przyk ady opis w bibliograficznych dokument w r nych kategorii n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Przykłady opisów bibliograficznych dokumentów różnych kategorii PowerPoint Presentation
Download Presentation
Przykłady opisów bibliograficznych dokumentów różnych kategorii

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Przykłady opisów bibliograficznych dokumentów różnych kategorii - PowerPoint PPT Presentation


  • 114 Views
  • Uploaded on

Przykłady opisów bibliograficznych dokumentów różnych kategorii. Pomoc dla uczniów przygotowujących bibliografię do prezentacji maturalnej Dr Stanisław Skórka Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademia Pedagogiczna w Krakowie. Normy bibliografii załącznikowej.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Przykłady opisów bibliograficznych dokumentów różnych kategorii


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
przyk ady opis w bibliograficznych dokument w r nych kategorii

Przykłady opisów bibliograficznych dokumentów różnych kategorii

Pomoc dla uczniów przygotowujących bibliografię do prezentacji maturalnej

Dr Stanisław Skórka

Instytut Informacji Naukowej

i Bibliotekoznawstwa

Akademia Pedagogiczna w Krakowie

normy bibliografii za cznikowej
Normy bibliografii załącznikowej
  • PN-ISO 690:2002Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma i struktura
  • PN-ISO 690-2: 1999 Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części.
typy wydawnictw najcz ciej opisywanych
Typy wydawnictw najczęściej opisywanych
  • Wydawnictwo zwarte (książka)
  • Artykuł w wydawnictwie zwartym (rozdział w książce, referat)
  • Wydawnictwo ciągłe (czasopismo, seria) opisywane w całości
  • Artykuł w wydawnictwie ciągłym
  • Strona internetowa (artykuł z e-czasopisma, wortalu itp.)
  • Program na CD
wydawnictwo zwarte
Wydawnictwo zwarte

Autor/Autorzy. Tytuł.

Odpowiedzialność drugorzędna (Redaktor, tłumacz itp.).

Oznaczenie wydania, Numer tomu i jego tytuł (w opisie pojedynczego tomu). Miejsce wydania: wydawca, Rok wydaniaLiczba tomów (w opisie wydawnictwa wielotomowego), Objętość Nazwa serii i nr tomu w serii. Uwagi. ISBN

/PN-ISO 690:2002

Chmielewska-Gorczyca, Elżbieta; Sosińska-Kalata, Barbara. Informacja naukowa z elementami naukoznawstwa.Warszawa 1991. ISBN 83-01-01639-6. /PN-ISO 690:2002 /

Chmielewska-Gorczyca, E., Sosińska-Kalata, B. (1991). Informacja naukowa z elementami naukoznawstwa.Warszawa. /APA/

artyku w wydawnictwie zwartym
Artykuł w wydawnictwie zwartym

Autor/Autorzy artykułu         Tytuł artykułuIn:/W:          Autor/Autorzy dokumentu głównego          Tytuł dokumentu głównego          Oznaczenie wydania          Miejsce wydania i wydawca          Rok wydania          Lokalizacja w obrębie dok. macierzystego, rok, oznaczenie strony

artyku w wydawnictwie zwartym przyk ady
Artykuł w wydawnictwie zwartymPrzykłady

Szosland, J. Tkactwo. W:Terminarz technika. Włókiennictwo. Warszawa, 1969, s. 20-26.

Królak, M. Ćw. 2. Próba ściskania. In:Laboratorium Wytrzymałości Materiałów. 2002, s. 27-39.

Nowodworski, W. Biblioteki kościelne. In:Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego. Kom. red. K. Głombiowski, B. Świderski, H. Więckowska. Wrocław [i in.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976, s. 61.

Daniłowicz, Cz. (1995). Problemy użytkowników końcowych systemów wyszukiwania informacji i metody ich rozwiązywania. W: III Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej. Jastrzębie Zdrój 29.05-2.06.1995. Materiały konferencyjne, Jastrzębie Zdrój, s. 182-194. /APA/

wydawnictwo ci g e w ca o ci
Wydawnictwo ciągłe w całości

Tytuł Odpowiedzialność Wydanie Oznaczenie zeszytu (rok, rocznik, numery) Miejsce wydaniai wydawcaRok SeriaUwagiISSN

wydawnictwo ci g e w ca o ci przyk ady
Wydawnictwo ciągłe w całościPrzykłady

Polish Journal of Ecology. Institute of Ecology, Polish Academy of Science, 1998 vol. 46, no. 1-.  ISSN 1505-2249.

Przegląd Biblioteczny. Polska Akademia Nauk, Biblioteka w Warszawie. Barbara Sordylowa – redaktor naczelny. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 1999-2000, R. 67-68. 1999-2001. ISSN 0033-202X.

artyku w wydawnictwie ci g ym
Artykuł w wydawnictwie ciągłym

Autor/Autorzy artykułu Tytuł artykułu Tytuł wydawnictwa ciągłego Odpowiedzialność drugorzędnaWydanie Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (rok, ozn. zeszytu, strony)

artyku w wydawnictwie ci g ym przyk ady
Artykuł w wydawnictwie ciągłymPrzykłady

Konikowski, Jacek. Y2K Paradoks ery komputerów. „Internet”, 1999, nr 1, s. 22-25.

Paska, J. Czas budowy i koszty wytwarzania energii elektrycznej we francuskich elektrowniach jądrowych. „Postępy Techniki Jądrowej”, 1988, nr 3/4, s. 321-323.

Zdun, Z. [et al.]: Nowe podejście do modeli transformatorów we współrzędnych fazowych. „Przegląd Elektrotechniczny”, 1987, z. 7/8, s.185-188.

Daniłowicz, Cz. (2000) Wyszukiwanie informacji w otwartym systemie WWW. Informatyka, nr 2, s. 11-19. /APA/

dokumenty elektroniczne e ksi ki
Dokumenty elektroniczne (e-książki)

Autor/Autorzy Tytuł Nośnik Wydanie Miejsce wydania Wydawca Data wydania Data aktualizacji Data dostępuWarunki dostępuNumer znormalizowany (ISBN/ISSN)

dokumenty elektroniczne e ksi ki przyk ady
Dokumenty elektroniczne (e-książki)Przykłady

Christiansen, Donald. Electronics engineers handbook [CD-ROM]. 4 ed. New York. McGraw-Hill. 1999.

Gielecki, J.; Gacek, W.; Wilczak, T.: Multimedialny słownik anatomiczny [CD-ROM].Wersja 2.0. Warszawa: Wydaw.Lekarskie PZWL, 1997.1 dysk optyczny (CD-ROM).

Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.03.16. Łódź 1998.

dokumenty elektroniczne artyku z czasopisma
Dokumenty elektroniczne Artykuł z czasopisma

Autor/Autorzy artykułu Tytuł artykułu Tytuł wydawnictwa ciągłego Nośnik Wydanie Oznaczenie zeszytu Data aktualizacji Data dostępuLokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego Warunki dostępuNumer znormalizowany

dokumenty elektroniczne artyku z czasopisma przyk ady
Dokumenty elektroniczne Artykuł z czasopisma (Przykłady)

Tadeusiewicz, R.: Informacja o utworzeniu, a także o celach i sposobach działania Polskiej Biblioteki Internetowej: Do wiadomości Rektorów-Członków KRASP. „Biuletyn EBIB” [online]. Nr 2/2003 (42) luty. [dostęp 28 marca 2003]. Dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/42/tadeusiewicz.php. ISSN 1507-7187

Bobińska, M.: Ryzykowny kurs. Gazeta Prawna [online]. 2002-06-03, nr 105/2002 [dostęp 27 marca 2003]. s. 2. Dostępny w Internecie: http://archiwum.infor.pl/gp/index.php?str=s&P180=I02.2002.105.00000020a. ISSN 1232-6712

Lott, S. R. (2000, September 12). Mr. Lott's Online Classroom. Dostęp: sierpień 2001, http://www.geocities.com/Athens/Agora/2052/

Nesbit, E. (1908). Ballads and Lyrics of Socialism. In Victorian Women Writers Project (P. Willett, Ed.). Dostęp25 sierpnia 2001, Indiana University Web site: http://www.indiana.edu/~letrs/vwwp/nesbit/ballsoc.html/APA/

dokumenty elektroniczne strony www
Dokumenty elektroniczne Strony WWW

Tytuł Nośnik Miejsce wydania Wydawca Data wydania Data dostępu Warunki dostępu

dokumenty elektroniczne strony www przyk ady
Dokumenty elektroniczne Strony WWW (Przykłady)

Skórka Stanisław, Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków [dostęp 4 lutego 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.ap.krakow.pl/whk/.

Dziecko w Sieci [online]. [dostęp 21 marca 2007]. Dostępny w Internecie: http://www.dzieckowsieci.pl/index.html.

Wimmer Paweł, Kurs języka HTML - poradnik webmastera [online]. Warszawa [dostęp 20 marca 2007]. Dostępny w Internecie: http://webmaster.helion.pl/kurshtml/.

pomoce
Pomoce

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej. [dostęp 15 września 2006]. Dostępny w Internecie: http://www.bibliofilur.republika.pl/album/opis.htm

Śliwińska, E. Opis bibliograficzny dokumentów elektronicznych : standardy dla potrzeb cytowania w przypisach [dostęp marzec 2007]. Biuletyn EBIB 2000 nr 6, czerwiec. Dostęp w Internecie: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib14/sliwinska.html

ABC bibliografii załącznikowej [dostęp 4 października 2006]. Dostępny w Internecie: http://www.ap.siedlce.pl/~bibliote/informator/zalacznikowa/index.htm