slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RHS for dig der vil Elevressourceregnskab Fokus på forældresamarbejde Ungdomskonsulent Tutorer PowerPoint Presentation
Download Presentation
RHS for dig der vil Elevressourceregnskab Fokus på forældresamarbejde Ungdomskonsulent Tutorer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

RHS for dig der vil Elevressourceregnskab Fokus på forældresamarbejde Ungdomskonsulent Tutorer - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

RHS for dig der vil Elevressourceregnskab Fokus på forældresamarbejde Ungdomskonsulent Tutorer. Tværgående fastholdelsesstrategier på RHS. RHS for dig der vil Proces med lærerne Pædagogisk tur, for herefter at have fælles fodslag Fokus på udvikling og kvalitet, herunder blandt andet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

RHS for dig der vil Elevressourceregnskab Fokus på forældresamarbejde Ungdomskonsulent Tutorer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript

  1. RHS for dig der vil • Elevressourceregnskab • Fokus på forældresamarbejde • Ungdomskonsulent • Tutorer Tværgående fastholdelsesstrategier på RHS

  2. RHS for dig der vil • Proces med lærerne • Pædagogisk tur, for herefter at have fælles fodslag • Fokus på udvikling og kvalitet, herunder blandt andet • Undervisningsplan og indhold i fagpakkerne • Kontaktlæreren • Undervisningen Tværgående fastholdelsesstrategier på RHS

  3. Undervisning • Fokus på udvikling af materialer • Fokus på læringsstile og Cooperative Learning • Fokus på e-læring • Fokus også på de stærke elever Tværgående fastholdelsesstrategier på RHS

  4. Elevressourceregnskab Overordnet overblik over vores elevgruppe Ændringer i elevgruppen fra tidligere år Oplysninger om den enkelte klasse Vi ved hvor vi skal være særlige opmærksomme Tværgående fastholdelsesstrategier på RHS

  5. Elevressourceregnskab - indhold Antal elever - og fordeling af piger/drenge Antal tosprogede elever og etnicitet Aldersfordeling Uddannelsesmæssig baggrund Bopæl Karakterer Special pædagogisk støtte Mentorønsker Tværgående fastholdelsesstrategier på RHS

  6. Antal elever - og fordeling af piger/drenge Fordelingen af drenge og piger viser, at der stadigvæk er en overvægt af piger i klasserne, selvom procenten af drenge har vunder en smule ’frem’ hvert af de seneste tre år. Piger Drenge Skoleåret 2011-2012 58 % 42 % Skoleåret 2010-2011 60 % 40 % Skoleåret 2009-2010 62 % 38 % Skoleåret 2008-2009 67 % 33 % Skoleåret 2007-2008 62 % 38 % Særligt i turbo klasserne er der tale om en stor overvægt af piger. De øvrige klasser følger den samlede procentfordeling fint.

  7. Antal tosprogede elever og baggrund Antallet af tosprogede elever er steget en smule i forhold til sidste år. Der er stadig tale om en forholdsvis lav procentdel i forhold til de omkring liggende skoler. Vi ser også på fordelingen af piger og drenge. Antallet af tosprogede elever: Skoleåret 2011-2012 16,9 % Skoleåret 2010-2011 14,8 % Skoleåret 2009-2010 14,5 % Skoleåret 2008-2009 15,8 % Skoleåret 2007-2008 18,6 %

  8. Antal tosprogede elever –fordelt på køn Vi har fået en større procentdel af drenge i dette skoleår Fordeling af tosprogede fordelt på køn: Drenge Piger Skoleåret 2011 – 2012 57 % 43 % Skoleåret 2010 – 2011 40 % 60 % Skoleåret 2009 – 2010 47 % 43 %

  9. Antal tosprogede elever –fordelt på etnicitet Tyrkisk: 18 Irakisk: 6 Arabisk: 5 Thai: 4 Kurdisk: 4 Afghansk: 2 Polsk: 2 Bosnisk: 2 • Somali: 1 • Svensk: 1 • Pakistansk: 1 • Urdu: 1 • Ukrainsk: 1 • Kina: 1 • Russisk: 1 • Kosovo: 1

  10. Aldersfordeling Hovedparten af vores elever ligger i aldersgruppen mellem 16 og 20 år (77 %). Det ligger fint i tråd med de to sidste år hvor tallene for denne aldersgruppe lå på hhv. 84 % i 2009/10 og 78 % i skoleåret 2010/11. Ikke uventet er alderen højere i turboklasserne, da det er elever med andre forudsætninger. I Hg09 (flex) er det værd at bemærke, at 12 ud af 19 elever er +19 år

  11. Uddannelsesmæssig baggrund I hver klasse er der lavet en oversigt over hvilke uddannelsesmæssig baggrund eleverne har med sig – 9. klasse eller 10. klasse. Vi har lavet en samlet oversigt over dette:

  12. Karakterer Karaktergennemsnit Ved skolestart modtager vi de fleste elevers uddannelsesplan og en kopi af deres karakter fra folkeskolen. Vi har ud fra hver enkelt klasse opgivet karaktererne i dansk, engelsk og matematik

  13. Special pædagogisk støtte Antal af elever der søger SPS: Skoleåret 2011-2012 18 Skoleåret 2010-2011 17 Skoleåret 2009-2010 20 Skoleåret 2008-2009 9 Efter en kraftig stigning i 2009-2010 virker det som om at dette antal måske er ved at stabilisere sig.

  14. Mentorer Antal af elever der søger mentorer: Skoleåret 2011-2012 46 Skoleåret 2010-2011 27 Skoleåret 2009-2010 19 Skoleåret 2008-2009 31 Der er tale om en meget kraftig stigning.

  15. Tværgående fastholdelsesstrategier på RHS Fokus på øget forældresamarbejde Fælles forældresamarbejde Information til forældrene, nyhedsbrev på hjemmesiden Forældreaften i forbindelse med en social aktivitet Klasse/gruppevis forældresamarbejde Forældremøder i forbindelse med internationale aktiviteter • Individuelt forældresamarbejde • Personlige møder på skolen og telefonkontakt • Hjemmebesøg • Indslusningssamtaler • Forældresamtaler • Særlige arrangementer • Introduktionsaften med tolke • Informationsaften • Åbent hus

  16. Tværgående fastholdelsesstrategier på RHS • Elevkontrakt • Kontrakt indgået mellem skole og elev vedr. aftale om alm. forventninger til skoleadfærd såsom at møde til timerne, være forberedt, aktiv, deltage i timerne, tilladelse til at kontakte forældre. • Gøre forventninger eksplicitte • Elever vil gerne indgå kontrakt, men nogle elever ønsker ikke vores kontakt til forældre

  17. Ungdomskonsulent • Primære arbejdsopgaver • Elevsamtaler • Skabelse af et godt socialt studiemiljø • Sociale aktiviteter og samtaler giver mulighed for at opbygge nogle gode positive ‘bæredygtige’ relationer til eleverne. Tværgående fastholdelsesstrategier på RHS

  18. Tværgående fastholdelsesstrategier på RHS Skabelse af et godt socialt studiemiljø • Skabe rammer der vil give eleverne en større fællesskabsfølelse om det at være Hg-elev • Skabe rammer der vil give eleverne de to bedste skoleår i deres liv. • Skabe rammer der giver mulighed for interaktion og relationsdannelse både i og på tværs af klasserne, etnicitet, social klasse m.m.

  19. Tværgående fastholdelsesstrategier på RHS • Aktiviteter • Introdage – tutorordning • Introfest – kun for Hg-elever • Idrætsdag • DM i fodbold udendørs piger og drenge • Studieophold i udlandet • Midtsjællands Cup indendørs i Holbæk • Studiecafé • Fredagscafé • Stand up

  20. Tværgående fastholdelsesstrategier på RHS • Skitur • DM i Indendørs fodbold – piger og drenge • DM i håndbold – piger og drenge • Hg fest – FFM • Maslow Challenge • Bordfodbold • Midtsjællands Cup i fodbold • Translokation og efterfølgende fest • Elevråd / festudvalg

  21. Tværgående fastholdelsesstrategier på RHS Dokumentation • Skabe fælles historik – fællesoplevelser, ‘Være en del af noget’ • Stolthed over at være HG elev – vi er noget specielt • Understøtte m. billeder på tavler, studienet, der viser årets gang. • Nyhedsbrev – Karriere væg • ‘Pokalskab’ m. billeder • ‘Gammel elev’ fest • Priser • Positiv studieadfærd giver adgang til ‘fællesture’ • Belønningstur til Haag

  22. Relationsarbejde er en proces der sker over tid – gennem elevernes 2-årige forløb på RHS Øget trivsel – øget læring Tværgående fastholdelsesstrategier på RHS