LNS Liepājas reģionālā biedrība - PowerPoint PPT Presentation

everly
lns liep jas re ion l biedr ba n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LNS Liepājas reģionālā biedrība PowerPoint Presentation
Download Presentation
LNS Liepājas reģionālā biedrība

play fullscreen
1 / 22
Download Presentation
LNS Liepājas reģionālā biedrība
158 Views
Download Presentation

LNS Liepājas reģionālā biedrība

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. LNS Liepājas reģionālā biedrība

 2. Liepājas reģionālās biedrības vēsture Liepājas pilsētas reģionāla biedrība tika nodibināta 1948. gadā 6. aprīlī, kurā apvienojās 42 vājdzirdīgi un nedzirdīgi cilvēki.

 3. Liepājas reģionālās biedrības priekšsēdētāji

 4. ĻubovaRaspopova

 5. Vilhelms Lempiņš

 6. Arvīds Kļava

 7. Arvīds Cerēns

 8. Visvaris Jēkulis

 9. Juris Spēkainis - Spēkais

 10. Ivans Sokolovskis

 11. Jānis Heidemanis

 12. Gundega Paņko

 13. Liepājas reģionālās biedrības tulki • Ilga Kļava • Līvija Ostapcuka • Andželika Bruže • Gunta Trankale • Renārs Ostvalds • Ainārs Ostvalds • Rolands Ostvalds • Monta Dēbele

 14. Liepājas reģionālās biedrības bijušās telpas

 15. Ukstiņa iela

 16. Vidusceļa iela

 17. Kuģinieku iela

 18. Tirgus iela

 19. Veidenbauma iela

 20. Krišijāņa Valdemāra iela

 21. “Sociālās rehabilitācijas centrs nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem cilvēkiem” 1905. gada ielā