codul de guvernare corporativ n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Codul de guvernare corporativă

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Codul de guvernare corporativă - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Codul de guvernare corporativă. Aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare din nr. 28/6  din  01.06.2007. Reglementare sau autoreglementare. Respectarea Codului este benevolă. Există motive întemeiate şi convingătoare de a-l respecta.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Codul de guvernare corporativă' - ezhno


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
codul de guvernare corporativ

Codul de guvernare corporativă

Aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare din

nr. 28/6  din  01.06.2007

reglementare sau autoreglementare
Reglementare sau autoreglementare
 • Respectarea Codului este benevolă.
 • Există motive întemeiate şi convingătoare de a-l respecta.

Investitorii potenţiali deseori vor plăti în plus pentru o cotă într-o companie bine administrată. Creşterea încrederii investitorilor în companiile autohtone va spori competitivitatea acestora şi va duce la integrarea economiei naţionale în pieţele internaţionale de capital.

asigurarea drepturilor i intereselor legale ale ac ionarilor
Asigurarea drepturilor şi intereselor legale ale acţionarilor
 • Menirea şi esenţa Legii 1134-XIII din 02.04.1997 ‘‘ Privind societăţile pe acţiuni ’’
 • M. O. 1-4 din 01.01.2008
principiul conducerii corporative reu ite
Principiul conducerii corporative reuşite
 • Spiritul bun de antreprenoriat,
 • Integritatea şi transparenţa luării deciziilor de către managementul companiei,
 • Gestiune adecvată

Codul guvernării corporative, adoptat de către o companie, reprezintă o forma de acord între organele de conducere şi acţionari. Consiliul şi organul executiv trebuie să-şi onoreze responsabilităţile pentru a acţiona în interesele acţionarilor. Încălcarea acestor responsabilităţi însoţită de dauna cauzată companiei, ar trebui să implice consecinţe pentru persoanele ce comit astfel de încălcări.

structura codului de guvernare corporativ
Structura Codului de guvernare corporativă
 • Cap. 1: Drepturile acţionarilor
 • Cap. 2: Organele de conducere
 • Cap. 3: Remunerarea
 • Cap. 4: Conflictul de interese
 • Cap. 5: Independenţa
 • Cap. 6: Părţile asociate
 • Cap. 7: Transparenţa financiară şi auditul extern
 • Cap. 8: Mecanisme de aplicare pentru protejarea drepturilor acţionarilor
 • Cap. 9: Responsabilităţi
grupurile de interese eviden iate n contextul codului guvern rii corporative
Grupurile de interese, evidenţiate în contextul Codului guvernării corporative :
 • Acţionarii societăţilor pe acţiuni sau altfel zis investitorii. Interesele acestui grup sunt de a obţine venit în urma investiţiilor efectuate în societatea dată.
 • Societăţile pe acţiuni (emitenţii) în special persoanele cu funcţii de răspundere ale acestora. Interesele acestui grup sunt de a atrage investiţii, de a le valorifica cu scopul consolidării, extinderii societăţii.
grupurile de interese eviden iate n contextul codului guvern rii corporative1
Grupurile de interese, evidenţiate în contextul Codului guvernării corporative :
 • Salariaţii societăţii. Interesele acestui grup sunt: Oferirea capacităţilor experienţei şi potenţialului personal în schimbul remunerării în cadrul unui sistem eficient de salarizare. Stabilitatea locurilor de muncă, capacitatea de a avansa în funcţii, remunerarea adecvată sunt motivarea de bază a relaţiei salariat-companie.
 • Societatea civilă (populaţia). Este cointeresată în asigurarea bunăstării în ţară-societate prin diversitatea mărfurilor şi serviciilor de înaltă calitate, creşterea capacităţii de cumpărare a populaţiei.
grupurile de interese eviden iate n contextul codului guvern rii corporative2
Grupurile de interese, evidenţiate în contextul Codului guvernării corporative:
 • În final putem afirma că scopul (interesul ) comun al tuturor grupurilor menţionate este prosperitatea, eficacitatea şi profitabilitatea societăţii.
drepturile ac ionarilor dezv luire suplimentar
Drepturile acţionarilor (dezvăluire suplimentară)
 • Asigurarea integrităţii dreptul de proprietate asupra valorilor mobiliare
 • Asigurarea corectitudinii ţinerii registrului valorilor mobiliare ale societăţii pe acţiuni
 • Drepturile de informare
 • Dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale a acţionarilor
 • Dreptul de preemţiune la subscrierea acţiunilor nou-emise
 • Drepturile acţionarilor minoritar.
organele de conducere
Organele de conducere
 • Adunarea generală a acţionarilor
 • Transparenţa adunării generale
 • Consiliul societăţii
 • Şedinţele consiliului
 • Organul executiv
transparen a financiar i auditul extern
Transparenţa financiară şi auditul extern
 • Organul executiv urmează să-şi asume angajamentul privind transparenţa:
 • a) dării de seamă financiare anuale a societăţii

-va fi dezvăluită prin publicare în organul de presă stabilit de statutul societăţii şi pe pagina Web a societăţii.

-va conţine informaţia privind tranzacţiile de proporţii cu activele societăţii, rapoarte şi note explicative prin care să dezvăluie mai detaliat indicatorii de bază: profitul (pierderile), volumul vînzărilor, cheltuielile operaţionale, coeficienţii de rentabilitate.

transparen a financiar i auditul extern1
Transparenţa financiară şi auditul extern
 • b) auditul intern;

Comisia de cenzori ai societăţii, care exercită controlul economico-financiar intern, poate fi înlocuită cu o companie de audit, care nu va fi în drept să efectueze şi auditul extern

 • c) rapoartelor prezentate de către auditorii externi.

Auditul extern va fi exercitat de o companie independentă care va purta răspundere pentru auditul efectuat, inclusiv prin semnarea unei declaraţii, prin care va afirma pe propria răspundere, că reieşind din informaţia prezentată lui de către organul executiv, auditul a fost efectuat în mod obiectiv şi corect.

Reprezentantul auditorului extern va asista la şedinţele consiliului societăţii şi la adunarea generală a acţionarilor, la care vor fi examinate şi aprobate rapoartele financiare.