PREDSTAVITEV MOŽNOSTI ZA ČEBELARJE V TRŽNEM LETU EU 2007 po Programu 2008-2010 po uredbi Sveta 31...
Download
1 / 25

Predstavitev je namenjena: - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

PREDSTAVITEV MOŽNOSTI ZA ČEBELARJE V TRŽNEM LETU EU 2007 po Programu 2008-2010 po uredbi Sveta 31989R0797 Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja Sektor za razvoj podeželja; Oddelek za prestrukturiranje kmetijstva, živilstva in ribištva

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Predstavitev je namenjena:' - evette


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

PREDSTAVITEV MOŽNOSTI ZA ČEBELARJE V TRŽNEM LETU EU 2007 po Programu 2008-2010 po uredbi Sveta 31989R0797

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Sektor za razvoj podeželja;

Oddelek za prestrukturiranje kmetijstva, živilstva in ribištva

Posvet gospodarskih čebelarjev: 22. november 2007

Sedež ČZS-PRO; Brdo pri Lukovici 8, 1225 Lukovica

Dr. Franc Potočnik, podsekretar


Predstavitev je namenjena
Predstavitev je namenjena: po Programu 2008-2010 po uredbi Sveta 31989R0797

Čebelarjem, ki se bodo prijavljali na nepovratna sredstva v tržnem letu EU 2008.

Na podlagi krovne uredbe Sveta 31989R0797 je bila sprejeta:

Odločba Komisije z dne 14.8.2007 o odobritvi programa za izboljšanje proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov, ki ga je predložila Slovenija v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 797/2004 (Uradno obvestilo Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Evropski uniji, Bruselj, S-G, Greffe (2007) D/205049 z dne 14.8.2007) -določajo se ukrepi za izvajanje Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 in finančni okvir po posameznem tržnem letu.


Finan ni okviri triletnega potrjenega programa
Finančni okviri triletnega potrjenega programa po Programu 2008-2010 po uredbi Sveta 31989R0797

 • odločba z dne 14.VIII.2007: potrjen program RS za leta 2008-2010

 • 50% delež EU*/RS

 • tržno leto EU 2008: 610.738,00 EUR 305.369,00 EUR

 • tržno leto EU 2009: 688.338,00 EUR 344.169,00 EUR

 • tržno leto EU 2010: 691.764,00 EUR 345.882,00 EUR

  -----------------------------------------------------------------------------------

 • skupaj obdobje Programa

 • 2008-2010: 1.990.840,00 EUR 995.420,00 EUR

  -----------------------------------------------------------------------------------

  * iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)


Nacionalna pravna podlaga
Nacionalna pravna podlaga: po Programu 2008-2010 po uredbi Sveta 31989R0797

 • Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008–2010 za leto 2008 (Uradni list RS, št. 105/2007)

 • Z dne 19. 11. 2007, pričela je veljati 20. 11. 2007.

 • Določa ukrepe: tehnična pomoč čebelarjem, kakovost medu, obnavljanje čebeljega fonda in aplikativne raziskave v čebelarstvu.


Ukrepi in podukrepi 2008 finan ni limiti
Ukrepi in podukrepi 2008, finančni limiti: po Programu 2008-2010 po uredbi Sveta 31989R0797

 • I. UKREP tehnična pomoč čebelarjem:

 • Finančni okvir skupaj v letu 2008: 413.050,00 EUR

 • Prvi podukrep: Podpora pri nakupu čebelarske opreme

 • Finančni okvir podukrepa: 388.050,00 EUR;

 • Drugi podukrep: Financiranje prvega nakupa

 • Finančni okvir podukrepa: 25.000,00 EUR


Ukrepi in podukrepi 2008 finan ni limiti nadaljevanje
Ukrepi in podukrepi 2008, finančni limiti, nadaljevanje: po Programu 2008-2010 po uredbi Sveta 31989R0797

 • II. UKREP kakovost medu:

 • Finančni okvir skupaj v letu 2008: 90.714,00 EUR

 • Prvi podukrep: Interna kontrola medu

 • Finančni okvir podukrepa: 43.000,00 EUR;

 • Drugi podukrep: Ocenjevanje medu

 • Finančni okvir podukrepa: 47.714,00 EUR


Ukrepi in podukrepi 2008 finan ni limiti nadaljevanje1
Ukrepi in podukrepi 2008, finančni limiti, nadaljevanje: po Programu 2008-2010 po uredbi Sveta 31989R0797

 • III. UKREP obnavljanje čebeljega fonda:

 • Finančni okvir skupaj v letu 2008: 68.464,00 EUR

 • Prvi podukrep: Direktno testiranje čebeljih družin

 • Finančni okvir podukrepa: 34.232,00 EUR;

 • Drugi podukrep: Spremljanje kakovosti vzrejenih matic kranjske čebele

 • Finančni okvir podukrepa: 34.232,00 EUR


Ukrepi in podukrepi 2008 finan ni limiti nadaljevanje in konec
Ukrepi in podukrepi 2008, finančni limiti, nadaljevanje in konec:

 • IV. UKREP aplikativne raziskave v čebelarstvu:

 • Finančni okvir skupaj v letu 2008: 68.464,00 EUR

 • Prvi podukrep: Razvoj izdelkov iz čebeljih pridelkov

 • Finančni okvir podukrepa: 34.232,00 EUR;

 • Drugi podukrep: Raziskave polutantov v čebeljih pridelkihFinančni okvir podukrepa: 34.232,00 EUR

 • SKUPAJ je za vse ukrepe v tržnem letu EU 2008 na razpolago 610.738,00 EUR. 50% prispeva EU in 50% prispeva RS.


Posamezne zadol itve po nacionalnih predpisih
Posamezne zadolžitve po nacionalnih predpisih konec:

 • Pred začetkom izvajanja morajo:

 • PRO ČZS: samostojno pripraviti en letni izvedbeni program za podukrep “ocenjevanje medu”, ki ga mora minister z odločbo potrditi.

 • DPO: samostojno pripraviti dva letna izvedbena programa za podukrepa “direktno testiranje čebeljih družin” in “spremljanje kakovosti vzrejenih čebeljih matic kranjske čebele”, ki ju mora minister z odločbo potrditi.

 • MKGP: pripraviti skupaj s PRO ČZS letni izvedbeni program za podukrep interna kontrola medu in ga objaviti.


Posamezne zadol itve po nacionalnih predpisih nadaljevanje
Posamezne zadolžitve po nacionalnih predpisih, nadaljevanje:

 • Pred začetkom izvajanja mora ARSKTRP pripraviti in objaviti:

  1X JAVNI POZIV in pozivno dokumentacijo za ukrep tehnična pomoč čebelarjem, za oba podukrepa: “Podpora pri nakupu čebelarske opreme” in “Financiranje prvega nakupa”

  ARSKTRP to stori neposredno na podlagi obstoječih predpisov.

  Osnutek JP je v usklajevanju, pozivna dokumentacija je v pripravi.

  Objava JP se pričakuje v prvi polovici meseca decembra 2007.

  Upravičljivi bodo stroški za izvajanje obeh pod-ukrepov, ki so nastali od 16. oktobra 2007 in bodo plačani do 31. avgusta 2008.

  Za ta ukrep pričakujemo 4.000 do 5.000 vlog v tem tržnem letu.


Posamezne zadol itve po nacionalnih predpisih nadaljevanje1
Posamezne zadolžitve po nacionalnih predpisih, nadaljevanje:

 • Pred začetkom izvajanja mora ARSKTRP pripraviti in objaviti, nadaljevanje:

  2X JAVNI RAZPIS in 2X razpisno dokumentacijo za ukrep aplikativne raziskave v čebelarstvu, za oba podukrepa: “Razvoj izdelkov iz čebeljih pridelkov” in “Raziskave vsebnosti polutantov v čebeljih pridelkih”

  ARSKTRP to stori neposredno na podlagi obstoječih predpisov.

  Na podlagi JR bodo izbrani izvajalci, ki jim bo vročena odločba o izboru. Ukrep se bo izvajal in financiral na podlagi pogodbe, sklenjene med ARSKTRP in izbranim izvajalcem.


Posamezne zadol itve po nacionalnih predpisih nadaljevanje2
Posamezne zadolžitve po nacionalnih predpisih, nadaljevanje:

 • Pred začetkom izvajanja mora ARSKTRP pripraviti in objaviti, nadaljevanje:

  Potem, ko bodo potrjeni in objavljeni letni izvedbeni programi, mora ARSKTRP nadalje pripraviti in objaviti

  3X JAVNI RAZPIS in razpisno dokumentacijo za naslednje ukrepe: kakovost medu – oba podukrepa: “Interna kontrola medu” in “Ocenjevanje medu” ter ukrep obnavljanje čebeljega fonda, podukrep “Direktno testiranje čebeljih družin”.

  1X Sporazum o ureditvi medsebojnih odnosov med ARSKTRP in DPO KIS za ukrep obnavljanje čebeljega fonda, podukrep “Spremljanje kakovosti vzrejenih čebeljih matic kranjske čebele”.


Kontrole
Kontrole nadaljevanje:

 • Upravne kontrole (popolnost vloge) in administrativne kontrole (ustreznost vloge).

 • Kontrole nad možnimi podvojitvami vlaganja vlog oziroma zahtevkov za enak namen: po nacionalnih predpisih; po uredbi o PRP in po uredbi 797, pred odobritvijo

 • Kontrole na kraju samem pred odobritvijo ali pred izplačilom, odvisno od ukrepa/podukrepa – v pristojnosti ARSKTRP, Službe za kontrolo.

 • Kontrole na kraju samem po izvedenem in izplačanem ukrepu:

  - v pristojnosti ARSKTR SK;

  - po uredbi Sveta 31989R4045: v pristojnosti CURS, podizvajalec IRSKGH.


Prvi ukrep tehni na pomo ebelarjem podpora pri nakupu ebelarske opreme
Prvi ukrep Tehnična pomoč čebelarjem: Podpora pri nakupu čebelarske opreme

Seznam opreme, za katero je mogoče uveljavljati podporo za nakup:

čebelji panji in oprema za panje za čebelarje, ki čebelarijo z do 40 čebeljimi družinami;

zaščitna oprema;

ometalnik;

smukalnik cvetnega prahu;

čistilec za cvetni prah;

mlin za cvetni prah;

sušilnik za cvetni prah;

točila do vključno osem satov in dodatna oprema za točila;

ustrezna posoda za skladiščenje medu, matičnega mlečka, cvetnega prahu, propolisa, čebeljega voska in čebeljega strupa;


Prvi ukrep tehni na pomo ebelarjem podpora pri nakupu ebelarske opreme1
Prvi ukrep Tehnična pomoč čebelarjem: Podpora pri nakupu čebelarske opreme

Seznam opreme, za katero je mogoče uveljavljati podporo za nakup - nadaljevanje:

cedilna posoda;

črpalka za med;

naprave za utekočinjenje medu;

mešalnik in mešalna palica za kremni med;

refraktometer;

konduktometer;

separator medu, voska, matičnega mlečka;

polnilna naprava za med;

stroj za etiketiranje steklene embalaže;

krožna dozirna miza;


Prvi ukrep tehni na pomo ebelarjem podpora pri nakupu ebelarske opreme2
Prvi ukrep Tehnična pomoč čebelarjem: Podpora pri nakupu čebelarske opreme

Seznam opreme, za katero je mogoče uveljavljati podporo za nakup - nadaljevanje:

cisterna za homogenizacijo;

vozički za prevoz;

kontrolne tehtnice in elektronski sistemi za nadzor donosov;

agregat;

posoda za odkrivanje satov;

kuhalnik voščin;

preša;

topilniki voska;

parni uparjalnik za voščine;


Prvi ukrep tehni na pomo ebelarjem podpora pri nakupu ebelarske opreme3
Prvi ukrep Tehnična pomoč čebelarjem: Podpora pri nakupu čebelarske opreme

Seznam opreme, za katero je mogoče uveljavljati podporo za nakup - nadaljevanje:

posode za vlivanje voska;

kalup za vlivanje satnic;

inkubator za shranjevanje matičnjakov do 70 celic;

pribor za vzrejo in označevanje matic;

mobilna klimatska naprava;

čebelarski pribor, kadilniki, orodje za delo v panju, žičenje v skupnem znesku največ do 100 eurov;

prikolice, prirejene za prevoz čebel na čebeljo pašo z nosilnostjo do 1000 kg.


Prvi ukrep tehni na pomo ebelarjem podpora pri nakupu ebelarske opreme4
Prvi ukrep Tehnična pomoč čebelarjem: Podpora pri nakupu čebelarske opreme

Upravičenost stroškov:

(2) Upravičeni stroški so stroški za nakup opreme iz prejšnjega odstavka, ki so nastali med 16. oktobrom 2007 in 31. avgustom 2008.

(3) Neupravičeni stroški so:

-stroški za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;

-stroški za tekoče poslovanje (stroški za vzdrževanje, najem... itd);

-stroški za nakup rabljene opreme;

bančni stroški.


Prvi ukrep tehni na pomo ebelarjem podpora pri nakupu ebelarske opreme5
Prvi ukrep Tehnična pomoč čebelarjem: Podpora pri nakupu čebelarske opreme

 • Vlagatelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • - vpisani morajo biti v Centralni register čebelnjakov, ki se vodi v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), in biti samostojen nosilec številke KMG MID;

 • -ob reji morajo izpolnjevati zootehniške standarde za kranjsko čebelo;

 • -vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije;

 • -vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime vlagatelja;

  - se zavežejo, da bodo opremo, ki jim je bila sofinancirana, uporabljali še najmanj pet let po prejeti pomoči.


Prvi ukrep tehni na pomo ebelarjem podpora pri nakupu ebelarske opreme6
Prvi ukrep Tehnična pomoč čebelarjem: Podpora pri nakupu čebelarske opreme

Finančne določbe (8. člen Uredbe):

(1) Vlagatelji, ki so opravili usposabljanje, povezano s Smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu, oziroma imajo vzpostavljen lasten sistem HACCP, so upravičeni do 50 odstotkov skupne vrednosti izvedenih nakupov opreme iz prvega odstavka 7. člena te uredbe.

(2) Vlagatelji, ki niso opravili usposabljanja, povezanega s Smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu, oziroma nimajo vzpostavljenega lastnega sistema HACCP, so upravičeni do 30 odstotkov skupne vrednosti izvedenih nakupov opreme iz prvega odstavka 7. člena te uredbe.


Prvi ukrep tehni na pomo ebelarjem podpora pri nakupu ebelarske opreme7
Prvi ukrep Tehnična pomoč čebelarjem: Podpora pri nakupu čebelarske opreme

Finančne določbe (8. člen Uredbe) nadaljevanje:

(3)Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena, je navečja mogoča podpora v letu 2008 po upravičencu:

-ki čebelari z 1 – 10 čebeljimi družinami: 100,00 eurov;

-ki čebelari z 11 – 40 čebeljimi družinami: 14 eurov na panj, pri čemer je najmanjši skupni znesek nakupa 100 eurov;

-ki čebelari z 41 ali več čebeljimi družinami: 14 eurov na panj, pri čemer je najmanjši skupni znesek nakupa 500 eurov.

Število čebeljih družin, za katero upravičenec vlaga vlogo, Agencija preveri v registru čebelnjakov in velja število čebeljih družin na dan 30. 6. 2007.


Prvi ukrep tehni na pomo ebelarjem financiranje prvega nakupa
Prvi ukrep Tehnična pomoč čebelarjem: Financiranje prvega nakupa

 • (1) Čebelarju začetniku se financira nakup treh novih panjev in treh čebeljih družin.

 • (2) Ne glede na prejšnji odstavek se financira nakup novih panjev čebeljih družin do 500,00 eurov.

 • (3) Prvi nakup panjev in čebeljih družin se čebelarju začetniku financira samo enkrat.


Prvi ukrep tehni na pomo ebelarjem financiranje prvega nakupa1
Prvi ukrep Tehnična pomoč čebelarjem: Financiranje prvega nakupa

Upravičenost stroškov:

Neupravičeni stroški so:

stroški za plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;

stroški za nakup rabljenih panjev;

stroški za nakup čebeljih družin pasem, ki niso kranjske čebele.


Prvi ukrep tehni na pomo ebelarjem financiranje prvega nakupa2
Prvi ukrep Tehnična pomoč čebelarjem: Financiranje prvega nakupa

Pogoji za čebelarje začetnike:

čebelar začetnik mora biti poslovno sposobna oseba, sposobna za vpis v Centralni register čebelnjakov kot samostojni nosilec številke KMG MID, ob oddaji vloge mora biti stara najmanj polnih 15 let;

ob oddaji vloge za povračilo sredstev za nakup panjev in čebeljih družin mora biti vpisan v Centralni register čebelnjakov;

čebelar začetnik ne more biti nekdo, ki je več kot eno leto vpisan v Centralni register čebelnjakov;

čebelar začetnik, ki ni polnoleten in ob oddaji vloge še ni dopolnil 18 let, mora imeti pisno soglasje staršev za izvajanje tega ukrepa;

vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime vlagatelja;

dodatni pogoj je, da bo čebelar začetnik najpozneje v dveh letih po prejemu pomoči po tem členu opravil usposabljanje za čebelarstvo;

čebelar začetnik se zaveže, da bo čebelaril najmanj pet let po prejeti pomoči za ta ukrep.


Javni poziv za ukrep
JAVNI POZIV ZA UKREP nakupa

Vlagatelji se bodo lahko prijavljali na podlagi javnega poziva, ki ga pripravi in objavi Agencija.

V javnem pozivu in pozivni dokumentaciji, ki bo dostopna na spletni strani Agencije: http://www.arsktrp.gov.si/ v rubriki: AKTUALNO bo vlagateljem dostopno:

-Povabilo k oddaji vloge;Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;

-      Postopek za izbor upravičencev;Vzorec odločbe in Prijavni obrazec.

Višino zahtevka za plačilo bodo vlagatelji vlagali na obrazcu Priloga k Uredbi


ad