sanningsg rarteorin n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SANNINGSGÖRARTEORIN PowerPoint Presentation
Download Presentation
SANNINGSGÖRARTEORIN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

SANNINGSGÖRARTEORIN - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

SANNINGSGÖRARTEORIN. 18/9 2014. förra veckan…. Bekantade vi oss med den s.k. Neo -Aristoteliske metafysikern… …hen frågar inte (i första hand) ’Finns x?’ utan ’Är x fundamental?’ och (om svaret på den frågan är ’Nej’) ’På vad grundas x?’ och ’Hur grundas x i vadhelst det nu grundas i?’, osv.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

SANNINGSGÖRARTEORIN


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
f rra veckan
förra veckan…
 • Bekantade vi oss med den s.k. Neo-Aristoteliske metafysikern…
 • …hen frågar inte (i första hand) ’Finns x?’ utan ’Är x fundamental?’ och (om svaret på den frågan är ’Nej’) ’På vad grundas x?’ och ’Hur grundas x i vadhelst det nu grundas i?’, osv.
 • …hen antar därmed att verkligheten är ”hierarkiskt strukturerad” (medges eventuellt inte av alla neo-aristoteliker)
 • Neo-Aristotelikerns (mest?) centrala begrepp är begreppet om grundande:
 • Grundande-relationen förstås oftast som primitiv (= kan inte förstås i mer termer av än mer fundamentala begrepp).
 • Detta innebär dock inte att ingenting informativt kan sägas om grundandets natur…
 • En vanlig uppfattning: Grundande är en asymmetrisk, irreflexiv, transitiv, förklarande, nödvändiggörande, relation.
grundandets natur
Grundandets natur…

Anta att: osten grundar hålen

Då…

Asymmetrisk: …grundar inte hålen osten

Irreflexiv: …grundar inte vare sig osten eller hålen sin egen existens

Transitiv: …om ostmassan grundar osten och osten grundar hålen, så grundar ostmassan hålen

Förklarande: om osten grundar hålen, så existerar hålen på grund av osten (på frågan: ”Varför existerar hålen?” är svaret ”På grund av att osten existerar”)

Nödvändiggörande: Givet att osten existerar (och är som den är) måste hålen existera (och vara som de är)

Samtliga ovanstående egenskaper kritiseras av vissa förerspråkare av grundande-relationen och av neo-aristotelisk metafysik!

grundandets natur disinterested permissivism
Grundandets natur: disinterested permissivism
 • Whatemerges is that the neo-Aristotelian and Quineanviewswilldiffer on at leasttwopoints. First, while the Quineanwill show greatconcernwithquestionssuch as whethernumbersexist, the neo-Aristotelianwillanswersuchquestionswith a dismissiveyesofcourse. Second, while the neo-Aristotelianwill show greatconcernwithquestionssuch as whethernumbersare fundamental or derivative, the Quineanwillhave no concernwiththisfurtherquestion.
 • J. Schaffer
exempel p grundande fr n schaffer 375
Exempel på grundande (från schaffer, 375)
 • (i) the entity and itssingleton
 • (ii) the Swiss cheese and itsholes
 • (iii) natural features and moral features
 • (iv) sparse and abundant properties
 • (v) truthmakers and truths
 • [I]f there is a man, the statementwherebywesaythatthere is a man is true, and reciprocally – sinceif the statementwherebywesaythatthere is a man is true, there is a man. And whereas the truestatement is in no way the cause of the actualthing’sexistence, the actualthingdoesseem in someway the cause of the statement’sbeingtrue: it is because the actualthingexists or does not existthat the statement is calledtrue or false.
 • Aristotle, Categories, 14a14-22
sanningsg rande the basics
Sanningsgörande: the basics

<Katten ligger på mattan>

Är sant PÅ GRUND AV att min katt existerar, mattan existerar, och min katt ligger PÅ mattan.

Att min katt ligger på mattan GÖR DET SANT att <Min katt ligger på mattan>

varf r vara sanningsg rarteoretiker
Varför vara sanningsgörarteoretiker?
 • Intuitivt
 • Ger oss ett sätt att ”förankra” (och därmed rättfärdiga) ontologiska slutsatser.
 • Ger oss ett sätt att ”testa” ontologiska påståenden (catch the cheaters).

Exempel: teorier om tid

Presentism saysthat the onlytimethatexists is the present (and hencethat the onlythingsthatexist in timearethingsthatexist at the present time)… The presentistsaysthattherewere dinosaurs, butsherefuses to admitthatthereareanypasttimescontaining dinosaurs that make it the casethattherewere dinosaurs … the objection is againstacceptingtruthswithoutaccepting the corresponding parts ofontologythatwould make thattruthtrue; the objection is to havingtruthswithout truthmakers.

R. Cameron, 2008, 113-114

intuitionen
Intuitionen…
 • My hope is thatphilosophersof realist inclinationswill be immediatelyattractedto the ideathat a truth, anytruth, shoulddepend for itstruth on something ’outside’ it, in virtueofwhich it is true.
 • D. M. Armstrong, 2004:7
 • The rootof the ideaof truthmakers is the very plausible and compellingideathat the truthofa proposition is a functionof, or is determined by, reality.
 • G. Rodriguez-Pereyra, 2005: 20
 • Truth must, oneexpects, depend in someway on reality.
 • S. Mumford, 2005: 263
sanningsg rande och grundande likheter och skillnader
Sanningsgörande och grundande: likheter och skillnader
 • Samma formella egenskaper (?)
 • Särskilda relata:
 • …sanningsgörarrelationen råder ”mellan” kategorier (från det i yttervärlden existerande till abstrakta propositioner/påståenden).
 • <Katten ligger på mattan> görs sant av sådant som att katten, mattan, och ligger-på-relationer existerar (och ”sitter ihop”).
 • Katten, mattan, deras relation till varandra, med mera, med mera, kan dock existera i icke-fundamental mening (och alltså vara grundade i något annat, mer fundamentalt).
sanningsg rande och quineanism exempel rosen r r d
Sanningsgörande och quineanism…Exempel: rosen är röd
 • <Rosen är röd>
 • <Det finns exakt ett x som är en ros och som är rött> (parafras)
 • <!x Fx & Gx> (översättning till 1a ordningens predikatlogik)
 • Quine: vi är ontologiskt ”committed” till existensen av x
 • Sanningsgörarteoretikern: NEJ! Det är vi inte alls!
 • Orsak: Det är möjligt att x inte är en ros, eller att x är en ros, men inte är röd – SÅ – x’s existens NÖDVÄNDIGGÖR inte propositionens sanning!
 • Sanningsgörarteoretikern: Det som nödvändiggör sanningen hos <Rosen är röd> är existensen av en röd ros
 • Ett sakförhållande?
 • En trop?
 • Något annat?
sanningsg rarteorin n dv ndigg rande
Sanningsgörarteorin:Nödvändiggörande?

In the usefuliftheoreticallymisleadingterminologyofpossibleworlds, if a certaintruthmaker makes a certaintruthtrue, thenthere is no alternative worldwherethattruthmakerexistsbut the truth is a false proposition.

D. M. Armstrong, 1997: 115

problem med n dv ndigg rande
Problem med nödvändiggörande…
 • Problem: hotar att ”övergenerera” sanningsgörare (i strid med Ockhams rakkniv)
 • Problem:hotar att ”övergenerera sanningsgörare” (i strid med den intuition som sanningsgörarteorin försöker ge en ”röst”).
 • Exempel:existensen av innehållet i din kyl verkar inte vara ”rätt” sanningsgörare för <2+2=4>

Lösning (?): RELEVANS

FÖRKLARING

BEGRÄNSA TEORIN

sanningsg rarteorin maximalism
SANNINGSGÖRARTEORIN:MAXIMALISM

(TMMAX) Nödvändigtvis, <p> är sann OMMdet finns åtminstone en entitet  sådan att < existerar> logiskt implicerar <<p> är sann>.

Argument1 mot maximalism: övergenerering (se föregående bild)

Möjlig lösning: (TM) gäller inte för nödvändiga sanningar.

argument 2 mot maximalism l gnaren
argument2mot maximalism: ”lögnaren”
 • (Lögnaren) <Denna sats saknar sanningsgörare>
 • Om (L) har en sanningsgörare så är (L) sann, och då saknar (L) sanningsgörare
 • Lösning? (L) är inte en meningsfull sats (även om det ytligt sett ser ut att vara det) (orsak: (L) liknar (L2: <denna sats är falsk>) i lögnarparadoxen, och vi har skäl att tro att (L2) inte är meningsfull
 • Kritik: (L) och (L2) är inte lika. (L) är inte i sig själv motsägelsefull, den är endast motsägelsefull i kombination med en substantiell metafysisk princip: MAXIMALISMEN
 • Lösning: (TM) gäller inte för satser som (L)
 • Men… finns det fler problematiska satser av relaterat slag, och bör därmed även dessa uteslutas? (möjligt exempel: (A) <Absolut ingenting existerar>
 • Problem: Det blir svårt/omöjligt att i princip säga vad som faller under (TM) och vad som inte gör det…
argument mot maximalism negativa universella existensp st enden
Argument Mot maximalism: Negativa & universella existenspåståenden

<Det finns inga pingviner vid nordpolen>

<Allting är fysiskt>

Vad gör ovanstående satser sanna (om något)?

 • Nordpolen/Allting (MEN… nordpolen/allting är endast kontingent sådana att de saknar pingviner/icke-fysiska entiteter)
 • Avsaknaden av pingviner/icke-fysiska entiteter (MEN… detta innebär att vi tvingas reifiera ”avsaknader”, något som får betraktas som metafysiskt suspekt))
 • Totaliteter (jfr. D. M. Armstrong)…
totaliteter
Totaliteter

D. M. Armstrong: ”If the world is a worldofstatesofaffairsalone, as I contend, thenwehaveanotherTot [totalling] relation holding between the very same whole and the ’property’ beinganyexistent at all.” (2004: 73)

The totallingproperty

När sakförhållandet att detta aggregat av sakförhållanden är alla sakförhållanden existerar är varje påstående av typen x existerar inte sant (givet att x inte är ett sakförhållande i aggregatet).

The aggregateofstatesofaffairs = reality

ytterligare eventuellt luriga typer av sanningar f r tm max
Ytterligare (eventuellt) luriga typer av sanningar för TMMAX

MÖJLIGA: <Den här föreläsningen hade kunnat vara inställd>

FRAMTIDA: <Imorgon missar jag bussen>

DÅTIDA: <Dinosaurier har existerat>

KAUSALA: <Rökning orsakar cancer>

ETISKA: <Det är fel att döda>

ESTETISKA: <Symfonin är vacker>

sk l f r maximalism trots allt
Skäl för Maximalism (trots allt…)
 • Intuitivt (Armstrong)
 • Inga godtyckliga undantag (Cameron)

Whatpossiblereasoncouldonehave for thinkingofsome propositions thattheyneed to be grounded in whatthere is thatdoesn’tapply to all propositions? Whyshould it be okay for negative truths to go ungrounded and not okay for positive truths to go ungrounded? And if negative truthsdon’thavetruthmakersthen make no mistake: theyareungrounded. It is no good to saythattheyaregrounded in the lackof a truthmaker for the positive truththat is their negation. Unlesswereifythisabsenceof a truthmakerthis is nothingbutmetaphysicalsmoke and mirrors. It’stotallydisingenuous to saythatp is true in virtueof the absenceof a truthmaker for p unlessthere is somethingthat is thisabsence. And ifthereissuch a thing as the absencethen it is a truthmaker for p, so maximalism is vindicated.

R. Cameron, 2008: 107-108

i eftermiddag n sta vecka
I eftermiddag & nästa vecka…

I eftermiddag…

Är det dags för seminarium (på Quines text).

Nästa torsdag…

Ägnar ni er (tillsammans med Susanna) för första gången åt metafysik så-att-säga på ”objektnivå”. Tema för den första föreläsningen på detta tema är egenskaper.

 • Inför nästa föreläsning bör ni ha läst åtminstone:
 • Tallant (kapitel 5) och Armstrongs text
 • Swoyer & Orilia (Stanford Encyclopedia –text) är att betrakta som bakgrundläsning
 • OBS! Examinationsuppgift distribueras via GUL antingen i eftermiddag/kväll, eller under morgondagen.