a nemzetk zi migr ci n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A nemzetközi migráció PowerPoint Presentation
Download Presentation
A nemzetközi migráció

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

A nemzetközi migráció - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

A nemzetközi migráció. A Föld népesedésének két ellentétes folyamata: fejlett országok - fejlődő országok második (világnépesség négyötöde, demográfiai évi népességnövekmény 90 %-a) átmenet migrációs nyomás

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A nemzetközi migráció' - evita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a nemzetk zi migr ci
A nemzetközi migráció
 • A Föld népesedésének két ellentétes folyamata:

fejlett országok - fejlődő országok

második (világnépesség négyötöde,

demográfiai évi népességnövekmény 90 %-a)

átmenet

migrációs nyomás

gazdag országok szegény országok

Nemzetközi migrációban résztvevők száma: 100 millió fő

világ népességének 2 %-a, erőteljes regionális koncentráció

a nemzetk zi migr ci n veked se
A nemzetközi migráció növekedése
 • A fejlődő országokban a munkahelyek gyarapodása nem tud lépést tartani a népesség növekedésével
  • 1990-2010 között 41,2%-kal nő várhatóan a fejlődő országok munkaereje (Afrikában ez az érték 75 %)
 • A gazdasági fejlettségben különbségek egyre inkább nőnek – reálbér és életszínvonalbeli különbségek egyre nagyobbak
 • Közlekedés és telekommunikáció fejlődése – a kontinensek még inkább elérhetőek
 • Magas bérszínvonalú országok olcsó munkaerő importjával csökkentik a termelési költségeiket
 • Több fejlődő ország támogatja a munkaerő exportot, mert olcsóbb, mint a gazdasági reform
 • Erőszak, helyi háborús fészkek, etnikai ellentétek is elősegítik a migrációt
a migr ci region lis koncentr ci i s f ir nyai
A migráció regionális koncentrációi és fő irányai
 • Regisztrált migráció nagysága: 80 millió fő
  • Fekete-Afrika: 35 millió fő
  • Nyugat – Európa, Észak-Amerika: 13 -15 millió fő
  • Közel-Kelet, Ázsia: 15 millió fő
  • Ausztrália, Latin- Amerika: kisebb volumenű, de nem elhanyagolható
 • Kontinensek közötti vándorlások mérlege:
  • Európa, Észak-Amerika, Ausztrália: pozitív
  • Ázsia, Latin-Amerika, Afrika: negatív
 • Migrációs előrejelzések bizonytalansága
  • Pl. menekültszám 1980: 8,5 millió fő, 1990: 17 millió fő
a migr ci ir nya
A migráció iránya
 • Kelet-nyugati irány (ipari forradalomtól napjainkig)
  • Első tömeges vándorlás: „kilépett” Európából
   • Munkalehetőség biztosítása (1. demográfiai robbanás). 1850-1920 között 30 millió fő vándorolt ki Európából
  • Később Európán belüli vándorlások
  • 1970-től milliós nagyságrendű pozitív vándorlási mérleg Európa bevándorló kontinens.
a kelet nyugati migr ci eur p ban
A Kelet-Nyugati migráció Európában
 • Ipari forradalom:nyugat-európai iparvidékre történő munkásvándorlás, 100 ezres nagyságrendű (lengyel, ukrán, olasz munkások)
 • XIX. sz. vége, XX. sz. eleje:Berlin, Párizs, Bécs, Varsó, Prága stb. 100 ezer európai zsidót fogadott be (Ukrajnából, Kelet-Galíciából, Baltikumból)
 • Migráció mozgatórugói:
  • Gazdasági – Ny-EU-i gyáripar
  • Politikai – társadalmi berendezkedés
  • Agresszív nacionalizmus
m sodik hull m a k t vil gh bor k z tt s a m sodik vil gh bor idej n
Második hullám: a két világháború között és a második világháború idején
 • Mozgatórugói:
  • Politika (új nemzetállamok létrejötte)
   • Kisebbségek iránti türelmetlenség (1,5 millió orosz, ukrán és fehérorosz 1922-ig; 1,3 millió német, 1,2 millió görög, 600 ezer török, 1,1 millió lengyel, 400 ezer magyar)
 • II. világháború:20 millió fő (de itt nincs igazán kelet-nyugati irány – hadifoglyok, elhurcoltak, stb.)
migr ci 1950 t l
Migráció 1950-től
 • Okok:
  • Etnikai – 75%-uk
   • közös jellemzőjük, hogy a kivándorlók a kisebbséghez tartoznak
  • Menekültek 10%
   • Jelentősebb menekült hullámok:
    • 1956-57: 194 000 magyar hagyja el az országot
    • 1968-69: 160 000 cseh és szlovák emigrál
    • 1980-81: 250 000 lengyel
    • 1990-91 50 000 albán, akik közül 30 000-et visszatoloncoltak
    • 1991-93: 700 000 délszláv háború előli menekültek
  • Munkavállalók 15%
   • 500 000-nél több vendégmunkás a volt Jugoszláviából
   • Lengyelek és albánok is megjelentek a Ny-Eu-i munkaerőpiacon
a kelet eur pai orsz gok migr ci s potenci ljai
A kelet-európai országok migrációs potenciáljai
 • Legnagyobb migrációs potenciál: balkáni országok
  • magas természetes szaporodás
  • elmaradott gazdasági szerkezet
  • kisebbségek elnyomása
   • 1991-93:
    • 700 000 menekült a nyugati országokban
    • 4,3 millió hontalan különböző táborokban
    • 3 – 400 000 albán menekült (többségük illegalitásban)
 • Románia
  • 1960-92:
   • 500 000 német kisebbségből 100 000 maradt
   • 500 000 zsidó (szinte mind)
  • 1987-92:
   • 60 000 magyar (2 millióból)
  • 1990-93:
   • 240 000 roma kért menekült státuszt Ny-EU-ban (sok visszaküldve)
a kelet eur pai orsz gok migr ci s potenci ljai1
A kelet-európai országok migrációs potenciáljai
 • Bulgária
  • kedvezőtlen gazdasági mutatók
  • kisebbségi politika
   • 1982-92: 350 000 ember ment főként Törökországba (török kisebbség, szláv moszlimok)
 • Lengyelország
  • munkaerő-vándorlás 1980-tól folyamatosan, leginkább illegális munkavállalás a német-lengyel határ mentén
 • Ex-Szovjetunió
  • etnikai, vallási kisebbség
   • 1950-1993: 1 670 000, fele zsidó, harmada német, 7% örmény, 2% görög
   • 1995: 25 millió orosz élt Oroszország határain kívül belső migráció
   • 2006-ban a migrációs ráta: 1,03 (bevándorlás nagyobb!)