ویروس آنفولانزا
Download
1 / 23

ویروس آنفولانزا - PowerPoint PPT Presentation


  • 334 Views
  • Uploaded on

ویروس آنفولانزا. ارتوميکسو ويريده :.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ویروس آنفولانزا' - ewa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ارتوميکسو ويريده:

  • در حال حاضر اين خانواده شامل يک جنس مي باشد که از ويروس هاي آنفولانزاي تيپ A و تيپ C,B تشکيل شده است. ارتوميکسوويروس ها در زير ميکروسکوپ الکترونيکي کنتراست منفي به شکل اجزاي کروي يا ميله اي ناصاف با ابعاد يا مقطع عرضي 80 تا 120 نانومتر مشاهده مي شود و مي توانند يکي از علل اصلي موربيديته و مرگ و مير ناشياز بيماري هاي تنفسي مي باشند.


ويروس آنفولانزا:

اصالتاً آنفولانزا به تب هايي که به صورت اپيدمي حاد به سرعت در انسان شيوع پيدا مي کند و توسط ارتوميکسوويروس ها ايجاد مي شوند اطلاق مي گردد. تحت تيپ هاي مختلفي از ويروس از دستگاه تنفس، گوارش و ترشحات چشمي گونه هاي زيادي از پرندگان جدا شده است. تيپ هاي ويروس بر اساس آنتي ژن هاي هماگلوتيناسيون و نورآمينيداز موجود در سطح ويروس ها طبقه بندي مي شوند. ويروس آنفولانزاي A بر اساس آنتي ژن هم آگلوتنين به 16 گروه و بر اساس آنتي ژن نورآمينيداز به 9 گروه دسته بندي مي شود. خصوصيات ويروس هاي آنفولانزا تواتر تغييرات آنتي ژنتيکي مي باشد به طوري که گونه ي h5n1 به دليل سرعت جهش ژنتيکي و توانايي آن در ايجاد بيماري هاي جلدي و شديد انسان مورد توجه خاص است. دوره ي کمون اين ويروس از چندين ساعت تا چندين روز بسته به نوع بيماري زايي و حساسيت ميزبان متفاوت است..


انواع ویروس انفولانزا:

در طبقه بندی ویروس ها ، ویروس آنفولانزا از جمله ویروس های خانواده اورتومیکسو ویریده است که برخلاف بیشتر ویروس های RNA دار که در سیتوپلاسم تکثیر می کنند در داخل هسته تکثیر می یابند.


ساختار ویروس:

ویروس انفولانزا اغلب دارای ساختار کروی خشن با قطری در حدود 120-80 نانومتر می باشد اما گاها به شکل رشته ای نیز دیده می شود. در ساختار مرکزی ویروس RNA تک رشته ای با پلاریته منفی به همراه پروتئین های محافظت کننده وجود دارد. RNA ویروس عموما تک رشته ای و از8-7 قطعه تشکیل شده است که هر یک از قطعات خود حاوی 2-1 ژن میباشد به طور مثال ژنوم آنفولانزا نوع A دارای 8 قطعه و 11ژن می باشد که 11 نوع پروتئین ویروس را با نام های زیر کد می کند: HA NA NP M1 M2 NS1 NS2PA PB1 PB1-F2 PB2


HA:هماگلوتینین،یک نوکلئوپروتئین غشایی میباشد که با اتصال به اسید سیالیک سطح غشا سلول های اپیتلیال موجود در مجرای تنفسی باعث اتصال ویروس به سلولهای میزبان و الوده نمودن سلولها نقش میشود.NA:نورامینیداز نیز همانند HA نوکلئوپروتئینی غشایی بوده که باعث شکسته شدن اسید سیالیک غشایی و در نتیجه انتشار ویروس به سایر سلولهای میزبان میشود.HA * و NAاز اهداف اصلی داروهای انتی ویروس در درمان انفولانزا میباشد.M2:نقش کانال یونی غشایی را دارد و در جریان همانند سازی ژنوم ویروس با انتقال یونهای H از غشا باعث ایجاد شرایط اسیدی در سلول و کمک به همانند سازی ویروس میشود.بر اساس تفاوت در پروتئین غشایی M2 ویروس آنفولانزا به سه نوع زیر تقسیم می شود :


انواع انفولانزا

آنفولانزا نوع A : پرندگان وحشی آبی میزبان طبیعی برای انواع وریته آنفولانزا نوع A هستند اما گاهی اوقات ویروس به دیگر گونه ها از جمله جمعیت های خانگی و اهلی مانند خوک ، اسب و برخی از حیوانات دریایی مانند فوک انتقال یافته و یا باعث ایجاد پاندمی مرگ زای در انسان می گردد . آنفولانزا نوع B :منحصرا انسان را آلوده میکند اما فوک و راسو نیز حیوانات مستعد شناخته شده اند. کمتر از نوع A عمومیت دارد.آنفولانزا نوعC:انسان ، سگ و خوک را آلوده می کند گاها" باعث ایجاد بیماری شدید و اپیدمی های منطقه ای می گردد آنفولانزا نوع C بیشتر در کودکان و کمتر از دو نوع دیگر رخ می دهد


سروتایپ های انفولانزا

بر اساس تولید آنتی بادی علیه پروتئین های غشایی هماگلوتینن HA و نوروآمینیداز NA ویروس انفولانزا نوع A، B وC به سروتیپ های مختلفی تقسیم میشود که در این میان نوع A دارای 16 سروتیپ و نوع B و Cتنها دارای یک نوع سروتایپ هستند، سروتیپ های نوع A شامل :H1N1, H1N2, H2N2, H3N2, H5N1, H7N2 ,H7N3, H9N2, H10N7 ,….انفولانزا خوکی کلیه سروتیپهای ویروس انفولانزا میباشد که در بین جمعیت خوکها اندمی شده و ایجاد بیماری مینماید و گاها نیز انسان را الوده میک


روش های تشخیص انفولانزا

شماری از روش های آزمایشگاهی برای شناسایی و تشخیص آنفولانزا وجود دارد که از حساسیت و اختصاصیت های متفاوتی در افتراق آنفولانزا نوع A از B وC و یا افتراق زیرگونه های نوع A (همانند افتراق H1N1 فصلی از H1N1 جدید 2009 ) برخوردار هستند این روش ها شامل :1- روش تشخیصی RIDTs2- روش ایمنوفلورسانس مستقیم DFAs 3- کشت ویروس Viral Culture4- روش ملکولی Real timeRT – PCR


Ridts rapid influenza diagnostic test
RIDTs ( (Rapid Influenza Diagnostic Test:

این تست ها قابلیت ردیابی نوکلوپروتئین های ویروسی را دارند و از جمله ویژگی های آنها اختصاصیت 95 % و اعلام نتیجه در کمترین مدت زمان ممکنه است. این تست ها را بر اساس قابلیت افتراقی شان به سه دسته زیر تقسیم می کنند :1- تست های که آنفولانزا نوع A را تشخیص می دهند. 2- تست های که دو نوع A وB را از یکدیگر تشخیص و افتراق می دهند 3- تست های که آنفولانزا نوع A وB را تشخیص می دهند اما قابلیت افتراق این دو نوع را از یکدیگرندارند.


Dfas direct immunofluorescence assays
DFAs Direct immunofluorescence assays )

این روش نیز مانند روش RIDTs قابلیت تشخیص آنتی ژن ویروس را دارند و از جمله ویژگی آن اختصاصیت 96 % و قابلیت تشخیص و افتراق دو نوع A وB در مدت زمان 4-2 ساعت دارد .


معایب این دو روش:

1. حساسیت RIDTs و DFAs در ردیابی H1N1 جدید در مقایسه با RT – PCR بترتیب ( 70-10 %) و ( 93-47 %) است.2. به دلیل ایجاد پاسخ های منفی کاذب نتایج منفی آنها قابل اعتماد نیستند .3. کلیه نتایج منفی و گاها" نتایج مثبت تست های RIDTs و DFAs بایستی با RT – PCR تایید شوند .


کشت ویروس:

در این روش با استفاده از محیط های اختصاصی و افتراقی کشت ویروس مانند MDCK (Madin-Darby caine kidney)می توان انواع آنفولانزا و زیر گونه های آن را از یکدیگر تشخیص و افتراق داد


Rt pcr real time
RT – PCR Real time

این روش که بر اساس تکثیر اسیدهای نوکلئیک قطعه ای از DNA و یا RNA ژنومی استوار است .، از اختصاصیت و حساسیت بالای برخورداراست و قابلیت تشخیص و افتراق انواع آنفولانزا و زیر گونه های آن را از یکدیگر دارد .


معایب این دو روش:

  • محدودیت و جواب دهی طولانی مدت از معیاب آن است . نکته : هیچ کدام از تست های RIDTs و DFAsقابلیت تشخیص آنفولانزا نوع A (H1N1 و H3N2 فصلی و دیگر سرو تایپ های آنفولانزای نوع A را از H1N1 جدید 2009 ) ندارند .


انواع واکسن آنفولانزا

دو نوع واکسن آنفولانزا برای بچه ها و بزرگسالان موجود می باشد. نوع اول آمپول آنفولانزای سنتی است که حاوی ویروس زنده نیست و باعث آنفولانزا نمی شود. این واکسن حاوی ویروس غیر فعال است که از طریق آمپول دریافت می شود. نوع دوم واکسن آنفولانزا به صورت اسپری دماغی است، که فلو میست نامیده می شود. این واکسن حاوی ویروس ضعیف شده است که معمولا به جز بعضی موارد ، باعث بیماری آنفولانزا نمی شود. این نوع واکسن تنها برای افراد غیر باردار ، افراد سالم و سن 2 تا 49 سال تجویز می شود.


نحوه ی عملکرد واکسن ها:

هر دو نوع واکسن باعث تولید آنتی بادی در بدن می شود . این آنتی بادی ، پیشگیری لازم را در مقابل ویروس آنفولانزا فراهم می کند. این عکس العمل آنتی بادی ممکن است در بعضی افراد ایجاد خستگی و درد ماهیچه ای کند. هر سال ، واکسن آنفولانزا حاوی چند نوع متفاوت از ویروس است. ویروس هایی که به نظر محققان ممکن است در آن سال تاثیر بیشتری داشته باشند. اگر انتخاب این ویروس ها صحیح باشد می توان گفت که واکسن 70 تا 90% در پیشگیری از آنفولانزا برای افراد زیر65 سال مفید است.


بعضی تاثیرات جانبی واکسن انفولانزا:

  • ممکن است بعد از دریافت واکسن در محل بازو دچار درد و تورم شوید. بعضی از افراد ممکن است دچار علائم شبیه سرماخوردگی مثل فن فن کردن، سردرد، آب ریزش بینی، درد  گلو، سرفه و بدن درد- یک تا دو روز بعد از دریافت واکسن – شوند.در بعضی از موارد نیز ممکن است فرد تب خفیف کند.ad