bottom up discovery of frequent rooted unordered subtrees n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Bottom-up discovery of frequent rooted unordered subtrees

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Bottom-up discovery of frequent rooted unordered subtrees - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Bottom-up discovery of frequent rooted unordered subtrees. GVHD: PGS. TS. Lê Hoài Bắc HVTH: Phạm Viết Văn. Nội dung. Một số định nghĩa Thuật toán BUXMiner Một số ứng dụng Kết luận. Nhắc lại một số định nghĩa về cây. Rooted tree vs free tree

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bottom-up discovery of frequent rooted unordered subtrees' - eytan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bottom up discovery of frequent rooted unordered subtrees

Bottom-up discovery of frequent rooted unordered subtrees

GVHD: PGS. TS. LêHoàiBắc

HVTH: PhạmViếtVăn

n i dung
Nội dung
 • Mộtsốđịnhnghĩa
 • ThuậttoánBUXMiner
 • Mộtsốứngdụng
 • Kếtluận

Đề tài 57

nh c l i m t s nh ngh a v c y
Nhắclạimộtsốđịnhnghĩavềcây
 • Rooted tree vs free tree
  • Free tree: liênthông, khôngchutrình, khônghướng
  • Rooted tree: cógốc
 • Ordered tree vsUnordered tree
  • Ordered tree: các node con cùngcha cóthứtự
  • Unordered tree: thứtựcủacác con khôngquantâm

Đề tài 57

rooted subtree
Rooted subtree
 • Cây con cógốclàgốccủacây cha ban đầu
 • Mộtsốthuậttoán:
  • XQPMiner
  • XQPMinerTID
  • FastXMiner

A

A

B

C

C

F

D

E

F

Rooted subtree

G

Đề tài 57

qui tr nh khai th c c c c y con
Qui trìnhkhaitháccáccây con
 • Có 2 pha:
  • Phátsinhtập cácứngviên
  • Tínhđộ support

Đề tài 57

ph t sinh t p ng vi n th ng th ng
Phátsinhtậpứngviênthôngthường
 • DùngRightmost branch expansion enumeration

Thêmvàonhánhbênphảinhất

 • Phátsinhnhiềucây con khôngphổbiến

 Tăng chi phí ở phathứ 2 (phatínhđộ support)

Node mớithêm

Đề tài 57

thu t to n buxminer
ThuậttoánBUXMiner
 • Chuyển CSDL gốcthànhCompressed Global Tree Guide
 • Mụcđích:
  • Tỉabớtsốứngviênkhôngphổbiến
  • Tạocáchtínhđộ support hiệuquả

Đề tài 57

global tree guide
Global Tree Guide

T4

T3

T5

T1

A

A

A

A

T2

B

B

C

D

{1, 2, 3, 4, 5}

D

B

A

A

{2,3}

D

E

D

E

B

B

E

C

B

{1, 5}

{1, 2, 3, 4}

D

C

B

C

E

B

{1, 5}

D

E

B

C

{2}

{3}

B

{1, 2, 3}

{1,4}

F

{2}

F

Đề tài 57

compressed global tree guide
Compressed Global Tree Guide

T5

T4

T3

T1

A

A

A

A

T2

minsup = 2

B

B

C

D

{1, 2, 3, 4, 5}

{1, 2, 3, 4, 5}

D

B

A

A

A

{2,3}

D

E

D

E

B

B

B

C

E

B

{1, 5}

{1, 5}

{1, 2, 3, 4}

{1, 2, 3, 4}

D

D

C

{2,3}

C

B

C

B

E

B

{1, 5}

D

E

B

C

{2}

{3}

D

E

B

{1, 2, 3}

{1,4}

{1,4}

{1, 2, 3}

F

{2}

F

Đề tài 57

ng d ng
Ứngdụng
 • Khaithácmôhìnhtruycập web (web access pattern mining)
 • Dùngđể cached cáccâutruyvấn XML

Đề tài 57

k t lu n
Kếtluận
 • Thuậttoánnàydựavào CGTG đểtỉabớttậpứngviên
 • Cắtgiảm chi phítrongtínhtoánđộ support
 • Thựctếchothấytốthơnmộtsốthuậttoán
  • XQPMiner
  • XQPMinerTID
  • FastXMiner

Đề tài 57