Einkenname fer vi l fslok aldra ra
Download
1 / 53

- PowerPoint PPT Presentation


 • 318 Views
 • Uploaded on

Einkennameðferð við lífslok aldraðra. Þórhildur Kristinsdóttir Öldrunar - og líknarlæknir. Yfirlit. Almennt um einkennameðferð Áskoranir Hrumleiki (Frailty) Verkir Andnauð Ógleði Hægðatregða. Almennt um einkennameðferð. Meginregla 1: Hvað veldur einkennum?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ezekiel-whitley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Einkenname fer vi l fslok aldra ra

Einkennameðferðviðlífslokaldraðra

ÞórhildurKristinsdóttir

Öldrunar- og líknarlæknir


Yfirlit
Yfirlit

 • Almennt um einkennameðferð

 • Áskoranir

 • Hrumleiki (Frailty)

 • Verkir

 • Andnauð

 • Ógleði

 • Hægðatregða


Almennt um einkenname fer
Almennt um einkennameðferð

Meginregla 1:

Hvað veldur einkennum?

Sníðum meðferð út frá orsök?

Meginregla 2:

Hver eru meðferðarmarkmið sjúklings?


Skoranir
Áskoranir

 • Íslendingar/Vesturlandabúar, lifalengur en áður.

 • Flestireyðasíðustuárumsínummeðfærnisskerðingu og fleiri en einnlangvinnansjúkdóm.

 • Aldraðir verða oft veikir á annan hátt en yngra fólk

  • Líklegri til að fá óráð

  • Verkjaupplifun getur verið öðruvísi, eiga erfiðara með að staðsetja verk, oft erfiðara með að tjá verk

  • Einkenni oft óljós

  • Færnitap í kjölfar veikinda

  • Byltur

  • Líklegri til að verða fyrir vökvatapi

  • Breytt lyfjaþol


Skoranir1
Áskoranir

 • Algengtaðaldraðirséu á mörgumlyfjum

  • ↑ hætta á aukaverkunum og milliverkunum

 • Getalifaðlengi í slæmulíkamleguásigkomulagi og á samatímaveriðsvoveikiraðþeirgetadáiðviðlítinnstreituvald.

 • Oft erfittað meta lífslíkuraldraðra.


A eins um mat l fsl kum
Aðeins um mat á lífslíkum

 • Tel ég líklegt að viðkomandi muni deyja innan 12 mán.?

 • Áhættureiknar hjálpa

 • Fyrir ákveðna sjúkdóma:

  • Lifrarbilun; MELD, Child´s Turcotte Pughscore

  • Hjartabilun; Seattle heart failuremodel

  • COPD; BODE

  • Heilabilun; FAST score, Mortality Risk Index (MRI)

 • E-prognosis fyrir aldraða

  • (sem ekki hafa greiningu um sjúkdóm sem mun draga til dauða)


Hrumleiki frailty
Hrumleiki (Frailty)

 • Hrumleiki er heilkenni

 • Felur í sér hægfara afturför í færni og heilsu.

 • Orsakast af lífeðlisfræðilegum breytingum sem verða vegna aldurs og/eða sjúkdóma.

  • Leiða til minni vöðvamassa, breytinga í innkirtlastarfsemi og langvinnrar bólgu.

 • Einkenni eru; þyngdartap, minnkaður vöðvastyrkur, hægur gönguhraði, minni virkni, orkuleysi.


Erfitt a skilgreina en vi ekkjum hann egar vi sj um hann
Erfitt að skilgreina - en við þekkjum hann þegar við sjáum hann

Lífaldur ≠ Hrumleiki


Hrumleiki tsk r ur
Hrumleiki útskýrður

Sjúklingur A er 20 árakona. Dettur á skíðum og lærbeinsbrotnar. Tekurnokkramánuðiaðjafna sig. Aðárierbeiniðgróið og húnhefurjafnað sig aðfullu. Hefurengináhrif á hennardaglegalíf.

Sjúklingur B ersamakonan 60 árumsíðar. Húnrennur á hálku og lærbrotnar. Brotiðgrær en húnverðuraldreisöm á ný. Árisíðarþarfhúnaðstoðviðaðkomastúrrúmi, klæðast, baðast og ganga.

Munurinnskýristafhrumleika. Sjúklingur B hefurmisstgetunatilaðstandaststreituvaldeins og lærbrot.


Hrumleiki skilgreindur
Hrumleiki skilgreindur

 • Fried Index

  □ Jákvættfyrirhrumleikaef 3 eðafleiriþættirtilstaðar

  □ Þyngdartap (≥5 % aflíkamsþyngd á síðastaári)

  □ Orkuleysi/örmögnun ( svarar jákvætt spurningum um átak til hreyfinga)

  □ Lágur vöðvastyrkur (minnkaður gripstyrkur)

  □ Hægurgönguhraði (> 6 to 7 sekaðganga 15 fet (4.5 metra))

  □ Minnkuðhreyfing (Karlareyða < 383 kalóríum /viku, konur <270 kalóríum/viku.

 • Einstaklingur með hrumleika hefur skerta getu til að standast streituvalda, ss sýkingar, slys, sjúkdóma, lyf, breytingar í umhverfi.....

 • Hrumleikiersjálfstæðuráhættuþátturfyriraukinnihættu á byltum, meirifærnisskerðingu, innlögn á sjúkrahús og dauða.


Verkir
Verkir

 • Algeng kvörtun meðal eldra fólks.

  • 25-50% af > 65 ára í US með langvinna verki.*

  • 45-80% af öldruðum á hjúkrunarheimilum í US með langvinna verki sem ekki voru nægilega meðhöndlaðir.*

 • Leiða oft til færnisskerðingar, félagslegrar einangrunar, þunglyndis, kvíða og svefntruflana.

* The Management of Persistent Pain in Older Persons.

AGS Panel on Persistent Pain in Older Persons.


Flokkun verkja
Flokkun verkja

 • Bráðir verkir vs Langvinnir verkir

 • Vefjaverkir; stoðkerfi vs innyfli

 • Taugaverkir

 • Verkir tengdir sálfélagslegum eða geðrænum þáttum.


Flokkun verkja1
Flokkun verkja

Bráðir verkir

 • Tengjast atburði

 • Upphaf og endir

 • Líkamleg einkenni til staðar, sviti, fölvi..

  • sérð á viðkomandi að hann finnur til.

Langvinnir verkir

 • Verkir í meira en 3 mánuði.

 • Óvíst hvað leiddi til verks.

  • Heldur áfram langt umfram þann tíma sem tekur vefjaskemmd að gróa.

 • Engin líkamleg einkenni

  • sérð ekki á viðk. að hann finnur til


Flokkun verkja2
Flokkun verkja

Vefjaverkir (nociceptive)

Stoðkerfi

 • Örvun viðtaka í vöðvum /mjúkvef/ beinum.

 • Venjulega staðbundinn.

 • Oft lýst sem stingandi, tak, eymsli..

Innyfli

 • Örvun viðtaka í innri líffærum.

 • Erfitt að staðsetja verk.

 • Oft lýst sem þrýstingi.


Flokkun verkja3
Flokkun verkja

Taugaverkir

 • Stafaafóeðlilegrivirkni og/eðaskemmd á taugum (í úttauga- eðamiðtaugakerfinu)

 • Erfitt að meðhöndla!

 • Oft lýst sem

  • Úttaugakerfi: bruni, náladofi, vont að snerta (allodynia)

  • Mæna: stöðugur, óljós verkur, + tauga- brottfallseinkenni

  • Heili: breytingar í lífsmörkum, ógleði/uppköst/↑innankúpuþrýstingur


Flokkun verkja4
Flokkun verkja

Verkir tengdir sálfélagsl. eða geðrænum vanda

 • Erhlutiafsálrænum/ geðrænumvanda.

 • Meðhöndlaundirliggjandivanda.


Mat verkjum
Mat á verkjum

 • Spurðu um verk

 • Fylgstumeðeinkennumverkja

 • Fáðulýsingu á verknum

  • Skynjunin

  • Tilfinningar á bakverkja

  • Hvaðgeturðuekkigertvegnaverks

 • Notaðumælitæki

 • Hvaðveldurverknum

 • Sífelltendurmat


1 spur u um verk
1. Spurðu um verk

 • Verkur er huglæg upplifun

  • Er það sem sjúklingur segir hann vera.

 • Fólk með heilabilun/ tjáskiptaerfiðleika er ólíklegra til að segja frá verkjum.

  • Spurðu þá fjölskyldu, vini, umönnunaraðila sem þekkja viðkomandi.

  • Ef að líkur eru á verk, gerðu þá ráð fyrir verk þar til afsannað.


2 fylgstu me einkennum um verk
2. Fylgstu með einkennum um verk

 • Líkamlegarbreytingar

  • Sviti, fölvi, hjartsláttur, öndunartíðni, blóðþrýstingur.

 • Andlitstjáning

  • Ygglir sig, gretta

 • Hreyfingar

  • Breyttgöngulag, hlífirsér, aukinspenna, gengur um gólf, endurteknarhreyfingar

 • Gefurfrásérhljóð

  • Stunur, öskur/köll

 • Samskipti

  • Árásargirni, dregur sig tilhlés, sýnirmótspyrnu

 • Breytingar í hegðun

  • Ráf, breyttarhvíldarvenjur

 • Breytingar á andleguástandi

  • Óráð, grátur, pirringur


3 l sing verk
3. Lýsing á verk

 • Skynjun

  • Hvenær/hvernig byrjaði

  • Eðli verks (stingandi, þrýstingur, brunaverkur…)

  • Staðsetning/leiðir eitthvert?

  • Hve slæmur

  • Hvað gerir verk betri/verri?

 • Tilfinningar

  • Hvaðaþýðinguhefurverkurinn? Veldurhannótta, kvíða?

  • Fyrrireynslahefuráhrif

  • Erparturafástæðunnifélagslegeinangrun, sorg/missir, tilfinningalegvanlíðan

 • Áhrif á færni

  • Athafnirhinsdaglegalífs

  • Þáttöku í félagsstörfum, vinnu, líkamsrækt….


4 m ling verk
4. Mæling á verk

 • Sjúklingarmeðenga/væga/miðlungsmiklatjáskiptaerfiðleika:

  • Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS)

  • Eða: vægur – miðlungs - slæmur

 • Sjúklingarmeðmiðlungs/miklaskerðingu

  • PainAd


Einkenname fer vi l fslok aldra ra

 • 5. Hvaðveldurverk

  • líkamsskoðun og viðeigandiuppvinnsla.

  • Hjáheilabiluðum:

   • Tryggðuaðgrunnþörfumsésinnt, sshungur, þorsti, klósettferðir, einmanaleiki, ótti.

   • Útilokaðuþvagteppu, hægðatregðu, sýkingu..

 • 6. Endurmeta reglulegaLyfjame fer
Lyfjameðferð

 • Aldraðir eru næmari fyrir sterkum verkjalyfjum.

  • Meiri hætta á aukaverkunum/milliverkunum.

 • Byrja með lága skammta/ hækka rólega.

 • Fylgjast vel með verkun.

  • Algengt að skammtar séu ekki hækkaðir nægilega.


Lyfjame fer1
Lyfjameðferð

7-10

4-6

1-3


B lguey andi lyf
Bólgueyðandi lyf

 • Ber að nota með mikilli varfærni hjá öldruðum og einungis í völdum einstaklingum.

 • Aukaverkanir geta verið:

  • Magasár

  • Nýrnabilun

  • Óeðlileg blóðstorknun

  • Hjarta-/heilaáföll.

 • Ekki nota Toradol /Indometacin


Park d n
Parkódín

 • Kódíni er breytt í morfín í líkamanum af CYP2D6 isoensími.

 • Talið að 10% af fólki vanti þetta ísóensím.

 • Líklega sá ópíóið sem veldur mestri ógleði og hægðatregðu.


Tramadol tradolan nobligan
Tramadol/Tradolan/Nobligan

 • Blönduðverkun

  • áhrif á ópíóíðviðtaka, serotonin viðtaka og noradrenalínendurupptökuhemil.

 • Eykurhættu á flogum

 • Eykurhættu á serotonin syndromi(efsjúkl. á öðrumlyfjumsemhafaáhrif á serotonin, ss SSRI lyf)


P o ar sk mmtun
Ópíoðar - skömmtun

 • Stöðugir verkir krefjast stöðugrar verkjastillingar

  • Gefa lyf reglulega, ekki bara eftir þörf.

 • Byrja á stuttverkandiópíóiðlyfjum

 • Hámarksverkunlyfser

  • Í æð ~ 15 min

  • Um munn ~ 60-90 min

  • SC/IM ~ 30 min

 • Efekkinæstverkjastillingeftirþanntíma, þáerskammturinnekkinægur.


P i ar sk mmtun
Ópíóiðar - Skömmtun

 • Efskammtur of lítill:

  • Verkurennmeðalmikill, gefðuannanskammtsemer 25-50% stærri.

  • Verkurennmikill, gefðuannanskammtsemer 50-100% stærri.

 • Þegarverkjastillinguernáð og verkireruekkibráðaverkir/tilfallandiverkir

  • skalskiptayfir í langverkandiverkjalyf.

 • Notaðustuttverkandilyffyrirgegnumbrotsverki.

  • ~10% afheildar-dagskammti á 2 klstfrestieftirþörf.


Aukaverkanir p i a
AukaverkanirÓpíóiða

 • Ógleði/uppköst

 • Syfja/höfgi

 • Kláði

 • Óráð

 • Vanlíðan/vellíðan (dysphoria/euphoria)

 • Þvagtregða (lagastefskammturminnkaður)

Myndar þol og einkenni lagast eftir nokkra daga

 • Hægðatregða(Verðuraðsetjasjúkling á ristilörvandihægðalyf)

 • Áhrif á innkirtlastarfsemi(Getur ↓ testósterón, estrogen, cortisol)

 • Hamlandiáhrif á ónæmiskerfið(Óljósthvortskiptimáli)

Mynar ekki þol.

Lagast ekki


Fentanyl pl stur langvirkandi
Fentanylplástur = langvirkandi

 • Nota barahjáþeimsemhafalangvinnaverki og hafabyggtuppþolfyriropíóðum

  • Miðaviðaðsjúkl. hafitekið ≥ 30-60mg/dag afmorfíni (um munn) daglega í 7 daga.

  • Ekki nota fyrirbráðaverki, verkieftiraðgerð, tilfallandiverki.

 • Tekur 12-24 klstaðvirka

  • Nærstöðugriblóðþéttnieftir 3-6 daga.

 • Þarffituveftilaðaðfrásogast.

  • Gæti haft minniáhrif í sjúklingummeðlítinnfituvef.

 • Frásogeykstviðhærrilíkamshita (efsjúkl. færhita)


Andnau
Andnauð

 • Huglægt og einstaklingsbundiðeinkenni og erþaðsemsjúklingursegirþaðvera.


Andnau mat og greining
Andnauð – Mat og Greining

 • Mat og greining

  • Orð sjúklings eru áreiðanlegasti mælikvarðinn.

  • Öndunartíðni og súrefnismettun

   • ekki eins áreiðanlegir mælikvarðar

  • Hvenær byrjaði, við hvað versnar/hvað minnkar hana.

  • Nota ESAS

  • Uppvinnsla eftir því sem við á í samræmi við meðferðarmarkmið:

   • Blóðhagur og almennar blóðprufur, blóðgös, EKG, spírómetria, myndrannsóknir.


Andnau me fer
Andnauð - Meðferð

 • Meðhöndlaðu undirliggjandi ástand ef viðeigandi:

  • T.d. blóðleysi, hjartsláttartruflanir, hjartabilun, hjartaáfall, blóðtappi í lunga, fleiðruvökvi, vökvi í gollurshúsi, teppa í berkju, astma, COPD, sýking, aðrir lungnasjúkdómar, kvíði, vöðva- og taugasjúkdómar.

 • Gefðu súrefni ef súrefnismettun er lág.


 • Andnau me fer1
  Andnauð - Meðferð

  • Almenn meðferð:

   • Huga að líkamsstöðu

   • Bæta loftstreymi í umhverfi

   • Forðast fatnað sem þrengir að

   • Halda umhverfinu svölu

   • Öndunaræfingar

   • Sálrænn stuðningur og slökun


  Andnau lyfjame fer
  Andnauð - lyfjameðferð

  • Ópíóíðar

   • draga úr öndunartíðni án þess að draga úr súrefnismettun.

   • draga úr kvíða og andnauðartilfinningu.

    • Nota lága skammta

    • 2.5-5 mg morfín PO (eða jafngildisskammtur í æð/undir húð) á 4 klst fresti reglulega.

    • Helmingur af þeim skammti á 1 klst fresti eftir þörf.

    • Ef þolir vel ópíóða, hækka skammtinn um 25-50%.


  Andnau lyfjame fer1
  Andnauð - Lyfjameðferð

  • Bensódíasepínlyf

   • Ativan 0.5-2 mg á 2-4 klst fresti eftir þörf

  • Sterar

   • Dexametasón 4-24 mg PO/IV/SQ/IM


  Gle i uppk st
  Ógleði/Uppköst

  • Ógleði og uppköst geta haft mjög hamlandi áhrif á sjúklinga

  • Hefur umtalsverð áhrif á lífsgæði, sérstaklega á líkamlega virkni og sálræna líðan.


  Gle i mat og greining
  Ógleði – mat og greining

  • Góð sjúkrasaga lykilatriði.

   • Hver er orsök ógleðinnar?

   • Spyrja um tíðni, styrk, hvað eykur á ógleðina og hvað dregur úr henni.

   • Er ógleðin undanfari uppkasta

   • Uppköst án ógleði.

   • Hvenær dags eru einkennin þrálátust.

   • Fylgir ógleðinni svimi (gæti stafað frá innra eyra)

  • Viðeigandi uppvinnsla

   • Blóðhagur og almennar blóðprufur, þvagprufa, myndrannsóknir

  • Meðhöndlaðu undirliggjandi vanda

   • ss. hypercalcemia, þvagfærasýking, hægðatregða, garnalömun, vökvaþurrð, hækkaður innankúbuþrýstingur, aukaverkanir lyfja.


  Orsakir gle i
  Orsakir ógleði

  • Líkamlegt eða sálrænt áreiti örvar taugaenda → boðefni losna → hafa áhrif á viðtaka í ógleðistjórnstöð í heilastofni.

  • Boðin eru send eftir fjórum meginleiðum,

   • CTZ (Chemoreceptor Trigger Zone)

   • Eftir úttaugakerfi (meltingarvegur, hálhjúpur/serosa, innyfli)

   • Frá heilaberki

   • Frá jafnvægiskerfinu

  • Taugaboðefni sem hafa áhrif á ógleði og uppköst:

   • dópamín, histamín, kólvirk, serótónín og substance P/Neurokinin A.
  Einkenname fer vi l fslok aldra ra

  • Lyf eru hornsteinn ógleðimeðferðar

   • Gefa reglubundna skammta af ógleðilyfjum

    • fyrir matartíma

    • Hafa fyrirmæli um lyf eftir þörfum.

    • Getur þurft að nota 2 - 4 lyf við ógleði

  • Önnur meðferð:

   • Draga úr ertandi lykt

   • Minni matarskammta, oftar

   • Slökun

   • Svalandi gosdrykkir

   • Nálastungur geta gagnast


  H g atreg a
  Hægðatregða

  • Hægðatregða er algengt og erfitt einkenni hjá alvarlega veikum sjúklingum.

  • Hreyfingarleysi, minnkuð næringarinntekt/ vökvaþurrð, lyf og undirliggjandi sjúkdómsástand geta valdið minnkuðum þarmahreyfingum

  • Ekki gefa sjúklingum sem eru á ópíoíðum trefjabætandi lyf.

   • Eykur bara magn hægða sem breytast í hálfgerða steypu.


  Mat og greining
  Mat og greining

  • Frávik frá því sem eðlilegt er?

   • Ekki láta líða meira en 3 daga milli hægða

  • Uppvinnsla eftir því sem við á:

   • Útiloka hypercalcemiu, garnalömun..

   • Mörg lyf valda hægðatregðu (ópíóíðar, kalsíumgangalokar, þríhringlaga geðlyf, Zofran..)

   • Ganga úr skugga um að ekki sé hægðastífla.  ad