prof dr j menten radiotherapie oncologie coordinator palliatieve zorg uz leuven n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prof. Dr J. Menten Radiotherapie-Oncologie Coordinator Palliatieve Zo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prof. Dr J. Menten Radiotherapie-Oncologie Coordinator Palliatieve Zo

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Prof. Dr J. Menten Radiotherapie-Oncologie Coordinator Palliatieve Zo - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

Prof. Dr J. Menten Radiotherapie-Oncologie Coordinator Palliatieve Zorg UZ Leuven. Refractaire symptomen bij het levenseinde.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prof. Dr J. Menten Radiotherapie-Oncologie Coordinator Palliatieve Zo' - fabiano


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
prof dr j menten radiotherapie oncologie coordinator palliatieve zorg uz leuven
Prof. Dr J. Menten Radiotherapie-Oncologie Coordinator Palliatieve ZorgUZ Leuven

Refractaire symptomen

bij het levenseinde

slide2
1-Procedure van medische besluitvorming2-Praktische aspecten bij palliatieve sedatie 3-Praktische aspecten bij euthanasievragen

Refractaire symptomen bij het levenseinde

1 procedure van medische besluitvorming

Min of meer

Autonomie,…

Min of meer EBM,

Interdisciplinariteit, …

Al of niet wetten,

algemeen belang,

financiën, …

1-Procedure van medische besluitvorming

1 patient & familie

2 arts 3 gemeenschap

& andere hulpverleners

1 procedure van medische besluitvorming1

9%

73%

18%

1-Procedure van medische besluitvorming

Autonomie

1-*Sommigepatienten maken besluit:

 • Alleen
 • Met advies van hulpverleners.
 • In samenspraak met hulpverleners

*Andere patiënten willen

 • Dat de artsen de beslissing in hun plaats nemen.
1 procedure van medische besluitvorming2
1-Procedure van medische besluitvorming

1Op het einde van het leven willen patiënten:

 • Behandeld worden met waardigheid
  • Zoals ze waren (professioneel, sociale status, leeftijd,…)
  • Als een individu
 • Erkend en gerespecteerd worden
 • Hulp, om mensonwaardigheid te vermijden
1 procedure van medische besluitvorming3
1-Procedure van medische besluitvorming

1Meeste patiënten willen :

 • Niet tot iedere prijs in leven gehouden worden
 • Dat de familie nabij is (…of niet …om hen te sparen)
 • Thuis sterven (…maar niet tot last zijn van de familie !?)
 • Vredig en waardig sterven
 • Pijnvrij sterven (…of juist niet pijnvrij,

uit angst voor verlies verstandelijke vermogens)

1 procedure van medische besluitvorming 2 hulpverleners vragen

<5%

1-Procedure van medische besluitvorming2 Hulpverleners: vragen !
 • Hoe lang is palliatieve zorg nodig/nuttig ?
 • Wat doen we nog wel, niet/niet meer?
 • Levensverlengende therapie of palliatieve zorg?

hospitalisatie, vocht, voeding, reanimatie, intensieve verpleegafdeling, beademing, … ?

 • Palliatieve sedatie,

euthanasie

of geassisteerde zelfdoding?

1 procedure van medische besluitvorming 2 hulpverleners vragen1
1-Procedure van medische besluitvorming2 Hulpverleners : vragen !
 • Wat wil deze patiënt wél/niet?
 • “Wat geeft NU last ?”
 • “Wat is NU het meest belangrijke in Uw leven?”

“Kijk verder dan stereotypes,

Kijk naar de individuele patiënt !!”

1 procedure van medische besluitvorming 2 hulpverleners taken
1-Procedure van medische besluitvorming2 Hulpverleners : taken!
 • Help patiënt/familie HUN oplossing te vinden

-Arts/hulpverlener = katalysator in besluitvorming

-=boodschapper/brenger van standaardoplossingen

 • Check wat de patiënt wil,

niet éénmaal, maar op regelmatige tijdstippen

 • Geef antwoord op hun vragen, niet op de onze!
1 procedure van medische besluitvorming 2 hulpverleners taken1
1-Procedure van medische besluitvorming2 Hulpverleners : taken !

Kunnen we spreken tot onze patiënten:

- als gelijken, zonder hiërarchie ?

- onder vier ogen ?

- zonder tafel tussen ons ?

- zittend (op dezelfde hoogte !) ?

het levenseinde is een dynamisch proces !!

1 procedure van medische besluitvorming 2 hulpverleners taken2
1-Procedure van medische besluitvorming2 Hulpverleners : taken

“Palliatieve zorg = promotie van het leven”

“Terminale zorg = stervensbegeleiding

(= zorg voor de stervende patient en zijn familie)

1 procedure van medische besluitvorming4
1-Procedure van medische besluitvorming

patiënt

Is individuele evenwichtsoefening +

hulpverleners

puur absolute

paternalisme autonomie

informed consent dialoog model

1 procedure van medische besluitvorming5
1-Procedure van medische besluitvorming

Evenwichtsoefening

puur paternalisme absolute autonomie

niet schaden goed doen

respect autonomie behoud v/ authenticiteit

slide14

1-Procedure van medische besluitvorming3 Publiek belang

-Wetgeving

-Financiering gezondheidszorg: (prestatiegeneeskunde)

- Rol van de gemeenschap, media, wetstraat, gezondheidsmedewerkers,…

slide15

2 Palliatieve sedatie: procedure- resultaten UZL

Soms doet palliatieve zorg de symptomen

niet / niet voldoende verdwijnen :

“refractaire symptomen”

slide16

2 Palliatieve sedatie: procedure- resultaten UZL

“moeilijk behandelbare”“refractaire” symptomen

-indien voor de patiënt de symptomen :

- onaanvaardbaar blijven

- een serene laatste levensfase verhinderen

-én indien alle adviezen van competente experten

reeds geïmplementeerd werden in de behandeling.

slide17

2 Palliatieve sedatie: procedure- resultaten UZL

Palliatieve Sedatie :

 • Inductie van volledig bewustzijnsverlies
 • Intermittent of continue
 • Eén/meer refractaire symptomen
 • Bij terminale palliatieve patiënten
 • Zonder dood te veroorzaken/stervensproces te versnellen
slide18

2 Palliatieve sedatie: procedure- resultaten UZL

Is de patiënt terminaal?

Arts

Ja Neen geen palliatieve sedatie

Multidisciplinair

Team Neen

Ja Palliatieve Sedatie

Symptoomcontrole

Interdisciplinair

Refractair symptoom?

slide19

2 Palliatieve sedatie: procedure- resultaten UZL

Informatie

Informed Consent

Naastbestaanden

Team

intermittent continue

PATIENT

Keuze van sedatie

2 interval tussen indicatiestelling en start
2 Interval tussen indicatiestelling en start

Communicatie Consensus

-Doel, procedure in dossier

-Formulier " Therapiebeperking" invullen

# afscheidsritueel

(eten, telefoon, ziekenzalving…)

# nieuw gesprek: patiënt familie

arts-verpleegkundigen

Liefst >24 u

Start palliatieve sedatie

slide21

2 Palliatieve sedatie: procedure- resultaten UZL

Patient

-Mondzorg

-Symptoomcontrole

-Klinisch onderzoek

-Refractaire sympt.?

-Titratie medicatie

Begeleiding Familie

Begeleiding team

Overlijden van de patiënt

slide22

2 Palliatieve sedatie: procedure- resultaten UZL

Indicaties voor palliatieve sedatie

bij PST- en PZE- patiënten in de UZ Leuven.

slide24

op de UZ- palliatieve zorgeenheid

7.7%

4.5%

2.6%

2.2%

1.3%

2.2%

2004

2003

slide25

2 Palliatieve sedatie: procedure- resultaten UZL

Ethische beschouwingen :

-uitzonderlijke behandeling

~ een uitzonderlijk symptoom

-indicatie wordt interdisciplinair gesteld volgens protocol

- soms fysieke pijn, frekwenter andere symptomen

slide26

2 Palliatieve sedatie: procedure- resultaten UZL

Ethische beschouwingen :

Palliatieve sedatie realiseert:

 • efficiënte controle van refractaire symptomen
 • met empathie van de familie en de hulpverleners
 • in een ethisch en wettelijk kader overal in de wereld
3 practische aspecten van de euthanasie
3 Practische aspecten van de Euthanasie

Euthanasie behoort

niet tot het normaal medisch handelen

3 practische aspecten van de euthanasie1
3 Practische aspecten van de Euthanasie

Hulpverleners en patiënt moeten zich realiseren dat:

 • recht op euthanasie niet bestaat
 • plicht tot euthanasie niet bestaat
 • vragen hebben/stellen niet automatischleidt

tot daadwerkelijk euthanaserend handelen

3 practische aspecten van de euthanasie2
3 Practische aspecten van de Euthanasie

Euthanasieprocedure = stappenplan:

 • moet voldoen aan kwaliteitseisen van medisch handelen
 • zorgvuldige interdisciplinaireindicatiestelling en besluitvorming spelen een centrale rol !
 • medisch-technisch perfecte uitvoering
 • adequate verslaggeving
3 practische aspecten van de euthanasie3
3 Practische aspecten van de Euthanasie
 • Exploratie van de hulpvraag:
  • Wat heeft de patiënt precies bedoeld?
  • Wanneer stelde deze patiënt de vraag, nog als gezonde persoon ?
   • Ontluistering, aftakeling, pijn, angst voor dood?
   • Naastbestaanden sparen/niet tot last zijn?
   • Autonomie?
 • Deze exploratie leert familie en zorgverleners communiceren en afspraken maken !!!
slide33

+37%

+9%

+27% (2448 3117)

+40% (286 542)

slide35

3 Practische aspecten van de Euthanasie

Extra UZ-maatregelen buiten de wettelijke voorzieningen:

-Inschakelen van palliatief support team (palliatieve filter)

-Interdisciplinair overleg

-Behandelend arts informeert zijn diensthoofd

-Arts vraagt stappenplan/evt. begeleiding aan PST

-Arts vraagt recept aan PST

-Arts zorgt begeleiding van patient/familie/hulpverleners

-Arts geeft kopie evaluatieformulier aan voorzitter ethische commissie

-zo geen euthanasie: -evaluatie andere therapeutische opties met PST

-begeleiding van pt-fam -hulpverleners

slide36

Voorstel praktisch euthanasiestappenplan

UZ Leuven

Prof. Dr. Vermylen, Voorzitter Commissie Medische Ethiek

Prof. Dr. E Vandermeersch, Diensthoofd Anesthesie

Ap. F. Vanbeek, Diensthoofd Apotheek

Ap. Th. Derijdt, Apotheek

Dr. B. Morlion, Coördinator Multidisciplinair Pijncentrum

Dr. J. Menten, Coördinator Palliatieve Zorg

slide37

3 Practische aspecten van de Euthanasie

 • Behandelend arts, in overleg met hulpverlenend team,
 • -beoordeelt de vraag,
 • -bouwt palliatieve filter in,
 • -concludeert
 • Behandelend arts,
 • -die oordeelt dat er geen andere mogelijkheden zijn
 • -dat de vraag wettelijk is
 • -en zelf bereid is de euthanasie uit te voeren

-zal zelf zorgen voor organisatie en uitvoering van de procedure

slide38

3 Practische aspecten van de Euthanasie

 • Euthanasie gebeurt
 • -binnen normale werkuren (08-19u),
   • -in aanwezigheid van 1 of meer getuigen (fam., Dr., VPK, pastor, soc. werker, psycholoog, huisarts,…).
 • De behandelend geneesheer zal zelfde volledige proceduredoen, hij kan dit nooit overlaten aan een assistent of VPK
 • Zorg voor begeleiding vanpatiënt, familie, hulpverleners.
slide39

3 Practische aspecten van de Euthanasie

Voorschrift:

-Linisol 2% tien milliliter

-Infuus

I : Pentothal vier gram in 100 ml. NaCL 0,9%

II: Norcuron twintig milligr. in 100 ml. NaCL 0,9%

Staflid apotheek overhandigt de infusen zelf

in oververpakking aan behandelend medisch staflid

slide40

3 Practische aspecten van de Euthanasie

 • Doe nazorg voor alle betrokkenen, bespreek op volgende
 • teamvergadering of zaaltoer
 • Vul registratieformulieren in :
 • -Federale controle en evaluatiecommissie
 • -kopij Voorzitter Commissie Medische Ethiek
slide41

3 Practische aspecten van de Euthanasie

Besluit:De euthanasievraag:

1- Is een moeilijk ethisch probleem voor:

- patiënt/familie/hulpverleners

2- Waar we als hulpverlener allemaal mee te maken krijgen

3- Behandel - interdisciplinair

- volgens vaste procedure

slide42

3 Practische aspecten van de Euthanasie

Besluit: euthanasieprocedure:

1- Issoms zeer moeilijk (practisch - ethisch – sociaal - psychologisch,...)

2- Vraagt dezelfde zorgvuldigheid als normaal medisch handelen,

3- Wordt steeds interdisciplinair volgens UZ- procedure gedaan

4- Moet regelmatig geëvalueerd, zonodig gecorrigeerd worden

***