College 5 features syllabes
Download
1 / 61

College 5 Features & Syllabes - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Updated On :

College 5 Features & Syllabes. eerste uur: het foneem gerepresenteerd als bundel distinctieve features fonologische regels tweede uur: het foneem als onderdeel van een syllabe. Onderliggende Vorm. Onderliggende vorm /h nd/ /hnd + n/ uniek, constant  

Related searches for College 5 Features & Syllabes

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'College 5 Features & Syllabes' - eydie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
College 5 features syllabes l.jpg
College 5 Features & Syllabes

 • eerste uur:

  het foneem gerepresenteerd als bundel distinctieve features

  fonologische regels

 • tweede uur:

  het foneem als onderdeel van een syllabe


Onderliggende vorm l.jpg
Onderliggende Vorm

 • Onderliggende vorm /hnd/ /hnd + n/

  • uniek, constant  

 • Oppervlaktevorm [hnt] [hndn]

  • variabel, geconditioneerd

   argument aanname onderliggende vorm en regels:

   je past ze ook toe bij nieuwvormingen/nonsens

   twee blanden - een bland [blnt]


Final devoicing l.jpg
Final Devoicing

 • Data: hond, heb, lev-, reiz-,

  brand, rib, wuiv-, huiz-

  /d/  [t]; /b/  [p];

  /v/  [f]; /z/  [s]

  mist generalisatie


Stelling foneem is niet kleinste bouwsteen l.jpg
Stelling: Foneem is niet kleinste bouwsteen

 • Sommige foneemverschillen ‘kleiner’ dan andere:

  verschil dak-takis vergelijkbaar met verschil bak-pak

  verschil dak-takis kleiner dan verschil mak-tak


Features l.jpg
Features

 • Feature = eigenschap van een klank


Features6 l.jpg
Features

 • Feature = eigenschap van een klank

 • Foneem wordt gerepresenteerd als een bundel distinctieve (= potentieel woordonderscheidende) features


Bundel distinctieve kenmerken van i l.jpg
Bundel Distinctieve Kenmerken van /i/

/i/

+ high

- back

- round

+ tense

(+stem)

plaatskenmerken

wijzekenmerken

Redundant feature

laryngeaal kenmerk


Vocalen van het nederlands l.jpg
Vocalen van het Nederlands

Front

Central

Back

Close

back

high

Close-mid

Open-mid

Open

low

tense

round


Features vocalen l.jpg
Features Vocalen

 • HIGH /i/ is [+high, -low]

 • LOW /a/ is [-high, +low]

  /e/ is [-high, -low]

 • BACK /i/ is [-back]

  /u/ is [+back]

 • TENSE /e/ is [-high, -low, +tense]

  // is [-high, -low, -tense]

 • ROUND /i/ is [-round]; /y/ is [+round]


Fonetische features niet in alle gevallen toereikend l.jpg
Fonetische Features niet in alle gevallen toereikend

 • Hoe generaliseer je over alle data?

  • heb-, club, lev-, wuiv-

  • hond, Rod, rijd-, fez, lez-, huiz

  • zag-, vrag-, kroeg

Major Class Features


Fonetische features niet in alle gevallen toereikend11 l.jpg
Fonetische Features niet in alle gevallen toereikend

 • Hoe generaliseer je over alle data?

  • heb-, club, lev-, wuiv-

  • hond, Rod, rijd-, fez, lez-, huiz

  • zag-, vrag-, kroeg

 • Verschillende plaatsen van articulatie

 • Verschillende wijzes van articulatie

 • Stemhebbendheid niet altijd ‘trigger’:

  • slotklanken in lam, pa, pal, geeuwondergaan proces niet.


Features12 l.jpg
Features

 • Fonoloog gebruikt vaak andere features dan foneticus. (fonoloog is op zoek naar generalisaties)

 • Functie features:

  • woordonderscheidende klankverschillen aangeven: /t/ vs. /d/; /t/ vs. /s/

  • aanwijzing articulatie (cf. fonetiek)

  • karakterisering natuurlijke klassen


Natuurlijke klasse l.jpg
Natuurlijke Klasse

 • Verzameling fonemen waarop dezelfde regels van toepassing zijn.

  Voor de karakterisering van de klasse zijn minder kenmerken nodig dan voor de karakterisering van ieder foneem afzonderlijk.


Major class features l.jpg
Major Class Features

Final devoicing

er/aar

er/aar2

Insertieregel


Sonorant l.jpg

Primaire functie: aanduiding natuurlijke klasse

[sonorant]

 • Def. Poging:Bij sonorante klanken passeert de luchtstroom zonder veel tegenwerking van de articulatieorganen door de mond-, neus- en/of keelholte.

  • Obstructie is relatief: bijvoorbeeld bij vocalen minder dan bij nasalen.

 • Vocalen /a,i,u, .../, glides /j,w/,

  liquids /l,r/ en nasalen /n,m,…/ zijn [+son]

 • Obstruenten /p,t,k,b,d,f,s,z,x,…/ zijn [-son]


Terug naar final devoicing l.jpg
terug naar: Final Devoicing

 • Data: hond, heb, lev-, reiz-,

  brand, rib, wuiv-, huiz-

  /d/  [t]; /b/  [p];

  /v/  [f]; /z/  [s]

  mist generalisatie

Major Class Features


Final devoicing17 l.jpg
Final Devoicing

 • Data: hond, heb, wuiv-, huiz-,

  Niet in: pa, geeuw, bar, bal, raam

Major Class Features


Final devoicing18 l.jpg
Final Devoicing

 • Data: hond, heb, wuiv-, huiz-,

  Niet in: pa, geeuw, bar, bal, raam

 • Regel: [-sonorant]  [-stem]

Major Class Features


Final devoicing19 l.jpg
Final Devoicing

 • Data: hond, heb, wuiv-, huiz-,

  Niet in: pa, geeuw, bar, bal, raam

 • Domein: ABVA, hebzucht

 • Regel: [-sonorant]  [-stem] / $

Major Class Features


Bundel distinctieve kenmerken van t l.jpg
Bundel Distinctieve Kenmerken van /t/

/t/

- sonorant

+ anterieur

+ coronaal

- continuant

- nasaal

- stem

hoofd kenmerk

plaatskenmerken

wijzekenmerken

laryngeaal kenmerk


Fonologische plaatsfeatures l.jpg
Fonologische Plaatsfeatures

       

er/aar

er/aar2

Insertieregel


Fonologische abstracties l.jpg
Fonologische abstracties

 • /p/ : /b/ /f/ : /v/ +ant; -cor

  zowel bilabiaal als labiodentaal

 • /t/ : /d/ /s/ : /z/ +ant; +cor

 • // : // // : // -ant; +cor

 • /k/ : // /x/ : // -ant; -cor

  generaliseert over velair en uvulair


Allofonen van velaire fonemen l.jpg
Allofonen van velaire fonemen

 • /x/  []

 • /k/  [] Schisisspraak

  koek /kuk/  [u]

  kijk /kk/  []

  cacao /kk/  []


Allofonen van l.jpg
Allofonen van //

Het taalsysteem is niet veranderd!

// → ?


Er aar l.jpg

Data: reken-; tennis-; handel-; reinig-

woeker-; zanik-; knutsel-

-er/-aar


Er aar26 l.jpg

reken-

handel-

woeker-

knutsel-

reinig-

zanik-

tennis-

-er/-aar

Major Class Features


Er aar27 l.jpg

reken-

handel-

woeker-

knutsel-

reinig-

zanik-

tennis-

-er/-aar

/r/  [a:r] /  +son +

+cons

Major Class Features


Er aar28 l.jpg

reken-

handel-

woeker-

knutsel-

reinig-

zanik-

tennis-

balsem- (!)

-er/-aar

Major Class Features

plaatsfeatures


Er aar29 l.jpg

reken-

handel-

woeker-

knutsel-

reinig-

zanik-

tennis-

balsem- (!)

-er/-aar

/r/  [a:r] /  +son +

+cons

+cor

Major Class Features

plaatsfeatures


Insertieregel l.jpg
Insertieregel

data:half, Belg, melk, darm, durf, borg, hark

niet: soms, hars, hart, vals, geefs, België

plaatsfeatures

Major Class Features


Insertieregel31 l.jpg
Insertieregel

 [] / +son [-cor] $

+cons

-nas

data:half, Belg, melk, darm, durf, borg, hark

niet: soms, hars, hart, vals, geefs, België

uitzondering: doorn, lantaarn

plaatsfeatures

Major Class Features


Assimilatieregel l.jpg
Assimilatieregel

+nasal  ant /  ant

+cor  cor  cor

 back  back

where   and  variables over + and -

data: inpakken, inkopen


Regelvolgorde l.jpg
Regelvolgorde

 • Opdr. Geef geordende regels voor de afleidingen:

  • hebzucht [hpsxt]

  • zandbak [zmbk]

   Om wat voor soort processen gaat het hier?


Syllabe l.jpg
Syllabe

 • Moeilijk te definiëren

  • fonetisch: ‘mond open-mond dicht’

   • echter: little(Engels),kopen(Gronings)

  • definitiepoging: syllabe bestaat uit een V, eventueel voorafgegaan en/of gevolgd door één of meer C’s


Functie syllabe l.jpg
Functie Syllabe

 • Fonotactische restricties

 • Domein fonologische regels

  (met name in prosodie)


Eenvoudig syllabemodel l.jpg
Eenvoudig Syllabemodel

syllabe

rhyme

onset nucleus coda


Eenvoudig syllabemodel37 l.jpg
Eenvoudig Syllabemodel

syllabe

rhyme

onset nucleus coda

k  t


Sonoriteitshi rarchie l.jpg
Sonoriteitshiërarchie

 • Minst sonorant: obstruenten /p,t,k../

  /f,s,x../ nasalen /n,m../

  liquids /l,r../

  glides /j,w../

  vocalen /i,u../

 • Meest sonorant: /a/


Sonority slope ug principe l.jpg
Sonority Slope (UG principe)

 • Sonoriteit neemt toe tot aan de nucleus van de syllabe en neemt weer af vanaf de nucleus

  b r  n d


Uitgewerkt syllabemodel l.jpg
Uitgewerkt Syllabemodel

syllabe

onset rhyme

margin nucleus

pre-m. m.core satellite peak satellite coda app.

Nederlands: peak alleen vocalen; margin core en coda alles behalve vocalen

Satellites: alleen sonorante consonanten;Extra-syllabische posities: s, t (p, k)


Minimale syllabe l.jpg
Minimale Syllabe

syllabe

rhyme

nucleus

peak


Optimale syllabe l.jpg
Optimale Syllabe

syllabe

onset rhyme

margin nucleus

m.core peak


Cvc syllabe l.jpg
CVC-syllabe

syllabe

onset rhyme

margin nucleus

m.core peak coda


Syllabe en sonority slope l.jpg
Syllabe en Sonority Slope

syllabe

onset rhyme

margin nucleus

m.core satellite peak satellite coda

b r  n d

s m  r f


Nederlandse syllabe l.jpg
Nederlandse Syllabe

syllabe

onset rhyme

margin nucleus

pre-m. m.core satellite peak satellite coda app.

b r  n d

s t r  n d

h  r f st


Extra syllabische posities l.jpg
Extra-syllabische posities

syllabe

onset rhyme

margin nucleus

pre-m. m.core satellite peak satellite coda app.

b  s k

k s  n


Extra syllabische posities47 l.jpg
Extra-syllabische posities

syllabe

onset rhyme

margin nucleus

pre-m. m.core satellite peak satellite coda app.

  s p

p s i


Meerdere parseringen l.jpg
Meerdere parseringen

syllabe

onset rhyme

margin nucleus

pre-m. m.core satellite peak satellite coda app.

s n u p

s n u p


Minimale syllabe49 l.jpg
Minimale Syllabe

syllabe

rhyme

nucleus

peak

(0;10)


Optimale syllabe50 l.jpg
Optimale Syllabe

syllabe

onset rhyme (1;2)

margin nucleus

m.core peak


Optimale syllabe51 l.jpg
Optimale Syllabe

syllabe

onset rhyme (1;3)

margin nucleus

m.core peak


Volgende stadium l.jpg
Volgende stadium

syllabe

onset rhyme

margin nucleus

m.core peak coda


Data steven 1 9 l.jpg
Data Steven (1;9)

syllabe

onset rhyme

margin nucleus

pre-m. m.core satellite peak satellite coda app.

k l  k

b r o d

s t u l

sX a p


Data steven 1 954 l.jpg
Data Steven (1;9)

syllabe

onset rhyme

margin nucleus

pre-m. m.core satellite peak satellite coda app.

k (l)  k

b (r) o d

(s) t u l

(s) X a p


Data steven 1 955 l.jpg
Data Steven (1;9)

syllabe

onset rhyme

(1;9)

margin nucleus

m.core peak coda k  k

b o d

t u l

X a p


Data steven 2 0 l.jpg
Data Steven (2;0)

syllabe

onset rhyme

margin nucleus

m.core peak coda X a p

(2;0)


Nederlandse syllabe57 l.jpg
Nederlandse Syllabe

syllabe

onset rhyme

margin nucleus

pre-m. m.core satellite peak satellite coda app.

b r  n d

s t r  n d

h  r f st

(2;0)


Nederlandse syllabe58 l.jpg
Nederlandse Syllabe

syllabe

onset rhyme

margin nucleus

pre-m. m.core satellite peak satellite coda app.

s t e

  

(2;0)


Probleemgeval l.jpg
Probleemgeval

syllabe

onset rhyme

margin nucleus

pre-m. m.core satellite peak satellite coda app.

X t


Probleemgeval60 l.jpg
Probleemgeval

syllabe

onset rhyme

margin nucleus

pre-m. m.core satellite peak satellite coda app.

s X p


Positionele gemarkeerdheid en segmentele gemarkeerdheid l.jpg
Positionele gemarkeerdheid en segmentele gemarkeerdheid

(2;2) /l/  [w]

in margin core

(3;10) /l/  [w]

in coda