Pohjois-Suomen kansainväliset liikennekäytävät
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Updated On :

Pohjois-Suomen kansainväliset liikennekäytävät. Lapin liitto. Taustaa. Pohjois-Suomessa on runsaasti erilaisia kuljetus- ja liikennekäytäviä, joiden kehittämistä edistävät useat tahot Resurssit käytetään osin päällekkäiseen työhön Samaa käytävää edistetään rinnakkain eri nimillä

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - fadhila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Taustaa l.jpg
Taustaa

Pohjois-Suomessa on runsaasti erilaisia kuljetus- ja liikennekäytäviä, joiden kehittämistä edistävät useat tahot

 • Resurssit käytetään osin päällekkäiseen työhön

 • Samaa käytävää edistetään rinnakkain eri nimillä

 • Ulospäin välittyy epämääräinen kuva käytävien tarpeista ja mahdollisuuksista

 • Kun kukin taho ajaa vahvasti vain omien liikennekäytäviensä kehittämistä, käytävien kehittämiseen saatavien resurssien todennäköisyys pienenee

 • Tarve yhteistyölle ja yhteiselle näkemykselle


Hankkeen tavoitteet l.jpg
Hankkeen tavoitteet

Tärkein tavoite muodostaa Pohjois-Suomen toimijoiden yhteinen näkemys alueen kansainvälisistä liikennekäytävistä ja niiden nimistä


Ohjausryhm l.jpg
Ohjausryhmä

 • Pohjois-Pohjanmaan liitto, pj

 • Lapin liitto

 • Kainuun maakunta -kuntayhtymä

 • Keski-Pohjanmaan liitto

 • Oulun tiepiiri

 • Lapin tiepiiri

 • RHK

 • LVM

 • Oulun kauppakamari

 • Pohjanmaan kauppakamari

 • Lapin kauppakamari

 • Oulun satama/Perämeren satamat

 • Finavia

Meri ja lentoliikenne l.jpg
Meri- ja lentoliikenne

Meriliikenne

 • Pohjois-Suomessa on kuusi merkittävää tavaraliikenteen satamaa

 • Runsaasti säännöllistä kansainvälistä reittiliikennettä

 • Perustuu pääsääntöisesti teollisuuden vahvoihin tavaravirtoihin

 • Pohjois-Suomen satamien ulkomaisten merikuljetusten määrä vuonna 2007 yhteensä 16,8 milj. tonnia (16 % koko Suomen ja ulkomaiden välisistä merikuljetuksista)

  Lentoliikenne

 • Pohjois-Suomessa on säännöllistä lentoliikennettä yhdeksälle lentoasemalle

 • Pääosa kansainvälisistä yhteyksistä Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta

  • Oulu−Riika ja syksyllä Tukholma−Kittilä

 • Runsaasti matkailuun liittyviä charterlentoyhteyksiä

 • Lentorahtitoimintaa


Tulevaisuuden n kymi l.jpg
Tulevaisuuden näkymiä

 • Metalliteollisuus

  • Tärkeä elinkeino Suomessa, Ruotsissa ja Murmanskin alueella

  • Tulevaisuudennäkymät ovat hyvät mm. Barentsin alueen kehittymisen seurauksena: esim. Outokumpu investoi satoja miljoonia euroja lähivuosina

 • Metsäteollisuus

  • Tärkeä elinkeino Suomessa, Ruotsissa ja Murmanskin aluetta lukuun ottamatta Venäjällä

  • Venäjän puutullit, metsäteollisuuden rakennemuutos ja ilmastonmuutos aiheuttavat epävarmuutta, mutta alalla on vahva asema myös tulevaisuudessa

  • Bioenergian hyödyntäminen avaa alalle uusia mahdollisuuksia


Tulevaisuuden n kymi10 l.jpg
Tulevaisuuden näkymiä

 • Matkailu

  • Tärkeä elinkeino Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

  • Ulkomaisten matkailijoiden määrän odotetaan kasvavan merkittävästi

  • Pohjois-Suomessa on suunnitteilla mittavia investointeja

 • Öljy- ja kaasuteollisuus

  • Tärkeä elinkeino Norjassa ja Venäjällä

  • Barentsin alueella on maailman suurimpiin kuuluvia maakaasu- ja öljyesiintymiä mm. Shtokman ja Snøhvit

  • Painopiste on siirtymässä Norjan mereltä Barentsin merelle

 • Murmanskin alue

  • Alue on kehittymässä voimakkaasti lähitulevaisuudessa

  • Suunnitellut investoinnit (ilman öljy- ja kaasuteollisuuden investointeja) > 20 miljardia euroa


Kaivosteollisuus l.jpg
Kaivosteollisuus

 • Tärkeä elinkeino Ruotsissa, Venäjällä ja myös Suomessa

 • Barentsin alueella on suuret mineraalivarat

 • Pohjois-Suomessa on suunnitteilla useita kaivoshankkeita, jotka toteutuessaan moninkertaistavat nykyiset kuljetusmäärät

 • Uusien kaivosten avaaminen edellyttää nykyisen infran parantamista

 • Talvivaaran kuljetukset Kokkolan sataman ja mahdolliset Pajala-Kolarin (alkuvaiheen) kuljetukset Kemin sataman kautta

Lähde: TEM


Barents arc pohjois suomen kansainv liset liikennek yt v t l.jpg
Barents Arc – Pohjois-Suomen kansainväliset liikennekäytävät

 • Barents Arc koostuu useammasta toisiinsa liittyvistä liikennekäytävästä

  • Barents Link

  • Murmansk Link

  • Bothnian Link

  • Narvik Link

 • Täydentää luontevasti EU:n Pohjoisen akseli –Itämeren moottoritie -kokonaisuutta


Bothnian link l.jpg
Bothnian Link

Barents Arc

 • Suomen päärata - yhdistää Pohjoisen akselin Pohjolan kolmioon

 • Tärkeimmät liikenteen kasvupotentiaalit

  • Länsi- ja Pohjois-Suomen teollisuuden ja muun elinkeinon kasvu

  • Pohjois-Suomen ja -Ruotsin uudet kaivoshankkeet

  • Venäjän transitoliikenne

  • Raideliikenteen matkustajamäärien kasvu

 • Käytävän kehittäminen mahdollistaa alueen teollisuuden ja muun elinkeinon kasvun


Barents narvik link l.jpg
Barents / Narvik Link

Barents Arc

 • Osa EU:n 31.1.2007 määrittelemää Northern Axis käytävää

 • Yhdistää Pohjoismaat Luoteis-Venäjään ja edelleen Kaukoitään

 • Tärkeimmät liikenteen kasvupotentiaalit

  • Venäjän transitoliikenne

  • Pidemmällä tähtäimellä Aasian, Euroopan ja Pohjois-Amerikan välisten kuljetusten kasvu

 • Käytävän kehittäminen lisää Pohjoismaiden ja Venäjän välisen kaupan mahdollisuuksia


Murmansk link l.jpg
Murmansk Link

Barents Arc

 • Yhdistää Luoteis-Venäjän Pohjoismaihin ja on luonnollinen jatke Itämeren moottoritielle

 • Tärkeimmät liikenteen kasvupotentiaalit

  • Luoteis-Venäjän voimakas kehittyminen

  • Itä-Lapin uudet kaivoshankkeet

  • Koillisväylän avautuminen

 • Käytävän kehittäminen parantaa Pohjoismaisten toimijoiden osallistumis-mahdollisuuksia Luoteis-Venäjän suurhankkeisiin


Motorways of the baltic sea l.jpg
Motorways of the Baltic Sea

 • Yhdistää Pohjoismaat Keski- ja Länsi-Eurooppaan

 • 80 % Suomen ulkomaan-kaupasta käytävän kautta

 • Tärkeimmät liikenteen kasvupotentiaalit

  • Pohjois-Suomen ja -Ruotsin uudet kaivoshankkeet

  • Teollisuuden ja muun elinkeinoelämän kehittyminen

  • Venäjän talouden ja kuljetusten vahva kasvu (transitoliikenne)

 • Meriyhteyksien kehittäminen parantaa multimodaalien kuljetusketjujen toimivuutta ja kustannustehokkuutta


Pohjois suomen ilmak yt v t l.jpg
Pohjois-Suomen ilmakäytävät

 • Nopeat ja toimivat Barentsin alueen elinkeinoelämän ja matkailun tarpeisiin vastaavat lentoyhteydet avainasemassa

 • Tärkeimmät liikenteen kasvupotentiaalit

  • Vahvasti kasvavat matkailijamäärät

  • Barentsin alueen talouden kehittyminen ja kansainvälistyminen

 • Charterlentoja pyritään kehittämään ja suoria säännöllisiä lentoyhteyksiä lisäämään

  • Barentsin alueen poikittaiset yhteydet

  • Moskova ja Pietari

  • Tukholma ja Kööpenhamina

 • Lentoyhteyksien kehittämisellä voidaan kompensoida pitkiä etäisyyksiä sekä vastata lisääntyvän matkailun ja kehittyvän Barentsin alueen tarpeisiin


Tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet l.jpg
Tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet

 • Pohjois-Suomen mahdollisuuksia

  • Uudet kaivoshankkeet

  • Teollisuuden ja muun elinkeinon kehittyminen

  • Luoteis-Venäjän alueen voimakas kehittyminen

  • Matkailun kasvu

  • Koillisväylän avautuminen

 • Pohjois-Suomen haasteita

  • Osaavan työvoiman saanti

  • Infran kehittäminen

  • Yhteistyön kehittäminen

  • Ilmastonmuutos

 • Lähitulevaisuuden päätavoitteena on nostaa Barents Arc tai osia siitä EU:n TEN-T-prioriteettihankkeeksi ja jatkaa Barentsin alueen yhteistyön kehittämistä