stipendiater finansiert av samarbeidsorganet
Download
Skip this Video
Download Presentation
STIPENDIATER FINANSIERT AV SAMARBEIDSORGANET

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

STIPENDIATER FINANSIERT AV SAMARBEIDSORGANET - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

STIPENDIATER FINANSIERT AV SAMARBEIDSORGANET. Tilsettingssted, driftstilskudd og dekning av infrastrukturkostnader Per Omvik Universitetet i Bergen. STIPENDIATFINANSIERING Medisin - Før ~ 2000. Åpne. Universitet. Strategiske. STIPENDIAT Medisin Biomedisin Helsefag. NFR. NAVF.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'STIPENDIATER FINANSIERT AV SAMARBEIDSORGANET' - ezra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
stipendiater finansiert av samarbeidsorganet

STIPENDIATER FINANSIERT AV SAMARBEIDSORGANET

Tilsettingssted, driftstilskudd og dekning av infrastrukturkostnader

Per Omvik

Universitetet i Bergen

PO 300506

stipendiatfinansiering medisin f r 2000
STIPENDIATFINANSIERINGMedisin - Før ~ 2000

Åpne

Universitet

Strategiske

STIPENDIAT

Medisin

Biomedisin

Helsefag

NFR

NAVF

Kreft

Andre

Ideelle org.

Hjerte-kar

PO 300506

stipendiater i medisin ansvarsfordeling f r 2000
Stipendiater i medisinAnsvarsfordeling før ~ 2000
 • Universitetet:
  • Dr.gradsopplæring
  • Veiledning
  • Bedømmelse
  • Tildeling av dr.grad
  • Faciliteter (kontor; arbeidsplass; IT; materiell)
  • Laboratorier (forskning)
 • Sykehuset:
  • Faciliteter (kontor; arbeidsplass; materiell)
  • Pasienttilgang / laboratorieprøver
  • Klinisk assistanse
  • Laboratorie (rutine) assistanse
 • Bidragsyter:
  • Stipend / D-stillinger (sykehuset)
  • Arbeidsgiveransvar

PO 300506

stipendiatfinansiering medisin etter 2000
STIPENDIATFINANSIERINGMedisin - Etter ~ 2000

Åpne

Universitet

Strategiske

STIPENDIAT

Medisin

Biomedisin

Helsefag

NFR

NAVF

HELSE. REHAB

Kreft

Andre

Ideelle org.

UNIV.

Hjerte-kar

Samarbeidsorgan

RHF

PO 300506

samarbeidsorganet
SAMARBEIDSORGANET

UNIV

SAMARBEIDS-

ORGANET

Leder: RHF

Søkbare

forsknings-

midler

HOD

Tilskudd til

forskning

RHF

PO 300506

fordeling av samarbeidsorganets forskningsmidler 2006
Fordeling av Samarbeidsorganets forskningsmidler 2006
 • Totalt bevilget ~ 100 mill
    • Statsbudsjett ~ 81 mill
    • Helse Vest ~ 10 mill
    • Overført fra 2005 ~ 9 mill
  • Søkbare midler ~ 75 mill
   • Nesten 300 søknader
    • Søknadssum ~ 240 mill
  • Strategiske forskningsmidler ~ 25 mill
   • Sterke miljøer, spesifikke forskningssatsinger, belønninger, annet
    • Psykiatri ~ 10 mill
    • Annet ~ 15 mill
doktorgradsstipend det medisinske fakultet finansiering 2005
Doktorgradsstipend Det medisinske fakultetFinansiering 2005

* Helse Bergen HF, Helse-og rehab., Kreftforeningen, Hjerte-kar, m.v.

PO 300506

slide8
LØNN, DRIFTSTILSKUDD OG INFRASTRUKTUR

KOSTNADER FOR UNIVERSITETS- OG

HELSEFORETAKSANSATTE STIPENDIATER

UNIVERSITET

HELSE BERGEN HF

618 000

592 000*

40 000

Areal

UB (Felles HBHF)

45 000

Adm. (UB )

Drift

Drift

Lønn

m/ sos. utg.

Lønn

m/ sos. utg.

0

0

* Ramme: Etter NFR’s sats

PO 300506

slide9
DIFFERENSIERT LØNN FOR UNIVERSITETSANSATTE

STIPENDIATER

UNIVERSITET

HELSE

BERGEN HF

618 000

592 000*

54**

4

12

Autorisert

lege

(turnus)

Lege

spesialist

Alle

Cand.med

Cand.real

Cand. …

L.tr. 39

L.tr. 41

L.tr. 49

0

0

* Ramme: Etter NFR’s sats; ** 8 av 54 er cand.med.

PO 300506

slide10
Hvor skal stipendiater finansiert

av Samarbeidsorganet være ansatt

 • HF NORD, ØST
 • Ansatt ved:
 • Helseforetak

HF

NORD

HF

VEST

HF

MIDT

HF

ØST

 • HF SØR, VEST, MIDT
 • Ansatt ved*:
 • Helseforetak
 • Universitet
 • Høyskole [relevant]
 • * Stipendiat / veileder velger mesthensiktsmessige
 • ansettelsessted

HF

SØR

PO 300506

slide11
Juridiske forhold knyttet til ansettelses-forhold for doktorgradsstipendiater

Til: De regionale helseforetakene 16.06.2005 (1)

 • Helse- og omsorgsdepartementet harikke gitt noen føringer for

ansettelsesforhold for doktorgradsstipendiater.

 • Universitetene har et overordnet ansvar for doktorgradsutdanningen

og kvaliteten på denne.

 • Ansatte i helseforetak er omfattet av arbeidsmiljøloven og

tariffavtale innenfor NAVO-Helse. Pensjonssystem via KLP

(noen i fylkeskommunale ordninger / Statens pensjonskasse).

 • Ansatte i universitetene er omfattet av tjenestemannsloven i tillegg

til arbeidsmiljøloven, den statlige hovedtariffavtalen,

Statens pensjonskasse.

 • Bare ”..den som arbeider under helseforetakets instruksjonsmyndighet

kan etter helseregisterloven §13 gis tilgang til pasientopplysninger.”

PO 300506

slide12
Juridiske forhold knyttet til ansettelses-forhold for doktorgradsstipendiater

Til: De regionale helseforetakene 16.06.2005 (2)

OM ARBEIDSGIVERANSVARET

 • Arbeidsgiver (AG) har styringsrett overfor arbeidstaker:

fordele, lede og kontrollere arbeidet, risiko for

arbeidsresultatet, rett til å ansette, si opp, avskjedige

 • Arbeidstaker pliktig å stille sin personlige arbeidskraft til

rådighet for AG

 • AG pliktig å ivareta løpende personalforvaltning, inkludert

lønnsutbetaling

 • AG må stille arbeidsrom, maskiner, redskap, utstyr,

arbeidsmaterialer eller andre hjelpemidler nødvendige

for arbeidets utførelse

 • AG har ansvar for ansattes sikkerhet, overholdelse av

lovverk. AG kan bli erstattningsrettslig ansvarlig for

arbeidstakers handlinger.

PO 300506

slide13
HVEM HAR TILGANG TIL PASIENTDATA

I HELSEFORETAK

Taushetsplikt

Forvaltningsloven

Pasientopplysninger

Helseregisterloven

HF

PASIENT-

DATA

Ansatte

HF

 • Helsehjelp
 • (relevant)
 • Forskning
 • Undervisn.
 • Helsehjelp
 • (relevant)
 • Forskning
 • Undervisn.

Ansatte

HF

Andre*

 • Helsehjelp
 • (relevant)
 • Forskning
 • Undervisn.
 • *) Ansatte i:
 • Universitet
  • Leger\helsepersonell
 • Høyskole
 • Forskningsinstitutt

Studenter

PO 300506

utviklingstrekk
Utviklingstrekk
 • Helseforetakene vurderer hvordan infrastrukturkostnader skal håndteres
 • Arbeid i gang med å overføre arbeidsgiveransvar for stipendiater og post.doc. fra Kreftforeningen til UiB
 • Overføring av arbeidsgiveransvar for teknisk / administrativt personell

PO 300506

stipendiater i medisin ansvarsfordeling etter 2005
Stipendiater i medisinAnsvarsfordeling etter ~ 2005
 • Universitetet:
  • Arbeidsgiveransvar
  • Dr.gradsopplæring/ Dr.gradsprogram / Forskerskole
  • Veiledning
  • Bedømmelse
  • Tildeling av dr.grad
  • Faciliteter (kontor; arbeidsplass; IT; materiell)
  • Laboratorier (forskning)
 • Sykehuset:
  • Faciliteter (kontor; arbeidsplass;IT;materiell)
  • Pasienttilgang / laboratorieprøver/ pasientdata
  • Klinisk assistanse
  • Laboratorie (rutine) assistanse
 • Bidragsyter:
  • Stipend / Forskningsmidler

PO 300506