.Využitie podpory EÚ na vytvorenie a naštartovanie trvalo udržateľných pracovných miest pre absolventov škôl v EUROINKUBÁTORE.

Cieľová skupina : Nezamestnaní absolventi škôl.

1. Cieľ: Systém štartovacích pracovných miest ako inkubátor:

- Pozície asistentov v cvičných firmách pri stredných školách.

- V cvičných firmách v okresných pobočkách Euroinkubátoru.

- V kluboch mládeže pri mestách, obciach, firmách zapojených do Euroinkubátoru.

2. Cieľ: Trvalá udržateľnosť a samofinancovanie Euroinkubátoru:

I. fáza Aktuálne obdobie čerpania, ako pilotný projekt národného programu.

 • V cvičných firmách pri stredných školách registrovaných v ŠIOV.
 • Pri UPSVAR v 79 okresoch, v ŠIOV a v Euroinkubátore ako organizačný štáb. (pre abs. VŠ).

Priestor pre 1000 absolventov.

II. fáza Rozšírenie národného programu v období 2014 -2020 do:

 • Miest a obcí so záujmom vytvorenia a podpory vlastných klubov mládeže ako CF.
 • Do firiem a organizácií so záujmom o spoluprácu s Euroinkubátorom.
 • Rozšírenie, vytváraním pobočiek Euroinkubátoru s cvičnou firmou v každom okrese.

Priestor pre 5 – 10 000 absolventov.

euroinkub tor tartovacie pracovn miesto
EUROINKUBÁTOR - Štartovacie pracovné miesto.

1. Pri cvičnej firme ako Asistenti pre pomocné organizačné práce riaditeľov škôl a pedagógov CF, pri organizovaní programov a propagácii školy na ZŠ. (Pilotný projekt)

2. Pri mestách a obciach ako asistenti starostov pre pomocné organizačné práce v obci a pre prácu s mládežou v klube mládeže.

3. V cvičných firmách absolventov v pobočkách EUROINKUBÁTORU.

Cieľ:

Vytvoriť sieť pracovných pozícií ako prostredie inkubátoru

v profesionálnom a režimovo stabilnom prostredí na:

1. Získavanie praktických skúsenosti a pracovných návykov. (na pracovné pravidlá, povinnosti, dochádzku, plnenie úloh).

2. Pochopenie a návyk na princíp solidarity = odvody a dane)

3. Vytvoriť priestor a čas hľadať si pracovné zaradenie podľa vlastnej predstavy alebo pripraviť sa na samostatné podnikanie.

Nájdením si pracovného miesta, alebo začatím podnikania uvoľní miesto pre ďalšieho absolventa.

 • Minimálna doba zotrvania v inkubátore nie je stanovená. Maximálne 24 mesiacov.
 • Minimálna mzda vytvárajúca daň, a časové obmedzenie ako motivácia na hľadanie si uplatnenia v zamestnaní alebo podnikaní podľa vlastnej predstavy.
spolu as
Spoluúčasť:

1. Štát – príspevok na absolventskú prax ako súčasť hrubej mzdy v hrubom náklade. (Okamžitá návratnosť v nasledujúcom mesiaci v podobe dane a odvodov).

2. Zamestnávateľ: Škola/ mesto, obec/ firma/ - priestor a vedenie . Mzda pre asistenta bude finančne refundovaná. Zamestnávateľ (škola / obec / firma) bude garantovať dorovnanie hrubej mzdy pri výpadku príjmov s možnosťou upraviť (znížiť) pracovnú dobu pre zníženie nákladov na hrubú mzdu.

3. Cvičná firma – príjmy z programov Euroinkubátoru.

4. Firmy, spoločnosti, mestá, obce a osobnosti formou príspevkov za zapojenie sa a podporu jednotlivých programov.

na e organiza n rie enie
Naše organizačné riešenie:

Vytvorenie a naštartovanie Euroinkubátoru - systému stálych, trvalo

udržateľných, (samofinancujúcich sa), pracovných miest .

1. Navrhujeme zmenu využitia príspevku na podporu stabilných štartovacích pracovných miest v režimovo kontrolovanom prostredí ako v inkubátore, pri súčasnom učení sa a získavaní režimových a pracovných návykov:

 • Produktívnej práce( v CF propagujú školu na ZŠ a súbežne sa učia vytvárať zdroje).
 • Učenie sa a pochopenie princípu solidarity a osobnej zodpovednostiza svoje zabezpečenie, v podobe platenia odvodov a zodpovednosti za štát, ktorého sú súčasťou v podobe platenia daní.

Naše ekonomické riešenie z pohľadu štátu a návratnosti príspevku

Navrhujeme príspevok 200 €,ako súčasť hrubého nákladu, ktorý obsahuje hrubú mzdu 400€, už vytvárajúcu daň, ako príjem štátu. Z nej sa príspevok okamžite vráti ako daň. a odvody vo výške 201 € . (Pri 400 € je daň 6,66 € + odvody 13,4% = 53,60€ a 35,2% = 140,80€,odvody spolu 194 €)

(Príjem štátu 6,66 + 194,4 = 201,06 € z jednej podporovanej pracovnej pozície)

slide6
Pilotný projekt na 24 mesiacov je prínosom štátu v podobe udržateľných pracovných miest, platenia daní a odvodov.

PRÍNOS PRE ŠTÁT

 • Výška hrubej mzdy 400 € už vytvára zdroj na daň z príjmu 8,1 € x 24 x 1000 pozícii = príjem štátu 194 400 €

a odvody ako príjem štátu.194,4 x 24 x 1000 = príjem štátu 4 665 600 €

 • Počas projektu nemusí štát platiť 1000 absolventských praxí x 197,86 x 24

= úspora štátu 4 748 640 €

Prínos riešenia:

 • Výdavok sa zmení na príjem, čo spolu s úsporou bude prínosom pre štát 9 414 240 €
 • Z hrubého nákladu sa hradia miesta organizátorov pri UPSVAR, ŠIOV a v Euroinkubátore.
 • Pilotný projekt spolu vytvorí 1000 pracovných pozícii pre absolventov škôl + 12 ako organizačný štáb.
 • Hlavný koordinátori národného projektu

– štátne inštitúcie – ŠIOV ako odborný garant a spolu s UPSVAR

ako administrátori čerpania prostriedkov.

 • Obsah programov – Euroinkubátor
 • Organizátor vzdelávania – Inštitút celoživotného odborného vzdelávaniaOZ ORION.
slide7

Trvalá udržateľnosť pozícii a financovanie Euroinkubátoru po skončení projektu.= udržanie pracovných pozícii a vytvorenie hrubého nákladu 600 € na jednu pozíciu Asistent.

 • Po skončení projektu:
 • I. Zdroj Príspevok na jednu pozíciu 200 € x 1000 x 12 = výdaj - 2 400 000 €

Okamžitá návratnosť! Prínos z daní a odvodov z 1000 prac miest = ročne + 2 430 000 €

 • II. Zdroj z financovania práce s mládežou z kapitoly MŠ ( programy „ADAM“– organizácia deti a mládeže „ZEM“ Združenie Európskej mládeže)
 • Využitím programov ADAM sa získa 2. podporný zdroj na mzdy a organizáciu programov. 1000 absolventov ako asistenti pri cvičných firmách vytvoria asi 2000 klubov pri ZŠ a SŠ. = 2000 x priemerne 10 žiakov a študentov zapojených do programov v jednom klube (CF) = viac ako 20 000 členov organizácie „ZEM“.
 • Zdroj sa získa z kapitoly MŠ za prácu s deťmi a mládežou.
 • III. Zdroj z príjmov cvičných firiem a sociálnych podnikov ako podporné zdroje.
  • Príspevky do „ŽIVEJ KNIHY“ Príspevky miest, obcí, firiem a fyzických osôb
  • Príjem z výroby didaktických pomôcok v sociálnych podnikoch
  • Príjem z organizovania súťaží a odbytu hier cez cvičné firmy.
  • Ekoprogram– 1. Program „Plávajúca mapa“ ako program mimoškolskej výchovy  

2. Program „Moja domácnosť môj vlastný obchod“.

 • IV. Zdroj – z tvorby a návštevnosti mestečiek mládeže v samosprávnych krajoch s priestorovými mapami – didaktickými pomôckami ako cieľa školských výletov organizovaných asistentmi v CF a kluboch. Z príjmov prevádzok inkubátoru v mestečkách mládeže.
 • Úlohou a cieľom organizačného štábu je vytvárať 600 € hrubých nákladov na 1 pracovnú pozíciu. Príjmy nad 600 € budú zdrojmi rozšírenia Euroinkubátoru do nových škôl, obcí a firiem. V prípade nenaplnenia výšky zdrojov, hrubá mzda neklesne pod zákonom stanovenú výšku. (Zamestnávateľ sa zmluvne sa zaručí, že ju dorovná k príspevku od štátu a ostatným príjmom!)
slide8

„ŽIVÉ KNIHY“ ako metóda zapojenia verejnosti s podnikateľských subjektov do podpory zamestnanosti mládeže formou príspevkov. = podporných zdrojov trvalej udržateľnosti pracovných pozícii absolventov – asistentov v Euroinkubátore a sociálnych podnikoch. CF v každom regióne/okrese si budú tvoriť vlastnú „Živú knihu“ (79) Hrou spoznávame rodný región TURIEC

Prílohou „Živej knihy“ je hrací plán o regióne, okrese pre súťaže klubov pri ZŠ, SŠ a obciach.

Praktický výstup bude organizácia v torbe

Plávajúcej mapy regiónu, ako zdroja trvalej udržateľnosti pracovných miest.

slide9
Príklad uverejnenia v knihe, dôvod podpory a ochoty zástupcov verejnej správy a firiem k podpore formou pravidelných príspevkov.

Príklad umiestnenia loga / erbu na ploche mapy za podporu nákupom dielcov pre žiakov na školách a pri obciach

s bor iv ch kn h o okresoch vytvor knihu o samospr vnom kraji 8
Súbor „Živých“ kníh o okresoch vytvorí knihu o samosprávnom kraji. (8)

Živá kniha

o Žilinskom kraji

Súbor „Živých“ kníh o samosprávnom krajoch vytvorí Knihu s hrou o Slovenských mestách.

Hrou spoznávam môj rodný kraj

Príspevky do knihy o samosprávnom kraji budú podporným zdrojom cvičných firiem v kraji.

slide11
Hry ako didaktické pomôcky pre cvičné firmy a kluby k propagácii školy, mesta a obce. Výrobný program pre CF absolventov škôl.
mal a ve k burza
„Malá a Veľká Burza „

Spoločenské hry pre získavanie skúsenosti pri organizovaní okresných, krajských . . . postupových súťaží, liga mladých manažérov, pre SŠ a ZŠ. Pomôcka k osvojeniu si ekonomických pojmov zásad z finančnej gramotnosti a výrobný program CF absolventov.

slide13

Projekt

„Plávajúce mapy“

Program pre využitie PET fliaš, ako národný program pre mládež, organizovaný na základných a stredných školách SR.

zdroj trvalej udržateľnosti pracovných miest absolventov škôl v cvičných firmách, v programe podpory zamestnanosti mládeže EUROINKUBÁTOR.

 • Program organizovaný asistentmi pri cvičných firmách pri SŠ, v kluboch mimoškolskej výchovy na základných školách SR a v kluboch pri mestách a obciach.
 • Praktický výstup programu „Živé knihy“ a . . !
 • Zdroj príjmov:

a) trvalej udržateľnosti pracovných pozícii asistentov pri CF. b) trvalej udržateľnosti a opakovania projektu pre nové ročníky

žiakov, študentov v CF a absolventov v novom školskom roku.

c) trvalej udržateľnosti výrobného programu CF absolventov.

 • Národný rozsah oslovenia mládeže podporí nomináciu programu „Mládež spája Európu“ na Európsku cenu Karola Veľkého pri Európskom parlamente za programy pre mládež v roku 2013.
slide14

EKOPROGRAM „Plávajúce mapy “Program mimoškolskej výchovy pre ZŠ, cvičné firmy pri SŠ, kluby pri mestách a obciach.ako metóda zapojenia miest, obcí a podnikateľských subjektov do podpory programu zamestnanosti mládeže a mimoškolskej výchovy. Výrobný program pre CF absolventov sociálne podniky a chránené dielne.

didaktick pom cka pre ekoprogram aplikovan ekon mia v dom cnosti
Didaktická pomôcka pre EKOPROGRAM. Aplikovaná ekonómia v domácnosti.
 • K získaniu vedomostí a základných návykov finančnej a environmentálnej gramotnosti.
 • Podporný zdroj cvičnej firmy z Ekoprogramu, pre trvalú udržateľnosť pracovných miest absolventov škôl v

EUROINKUBÁTORE.

 • Možnosť príjmu popri štúdiu, študentov v cvičných firmách, pri realizovaní Ekoprogramu vo vlastnej domácnosti.
slide16

EKOPROGRAM pre Slovensko so spätným zberom obalov

Aplikovaná ekonómia v praxi.

Výrobca

Recyklácia

Domácnosti

Výrobca priamo dodáva NVP a vracia im podiel na obrate

Domácnosti

Cesta obalov od výrobcu k spotrebiteľovi a späť do recyklácie priamou distribúciou v EKOPROGRAME:

Návrat obalov do recyklácie ( návrh riešenia)

Spolupracovníci EKOPROGRAMU, asistenti - NVP, CF aplikovanej ekonómie/ priamo napojené na výrobcu nakupujú –30%

Výroba dielcov v

CF absolventov

Pasívny spotrebiteľSpolupracovníci EKOPROGRAMUsieťový zber recyklačná

Výkup (CF / Klub aplikovanej ekonómie zásielková služba - spoločnosť

domácnosť vykúpi a sústredí obaly).

10 Centov Financovanie: 1 € za odvoz , 2 € za recykláciu

za obal zdroj z MOM (Obaly sú stlačené na minimálny objem a

vložené do škatúľ, v ktorých boli dodané)

EKOPROGRAM pre Slovensko - podporný zdroj príjmov pre trvalú udržateľnosť pracovných miest v CF pri SŠ a v Euroinkubátore.

rozvoj programu na n rodnej rovni ako projekt ml de sp ja regi ny
Rozvoj programu na národnej úrovni ako projekt „MLÁDEŽ SPÁJA REGIÓNY“

Mosty porozumenia – spoznávajme sa

Partnerské mesto/obec SK Partnerský región SK

EUROINKUBÁTOR

Záznam STV http://www.youtube.com/watch?v=Hc2KxIiY5bQ

Tvoria sa „Živé knihy“ a priestorové mapy slovenských regiónov

TURIEC

slide18

Náš prvý úspech

Slovenská nominácia na cenu Karola Veľkého za program pre mládež.

EURÓPSKY PARLAMENT: Tlačová správa TASR

Projekt Euroinkubátor sa stal v slovenským kandidátom

na Európsku cenu Karola veľkého pre mládež.

 • Die nationalen Gewinner2009
 • Belgien: vzw EUfrasie EYP-Europolis
 • Bulgarien: Bulgarien, so fern und doch so nah
 • Dänemark: The more I see you – Mehrwert der Minderheiten
 • Deutschland: Diplomaten in Gummistiefeln
 • Estland: Ostsee-Umwelt-Konferenz
 • Finnland: 62. Tagung des Europäischen Jugendparlaments: Helsinki ’09
 • Frankreich: Acthéa – Europäisches Festival des Studententheaters in Albi
 • Griechenland: SAFIA (Student Association for International Affairs)
 • Irland: Foroige
 • Italien: Seltene Berufe in Europa
 • Lettland: Entwicklung ehrenamtlicher Tätigkeiten in Georgien
 • Litauen: www.StudyKaunas.eu
 • Luxemburg: Radio Quattro Stazioni
 • Malta: Ehrenamtliche Tätigkeit in den Abschiebegewahrsamzentren für irreguläre Einwanderer in Safi und Halfar
 • Niederlande: Ermittlung fehlender Länder und Hilfe für neue Länder
 • Österreich: Proud to be a European Muslim
 • Polen: YOUrope needs YOU
 • Portugal: Café Babel Lissabon
 • Rumänien: Europe3D
 • Schweden: IAAS Sweden (International Association of Students in Agricultural and Related Sciences)
 • Slowakei: Euroinkubator, lebendiges Buch, dreidimensionale lebendige Landkarten und Brücken der Verständigung
 • Slowenien: Id(EU)ntity, d.o.o
 • Spanien: Z DE CAPAZ, TOUT CAPABLE
 • Tschechische Republik: 57. Internationale Tagung des Europäischen Jugendparlaments in Prag
 • Ungarn: Unterrichtscamp für junge Schüler
 • Vereinigtes Königreich: Talita Kum Projekt
 • Zypern: Apostolos Varnavas Lyceum
slide19

Rozvoj projektu na medzinárodnej úrovni„ZEM“ Združenie Európskej mládeže, založené 30.12. 2010so sídlom Borcová 50 Slovenská republika, v budúcom mestečku Európskej mládeže.

slide20
NÁŠ CIEĽ
 • Mestečko Európskej mládeže s mapou Európy ako centrum európskeho Euroinkubátoru a cieľ stretávania sa mládeže z celej SR a EU (trvalý dôvod podpory zamestnanosti mládeže zo strany EÚ).

Prevádzky ako inkubátor v mestečku mládeže

 • Veľvyslanectva mládeže štátov EU (pracovné miesta podporované a financované štátmi EÚ)
 • Sídlo „ZEM“ Združenia Európskej mládeže s cieľom vytvoriť sídlo parlamentu európskej mládeže a kongresového centra pri mape Európy v mestečku Európskej mládeže
 • Sociálny podnik s výrobou komponentov didaktických pomôcok pre sociálne podniky v samosprávnych krajoch, pre CF v ŠIOV.
 • BIOFARMY a celoročné skleníky na výrobu BIO potravín – s odberom tepla z BIOSTANICE
 • Výstavné priestory Slovenských regiónov pri mape Slovenska.
program ml de sp ja eur pu
Program MLÁDEŽ SPÁJA EURÓPU

Mosty porozumenia – spoznávajme sa

Mapa EURÓPY PLÁVAJÚCA MAPA SVETA

a Slovenska

MestečkoEurópskejmládeže

n vrh
Návrh
 • Autori navrhujú štátnym a vzdelávacím inštitúciám pojať podporu zamestnanosti mládeže prostredníctvom Euroinkubátoru, „ZEM“ Zduženia európskej mládeže a inštitútu odborného celoživotného vzdelávania ORION, formou Euroinkubátoru, k všeobecnému verejnoprospešnému záujmu, ako

NÁRODNÝ PROGRAM.

 • Navrhujeme Euroinkubátor - program zamestnanosti mládeže prihlásiť, pod záštitou MPSVAR a MŠ SR a ŠIOV, do súťaže o cenu Karola Veľkého pri EP za programy pre mládež pod názvom „Mládež spája Európu“.
 • Navrhujeme aby sa Slovensko stalo centrom európskeho Euroinkubátoru. S mestečkom Európskej mládeže, mapou Európy a sídlom „ZEM“ združenia európskej mládeže v Slovenskej republike. Program Euroinkubátor tak bude dôvodom trvalej podpory zamestnanosti slovenskej mládeže zo strany EÚ. !

Autor Euroinkubátoru a didaktických pomôcok Mgr. Peter Cesnek Autor odborného vzdelávania pre cvičné firmy Ing. Mgr. Peter Gábor DiS