slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
گروه 99 PowerPoint Presentation
Download Presentation
گروه 99

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

گروه 99 - PowerPoint PPT Presentation


  • 83 Views
  • Uploaded on

گروه 99. پادشاهی که یک کشور بزرگ را حکومت می کرد، باز هم از زندگی خود راضی نبود؛اما خود نیز علت را نمی دانست. روزی پادشاه در کاخ امپراتوری قدم می زد. هنگامی که از آشپزخانه عبور می کرد، صدای آوازي را شنید . به دنبال صدا، پادشاه متوجه یک آشپز شد که روی صورتش برق سعادت و شادی دیده می شد.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'گروه 99' - fagan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
پادشاهی که یک کشور بزرگ را حکومت می کرد، باز

هم از زندگی خود راضی نبود؛اما خود نیز علت را

نمی دانست.

slide3

روزی پادشاه در کاخ امپراتوری قدم می زد. هنگامی که از

آشپزخانه عبور می کرد، صدای آوازيرا شنید.

به دنبال صدا، پادشاه متوجه یک آشپز شد که رویصورتش برق

سعادت و شادی دیده می شد.

slide4
پادشاه بسیار تعجب کرد و از آشپز پرسید:

‘چرا اینقدر شاد هستی؟’

slide5

آشپز جواب داد: ‘قربان، من فقط یک آشپز هستم، اما

تلاش می کنم تا همسر و بچه ام را شاد کنم.ما خانه ای

حصیری تهیه کرده  ایم و به اندازه کافی خوراک و پوشاکداریم.

بدین سبب من راضی و خوشحال هستم…’

slide6

پس از شنیدن سخن آشپز، پادشاه با نخست وزیر در این مورد صحبت کرد.

نخست وزیر به پادشاه گفت : ‘قربان، این آشپز هنوز عضو گروه 99 نیست!!!اگر او به این گروه نپیوندد، نشانگر آن است که مرد خوشبینی است.’

slide7
پادشاه با تعجب پرسید:

‘گروه 99 چیست؟؟؟’

slide8

نخست وزیر جواب داد: ‘اگر می خواهید بدانید که گروه 99 چیست،باید این  کار را انجام دهید: یک کیسه با 99 سکه طلا در مقابل در خانه آشپز بگذارید.

به زودی خواهید فهمید که گروه 99 چیست!!!’

slide9
پادشاه بر اساس حرف های نخست وزیر فرمان داد یک کیسه با 99 سکه طلا را در مقابل در خانه آشپز قرار دهند.
slide10

آشپز پس از انجام کارها به خانه باز گشت و در مقابل در کیسه را دید. با تعجب کیسه را به اتاق برد و باز کرد.

با دیدن سکه های طلایی ابتدا متعجب شد و سپس از شادی آشفته و شوریده گشت.

slide11

آشپز سکه های طلایی را روی میز گذاشت و آنها را شمرد. 99 سکه؟؟؟

آشپز فکر کرد اشتباهی رخ داده است. بارها طلاها را شمرد؛

ولی واقعاً 99 سکه بود!!!

او تعجب کرد که چرا تنها 99 سکه است و 100 سکه نیست!!!

slide12

فکر کرد که یک سکه دیگر کجاست و شروع به جستجوی سکه صدم کرد. اتاق ها و حتی حیاط را زیر و رو کرد؛

اما خسته و کوفته و ناامید به این کار خاتمه داد!!!

slide13
آشپز بسیار دل شکسته شد و تصمیم گرفت از فردا بسیار تلاش کند تا یک سکه طلایی دیگربدستآورد

و ثروت خود را هر چه زودتر به یکصد سکه طلا برساند.

slide14

تا دیروقت کار کرد. به همین دلیل صبح روز بعد دیرتر از خواب بیدار شد و از همسر و فرزندش انتقاد کردکه چرا وی را بیدار نکرده اند!!!

آشپز دیگر مانند گذشته خوشحال نبود و آواز هم نمی خواند؛ او فقط تا حد توان کار می کرد!!!

slide15
پادشاه نمی دانست که چرا این کیسه چنین بلایی

برسر آشپز آورده است و علت را از نخست وزیر

پرسید.

slide16

نخست وزیر جواب داد: ‘قربان، حالا این آشپز رسماً به عضویت گروه 99 درآمد!!!

اعضای گروه 99 چنین افرادی هستند: آنان زیاد دارند اما ...راضی نیستند.

slide17
خوشبختي ما در سه جمله است :

تجربه از ديروز، استفاده از امروز، اميد به فردا

slide18
ولي ما با سه جمله ديگر زندگي مان را تباه مي کنيم:

حسرت ديروز، اتلاف امروز، ترس از فردا