Projekty systemowe wspierające kierunki zmian
Download
1 / 15

Projekty systemowe wspierające kierunki zmian w kształceniu zawodowym Gdańsk, 8 grudnia 2009 r. - PowerPoint PPT Presentation


  • 112 Views
  • Uploaded on

Projekty systemowe wspierające kierunki zmian w kształceniu zawodowym Gdańsk, 8 grudnia 2009 r. Grażyna Osicka. Projekty systemowe PO KL realizowane w KOWEZiU. Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Projekty systemowe wspierające kierunki zmian w kształceniu zawodowym Gdańsk, 8 grudnia 2009 r.' - fai


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Projekty systemowe wspierające kierunki zmian

w kształceniu zawodowym

Gdańsk, 8 grudnia 2009 r.

Grażyna Osicka


Projekty systemowe po kl realizowane w koweziu
Projekty systemowe PO KL realizowane w KOWEZiU

  • Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

  • System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

  • Opracowanie modelu doradztwa zawodowego oraz internetowego systemu poradnictwa edukacyjno-zawodowego

  • Model systemu wdrażania i upowszechniana kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie


Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowegoprojekt realizowany w ramach

Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI

Priorytet III, Działanie 3.3System wsparcia szk i plac wek o wiatowych wdra aj cych modu owe programy kszta cenia zawodowego
System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI

Priorytet III Wysoka jakość oświaty

Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia

Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia

Okres realizacji: maj 2009 – grudzień 2013


Zadania w projekcie wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego


Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego w systemie oświaty w Polsce oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej

projekt systemowy

Okres realizacji: V 2009 – XII 2012


Zadania w projekcie oświaty w Polsce oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej


Model wdra ania i upowszechniania kszta cenia na odleg o w uczeniu si przez ca e ycie
Model wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie

Priorytet III

- Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie 3.4

– Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie

Poddziałanie 3.4.2

– Upowszechnianie się uczenia przez całe życie

Projekt systemowy

Okres realizacji: lipiec 2009 – czerwiec 2014


Planowany harmonogram realizacji projektu odległość w uczeniu się przez całe życie


Projekty konkursowe men
Projekty konkursowe MEN odległość w uczeniu się przez całe życie

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Funduszy Strukturalnych

projekt dofinansowywany ze środków EFS

w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI

Priorytet III Wysoka jakość oświaty

Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia

Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli

„Uruchomienie nowego typu studiów podyplomowych, przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych”


Projekty konkursowe men1
Projekty konkursowe MEN odległość w uczeniu się przez całe życie

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Funduszy Strukturalnych

projekt dofinansowywany ze środków EFS

w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI

Priorytet III Wysoka jakość oświaty

Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie

Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie

„Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego”


Projekty planowane do realizacji od 2010 roku
Projekty planowane odległość w uczeniu się przez całe życiedo realizacji od 2010 roku

Priorytet III Wysoka jakość oświaty

Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych

„Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe”

Beneficjent systemowy: Centralna Komisja Egzaminacyjna


Projekty planowane do realizacji od 2010 roku1
Projekty planowane odległość w uczeniu się przez całe życiedo realizacji od 2010 roku

Priorytet III Wysoka jakość oświaty

Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie

„Opracowanie systemu rozwijania i promocji umiejętności zawodowych”

Beneficjent systemowy: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Funduszy Strukturalnychi Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego


Dziękuję za uwagę odległość w uczeniu się przez całe życie


ad