tenkeloft tr ndersk landbruk frostating 26 november 2004 harald a lein n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tenkeloft Trøndersk Landbruk Frostating 26. november 2004 Harald A. Lein PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tenkeloft Trøndersk Landbruk Frostating 26. november 2004 Harald A. Lein

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Tenkeloft Trøndersk Landbruk Frostating 26. november 2004 Harald A. Lein - PowerPoint PPT Presentation


 • 245 Views
 • Uploaded on

Tenkeloft Trøndersk Landbruk Frostating 26. november 2004 Harald A. Lein. ?!. Tenkeloft Trøndersk Landbruk. Trøndersk Mat Mat som framtidig vekstnæring for Trøndelag. Matsektoren sysselsetter direkte ca. 18.500 personer i Trøndelag, og er en av landsdelens viktigste.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Tenkeloft Trøndersk Landbruk Frostating 26. november 2004 Harald A. Lein


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tenkeloft tr ndersk landbruk frostating 26 november 2004 harald a lein

Tenkeloft Trøndersk LandbrukFrostating26. november 2004Harald A. Lein

?!

Tenkeloft Trøndersk Landbruk

tr ndersk mat mat som framtidig vekstn ring for tr ndelag
Trøndersk MatMat som framtidig vekstnæring for Trøndelag
 • Matsektoren sysselsetter direkte ca. 18.500 personer i Trøndelag, og er en av landsdelens viktigste.
 • Økt internasjonalisering og nye forbrukstrender medfører store utfordringer i omstilling og nyskaping
 • Forbrukeren ønsker større mangfold i vareutvalget; mat produsert på ulikt vis, forskjellige råvarer og ingredienser, med ulik opprinnelse og særpreg.

Foto: Christian Brun

Stadig flere forbrukere sier at et stort vareutvalg er viktig for dem, og at de ønsker i større grad enn før butikker som gir dem inspirasjon og mangfold. (Undersøkelsen Norske Dagligvarekjeder 2004, ACNielsen.)

slide4

Stagnasjon og depresjon i Trøndersk Landbruk

1990 - 2002

 • Inntektsutviklingen stagnerer
 • Investeringene på lavmål
 • Taper relative markedsandeler av norsk landbruksproduksjon
 • Dramatisk avvikling av bruk og reduksjon i sysselsetting
 • Internasjonalisering av matvarehandel - WTO, EU

… dette kan ikke fortsette ….. ???!!!

?!

Tenkeloft Trøndersk Landbruk

slide5

?!

Tenkeloft Trøndersk Landbruk

 • Fylkesmannens landbruksavdeling, S-T og N-T
 • Fylkeskommunen, S-T og N-T
 • Bondelaget, S-T og N-T
 • Bonde- og småbrukarlaget, N-T og S-T
 • Stortings- og fylkespolitikere, S-T og N-T
 • Norsk senter for bygdeforskning
 • Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
 • Gilde Bøndernes Salgslag
 • Tine Midt-Norge
 • Felleskjøpet
 • Innovasjon Norge N-T og S-T
 • SpareBank 1 Midt-Norge

?!

Tenkeloft Trøndersk Landbruk

to hovedtema s langt visjon m l strategi helhetlig bygdepolitikk
To hovedtema så langt…Visjon, mål, strategi Helhetlig bygdepolitikk

?!

Tenkeloft Trøndersk Landbruk

tr ndersk landbruk

VISJON

 • Trøndersk landbruk
 • livsglede og
 • verdiskaping
Trøndersk landbruk

HOVEDMÅL 2015

 • Et gladere og mer motivert landbruksmiljø
 • Økt verdiskapning av landbrukets samlede ressurser
 • Utvikle landskap, kultur og identitet som øker bolyst
 • Styrking av konkurransekraften

Sterke sider

Svake sider

 • Godt produksjonsmiljø
 • Store jord, skog og utmarksressurser
 • Relativt store bruk
 • Sterk stilling i opinion og politisk miljø
 • Solid tradisjon og væremåte
 • Produksjon av kvalitetsråvarer
 • Sterke foredlingsbedrifter
 • Svak økonomi og kapitalbase
 • Sårbar for endringer i rammebet.
 • Stort investeringsbehov
 • Lite koordinert veiledningsapparat
 • Varierende kompetansenivå
 • Lite mulighetsorientert
 • Lite risikovillig

STRATEGI

 • Øke andel av volumproduksjonen
 • Øke mangfold og omfang av produkter, tjenester og produksjonsmåter
 • Videreutvikle trøndersk matkultur
 • Satse på kompetansehevning og bedriftsutvikling
 • Utvikle allianser, nettverk og arbeidsfellesskap

Muligheter

Trusler

 • Nye næringer og mangfold
 • Økt verdiskaping av mat og fiber
 • Kulturlandskapet som ressurs
 • Øke andel av volumproduksjonen
 • Mer samarbeidstiltak
 • Styrke kompetansen og motivasjonen
 • Nyskapingspotensialer hos kvinner
 • Billigere drifts- og bygningsløsninger
 • Utnytte gitte konsesjonsgrenser
 • Nedbygging grensevern
 • Reduksjon pris/budsjettstøtte
 • Svekket produksjonsmiljø
 • Redusert politisk støtte
 • Taper markedsandeler
 • Bortfall av fraktutjevning
 • Lav avvirkning i skogbruket
 • ”Vente og se” - holdning

STRATEGISKE TILTAK

?!

Tenkeloft Trøndersk Landbruk

tr ndersk landbruk1
Trøndersk landbruk

STRATEGI

 • Øke andel av volumproduksjonen
 • Øke mangfold og omfang av produkter, tjenester og produksjonsmåter
 • Videreutvikle trøndersk matkultur
 • Satse på kompetansehevning og bedriftsutvikling
 • Utvikle allianser, nettverk og arbeidsfellesskap

?!

Tenkeloft Trøndersk Landbruk

kt volum og eller mer mangfold
Økt volum og/eller mer mangfold ?

Produkter

Tjenester

 • Mer mangfold.
 • Flere unike bedrifter.

Utfordring

Utfordring

 • Opprettholde antall enheter
 • Større volum pr. enhet

Utfordring

Volumproduksjon

av trøndersk mat/fiber

Volum

?!

Tenkeloft Trøndersk Landbruk

slide10

A. Effektiviserings- og volumstrategi

 • Må forholde seg til rammebetingelser (WTO, EU, norsk landbrukspolitikk)
 • Vil omfatte størstedelen av matproduksjonen og storparten av kulturlandskapet
 • Produksjonseffektivitet, kompetanse, kapital og bedriftsledelse blir viktigere enn før
 • Kostnaden pr. produsert enhet må reduseres !
 • Større enheter, spesialisering
 • Stor fallhøyde/risiko ved liten egenkapital, svak kompetanse og dårlig bedriftsledelse
slide11

Landbruksmarkedet

- produksjon og forbruk øker

Produksjon av melk

Prognoseutvalget

september 2004

slide12

B. Differensieringsstrategi

 • Nokså uavhengig av ”rammebetingelser”
 • Større muligheter for den enkelte – men, også større risiko for ikke å treffe markedet
 • Nokså liten del av matproduksjon
 • Mindre kapitalkrevende (i starten…?)
 • Større betydning i forhold til tilbud av mangfold av matvarer (”weekend-tilbudet”)
 • Nye konsepter med mat, kultur, kulturlandskap, turisme, tradisjoner, historie,……
 • Krever kreativitet, bedriftsledelse, markedskunnskap og kremmerholdning
slide13

Utfordringer i en differensieringsstrategi

 • Hva er produktet ?
 • Hvem er kunden ?
 • Hvordan når jeg kunden ?
 • Hva er riktig og mulig pris ?

Hvem får jeg hjelp av ?

 • Produktutvikling
 • Konseptutvikling
 • Kunde og marked
 • Salg og markedsføring
 • Distribusjon
mer videreforedling av tr nderske r varer
Mer videreforedling av trønderske råvarer

b

Utfordringen:

Markedsstrategi

Effektivitet

Forbli spesiell

Ny samvirkemodell

Hvordan skaper vi

flere arbeidsplasser ?

Produkter

Tjenester

Pris per

enhet

Utfordring

 • Økt volum pr. enhet
 • Større marked
 • Samarbeid/samvirke
 • Økt videreforedling
 • Mer mangfold
 • Bedre pris pr. enhet
 • Mer mangfold.
 • Flere unike bedrifter.

Utfordringen:

Markedsstrategi

Kreativitet

Kostnadseffektivitet

Utfordring

Utfordring

 • Opprettholde antall enheter
 • Større volum pr. enhet

Utfordring

Volumproduksjon

av trøndersk mat/fiber

Volum

?!

Tenkeloft Trøndersk Landbruk

tr ndersk nettverk og allianser
Trøndersk nettverk og allianser

b

Råvareprodusent

Videreforedler

Forbruker

Hva kan vi lære

av hverandre ?

Næringsmiddel

Effektivitet

Nye metoder

Nye produkter

Forbrukeren

Kvalitet/pris

Mangfold

Kvardagsmåltid

Gourmet, selskap

Opplevelser

Unikhet

Konsepter

Hvem :

Folk flest

Ungdommen

Turisten

Utlendingen

Fiskeren

Kvalitet

Kvantitet

Lønnsomhet

Reiseliv

Mangfold

Nye tjenester

Nye konsepter

Havbrukeren

Kvalitet

Kvantitet

Lønnsomhet

Merkevare

Markedsføring

Reklame

Distribusjon

Kunnskap

Forskning

Opplæring

Handel

Flere produkter

Unike produkter

God avanse

Gårdbrukeren

Kvalitet

Kvantitet

Lønnsomhet

Tjenesteproduksjon

Spesialitet

Kost/nytte

Mangfold

noen sentrale naturgitte r varer som kan foredles
Noen sentrale naturgitte råvarer som kan foredles:
 • Mat og drikke
 • Tømmer og fiber
 • Utmark

Småbedrifter

Industri

Reiseliv

Handel

Service

Off. sektor

Vekst og økt

sysselsetting

?!

Tenkeloft Trøndersk Landbruk

slide18
Nye roller for kommunene - ansvar og myndighet i utformingen av lokal landbruks- og bygdeutviklingspolitikk -

?!

Tenkeloft Trøndersk Landbruk

slide19

Lokale ”tenkeloft” - skaper en innovasjonskultur lokalt

Grend A

Bygd B

Kommune C

?!

Tenkeloft Trøndersk Landbruk

slide21

Hjelpemiddel til kommuner

?!

Tenkeloft Trøndersk Landbruk

slide22

….kan det være slik….??

….eller bør det være annerledes i di bygd/din kommune ??

?!

Tenkeloft Trøndersk Landbruk

slide23

…det er laget tilsvarende for

Kornproduksjon

Kjøttproduksjon

Grønt

?!

Tenkeloft Trøndersk Landbruk

slide24

Hva harTenkeloft Trøndersk Landbruk bidratt til så langt ?

 • Unikt lagspill og samarbeid mellom ulike private og offentlige aktører til det beste for Trøndelag
 • Landbruksutviklingen i Trøndelag går i takt og i samme hovedretning
 • Holdningsendring til landbruk og landbrukets potensiale for verdiskaping og livsglede i Trøndelag
 • Framtidstru - skaperlyst og investeringsvilje

?!

Tenkeloft Trøndersk Landbruk

slide25

Mange flere trønderske bønder tenker nytt

Verdiskaping

Utvikling av bruket

Avvikling av bruket

Tid

slide26

Flere bønder skjønner at de med fordel kan omstille seg

Mangfold, spesialitet

Verdiskaping

Volum

Utvikling av bruket

Avvikling av bruket

Tid

stadig flere b nder satser differensiert
Stadig flere bønder satser differensiert
 • 11 prosent av norske bønder driver med eller har planer om å sette i gang småskalaproduksjon av mat.
 • 76 prosent ønsker merkeordninger som kan synliggjøre lokal mat.
 • Velutdannede kvinner under 40 år mest positive til å drive småskalaproduksjon.
 • Utfordringen mange sliter med er distribusjonen, slik at kundene finner varene i butikk.
 • Halvparten av at produksjonen av nisjemat i liten skala har hjulpet på økonomien.
 • Hver tredje bonde ser på dette som en hobby
 • En av fire bønder synes småskalaproduksjon har gitt en mer spennende arbeidsdag.
tr ndersk mat satsing som vil gi verdiskaping og nye arbeidsplasser
Trøndersk MatSatsing som vil gi verdiskaping og nye arbeidsplasser
 • Etablerte bedrifter velger en differensieringsstrategi
 • Flere råvarelevarandører i jordbruk og fiske foredler og leverer ferdige utsøkte spesialiteter
 • Flere trønderske produkter med ”Spesialitet-”merket og merket ”Beskyttede betegnelser”
 • Mer forskning og utvikling på mat og matforedling
 • Bygge merkevaren ”Trøndersk Mat”
 • Arrangere trøndersk matfestival i Trondheim
 • Lokal kortreist mat i alle trønderske matbutikker
 • Opprette trøndersk nettverk av matinteresserteOi ! Senter for Trøndersk Mat

Spesialitetsmerking vil

kunne gi nye fordeler

Etablering av ”Oi!” Senter for trøndersk mat vil kunne skape nye resultater raskere