Zapobieganie chorobom zakaźnym
Download
1 / 22

Zapobieganie chorobom zaka?nym PIERWSZY DZWONEK - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Zapobieganie chorobom zakaźnym PIERWSZY DZWONEK. Program edukacyjny opracowany w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych „Nie! Dla meningokoków” w 2011/12. Kampania „Nie! Dla meningokoków”. Inicjator i organizator działań. Fundacja Aby żyć. Partnerzy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zapobieganie chorobom zaka?nym PIERWSZY DZWONEK' - fadhila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zapobieganie chorobom zaka nym pierwszy dzwonek

Zapobieganie chorobom zakaźnym

PIERWSZY DZWONEK

Program edukacyjny opracowany w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktyki Zakażeń Meningokokowych „Nie! Dla meningokoków” w 2011/12


Zapobieganie chorobom zaka nym pierwszy dzwonek

Kampania „Nie! Dla meningokoków”

Inicjator i organizator działań

Fundacja Aby żyć

Partnerzy

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Polskie Towarzystwo Pediatryczne

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych

Instytut Matki i Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak

Związek Powiatów Polskich

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich


Zapobieganie chorobom zaka nym pierwszy dzwonek

Meningokoki

Meningokoki (Neisseria meningitidis) to groźne bakterie wywołujące niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka choroby.

Najpoważniejsze z nich to sepsa (posocznica) i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, określane jako Inwazyjna Choroba Meningokokowa (IChM).

Meningokoki na śluzówce jamy nosowo-gardłowej


Zapobieganie chorobom zaka nym pierwszy dzwonek

Drogi zakażenia, nosicielstwo

Do zakażenia dochodzi poprzez kontakt z osobą chorą lub bezobjawowym nosicielem

Przenoszenie meningokoków odbywa się podobnie, jak w przypadku wielu mniej groźnych infekcji:

• drogą kropelkową (podczas kaszlu lub kichania),

• przez kontakt bezpośredni (np. podczas pocałunku).

Szacuje się, że u około 20-40% osób meningokoki bytują w jamie nosowo-gardłowej, nie powodując żadnych objawów ani dolegliwości.

Co czwarty nastolatek może być bezobjawowym nosicielem


Zapobieganie chorobom zaka nym pierwszy dzwonek

Grupy szczególnie narażone

Na zakażenie meningokokami grupy C narażeni są wszyscy, niezależnie od płci czy wieku

 • Jednak Inwazyjna Choroba Meningokokowa największe zagrożenie stanowi dla:

 • dzieci w wieku od 2 miesięcy do 5 lat

 • młodzieży między 11. a 24. rokiem życia

 • osób z niedoborem odporności bez względu na wiek

Zwiększone zagrożenie Inwazyjną Chorobą Meningokokową pojawia się w drugim półroczu życia i wzrasta w kolejnych latach.


Zapobieganie chorobom zaka nym pierwszy dzwonek

Profilaktyka zakażeń meningokokowych

Obecnie jedyną i najlepszą metodą zapobiegania zakażeniom

meningokokowym grupy C są szczepienia ochronne

Szczepienie jest możliwe i celowe w każdym momencie życia

 • Meningokoki przenoszą się drogą kropelkową, dlatego wśród metod zapobiegających zakażeniom tymi bakteriami istotną rolę odgrywają odpowiednie zachowania, takie jak:

  • przestrzeganie podstawowych zasad higieny osobistej, zasłanianie ust podczas kichania, kaszlu

  • unikanie ryzykownych zachowań (picie z jednej butelki, dzielenie się kanapkami, słodyczami, palenie tego samego papierosa, używanie wspólnych sztućców)Zapobieganie chorobom zaka nym pierwszy dzwonek

Cele programu edukacyjnego

 • Uświadomienie uczniom, czym są meningokoki, jakie niosą ze sobą zagrożenia

 • Pokazanie uczniom dróg zakażeniameningokokami

 • Kształtowanie postaw i właściwych zachowańw grupie, dzięki którym można uniknąć zakażenia meningokokami (profilaktyka)

 • Uświadomienie uczniom i rodzicom, jak ważne jest szczepienie

 • Utrwalenie podstawowych zachowań profilaktycznych

 • Aktywizowanie do działań: uświadamianie kolegów, przestrzeganie zasad higieny

 • Poprzez nauczycieli dotarcie do rodziców i opiekunów– osób decydujących o szczepieniach

Szczególny nacisk na realizację programu w miejscowościach/województwach, w których były przypadki zachorowań z powodu meningokoków.


Zapobieganie chorobom zaka nym pierwszy dzwonek

Adresaci programu

SZKOŁY PODSTAWOWE

GIMNAZJA i LICEA

Uczniowie klas I-III i I-II

Uczniowie klas IV-VI

Nauczyciele i wychowawcy

Rodzice i opiekunowie


Zapobieganie chorobom zaka nym pierwszy dzwonek

Wiedza programowa

Kompendium wiedzy dla nauczyciela przygotowuje go do przeprowadzenia zajęć

 • Inwazyjna Choroba Meningokokowa

 • Czym jest IChM?

 • Epidemiologia

 • Co to są meningokoki, jak dochodzi do zakażenia i kto jest na nie narażony?

 • Obraz kliniczny

 • Przebieg zakażenia i jego najczęstsze objawy: zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych i sepsa

 • Leczenie

 • Chemioprofilaktyka – antybiotyki podawane dożylnie

 • Immunoprofilaktyka

 • Szczepienia ochronne, grupy ryzyka i zalecany wiek szczepienia

 • Profilaktyka nieswoista

 • Jak unikać zakażeń meningokokami – higieniczne zachowania profilaktyczne


Zapobieganie chorobom zaka nym pierwszy dzwonek

Bezpłatny pakiet edukacyjny

Poradnik i scenariusze zajęć

 • Poradnik dla nauczyciela

 • Kompendium wiedzy na temat Inwazyjnej Choroby Meningokokowej

 • Scenariusze zajęć lekcyjnych

 • Integralna część Poradnika – propozycja wykorzystania tematu w praktyce:

 • Scenariusz dla szkoły podstawowej

 • Scenariusz dla szkół gimnazjalnych i liceów


Zapobieganie chorobom zaka nym pierwszy dzwonek

Bezpłatny pakiet edukacyjny

Ulotki informacyjno-edukacyjne

 • Materiał edukacyjny dla ucznia

 • „Wyciąg” najważniejszych informacji dla rodzica

 • Narzędzie pracy podczas zajęć lekcyjnych – informacje, dyskusja z nauczycielem podczas lekcji

 • Informacja dla rodziców – przekazana przez nauczyciela podczas wywiadówki lub przez dziecko po realizacji zajęć

 • Profilowane pod kątem adresata:

 • dzieci młodsze,

 • młodzież gimnazjalna i licealna


Zapobieganie chorobom zaka nym pierwszy dzwonek

Bezpłatny pakiet edukacyjny

Plakat

 • Materiał dla każdej klasy

 • Do zawieszenia w klasie lub na tablicy w holu

 • Zawiera główne założenia kampanii – hasło, logo, partnerów, adres strony www


Zapobieganie chorobom zaka nym pierwszy dzwonek

Bezpłatny pakiet edukacyjny

Filmy edukacyjne

 • Forma dodatkowej aktywizacji uczniów podczas zajęć – jeden z etapów lekcji to dyskusja uczniów i nauczyciela na temat zagadnień przedstawionych w filmie

 • Zaangażowanie w problematykę rodziców – wspólne oglądanie filmu w domu, rozmowa dzieci i rodziców – film do pobrania ze strony internetowej (zakładka dla szkół)

 • Dwie wersje narracji filmowej:

 • dla szkół podstawowych

 • dla gimnazjów i liceów


Zapobieganie chorobom zaka nym pierwszy dzwonek

Platforma www

Zakładka dla szkół

 • Zakładka poświęcona programowi edukacyjnemu

 • Możliwość pobrania wersji elektronicznej wszystkich materiałów pakietu edukacyjnego

 • Umożliwia realizację programu każdej szkole, która ma dostęp do sieci internetowej


Pierwszy dzwonek
Pierwszy Dzwonek

II edycja 2011/12 – zrealizowało 14 placówek z pośród 815 wszystkich szkół:

 • 3 szkoły gimnazjalne ( 1,2 %)

 • 7 szkół podstawowych ( 2,3 %)

 • 2 szkoły ponadgimnazjalne ( 0,6 %)
Pierwszy dzwonek realizatorzy
Pierwszy DzwonekRealizatorzy


Pierwszy dzwonek3
Pierwszy Dzwonek

Opinia szkolnych koordynatorów:

 • „Odbiór programu przez uczniów był w zdecydowanej większości pozytywny, program podobał się”

 • „Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach”

 • „Program porusza ważny problem”

  Trudności w realizacji programu:

 • „Brak lekcji szkolnej przeznaczonej na edukację zdrowotną i w związku z tym były trudności z organizacją zajęć z młodzieżą”

 • „Dominowały uwagi i wskazania dotyczące przygotowania nowego, ciekawego filmu, uatrakcyjnienia scenariuszy zajęć, aby w większym stopniu wzbudzał zainteresowanie, mało pomocy do prowadzenia zajęć”


Zapobieganie chorobom zaka nym pierwszy dzwonek

Magdalena Kozak - koordynator powiatowy programu

PSSE w m. st. Warszawie

ul. Kochanowskiego 21

01-864 Warszawa

tel. 22/310-79-36

adres email: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl

Warszawa, dn. 02.10.2012r.