Download
r stof rsm de 2014 de f rste erfaringer med tilladelser og tilsyn i regionerne n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Råstofårsmøde 2014 de første erfaringer med tilladelser og tilsyn i regionerne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Råstofårsmøde 2014 de første erfaringer med tilladelser og tilsyn i regionerne

Råstofårsmøde 2014 de første erfaringer med tilladelser og tilsyn i regionerne

116 Views Download Presentation
Download Presentation

Råstofårsmøde 2014 de første erfaringer med tilladelser og tilsyn i regionerne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Råstofårsmøde 2014 de første erfaringer med tilladelser og tilsyn i regionerne Nordkraft den 10. og 11. september 2014 Ph.d. geolog Rikke Ellemann-Biltoft Region Nordjylland

 2. Velkommen til Råstofårsmødet 2014 og Nordkraft

 3. De første erfaringer Spørgeskemaundersøgelse • Sagsoverdragelsen • Kompetencefordeling • Sagsbehandling

 4. Sagsoverdragelsen - forløbet, udfordringerne og samarbejdet med kommunerne Kommuner • Indledende møder (workshops, fællesmøder, fælles tilsyn) • Dataoverførsel (mail, usb, cd, dropbox, ftp-server, datatrækning, mange systemer) • Tidspres • Overblik / sortering i interne ESDH systemer • Tilsyn med kommuner / branchen Branchen • Orienteringsskrivelser / evt. møder – der har været de forventelige problemer

 5. Kompetencefordelingen RH: RR ved VVM-pligtig indvinding + udenfor graveområde. Øvrig indvinding er administrationen RSyd: RR har delegeret kompetencen til regionsdirektøren. Administrationen skal holde udvalget orienteret + årsrapport RMidt: RR har kompetencen ved VVM-pligtig indvinding. Administrationen ved øvrig indvinding såfremt der ikke er uoverensstemmelser eller væsentlige bemærkninger fra berørte parter og kommuner. Ved væsentlige politisk interesse orienteres som minimum FU

 6. Kompetencefordelingen RSj: RR har kompetencen ved ansøgninger udenfor graveområde. Enhver sag, der konkret vurderes at have politisk interesse skal som minimum forelægges FU Beslutning om regional klage til NMKN over anden myndigheds afgørelse afgøres af FU Beslutning om politianmeldelse afgøres af FU. Øvrig indvinding er administrationen. RN: I proces. Udvalget for Infrastruktur, Klima, Kultur og Miljø (UIKKM) har drøftet kompetencefordeling 8. sep. Der lægges op til:VVM-pligt, udenfor graveområde, nye indvindinger i eksisterende graveområder er RR. Øvrig indvinding er administrationen.

 7. Sagsbehandlingen • Udfordring ved kommunale forskelle i udformning af tilladelser / vilkår (RMidt, RH, RN, RSyd) • Overblik / tidspres / tilkøb af konsulentbistand / overtagelse af sager til færdigbehandling • Samarbejdsnotat (RSj) • Procedurebeskrivelser / sagsbehandlingsflow • Oplæring af personale

 8. Branchen og kommunerne • Halvårlige møder (RSyd) • Halvårlige møder med kommunerne (RMidt) • Såfremt der er behov (RN) – to møder planlagt

 9. Tilsyn • Samtlige regioner påregner tilsyn • Ca. 1 gang / årligt og ad hoc ved behov

 10. Tal og mandskab * inkl. §52 mellem 0.5 og 1.5

 11. Flere tal