evidenced based practice
Download
Skip this Video
Download Presentation
Evidenced based practice

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Evidenced based practice - PowerPoint PPT Presentation


 • 199 Views
 • Uploaded on

Evidenced based practice. Dr. Gerrie Bours Universiteit Maastricht, verplegingswetenschap Hogeschool Zuyd, verpleegkunde. Evidence based practice. Achtergrond Definities Toepassing in klinische praktijk Relevante bronnen EBP in verpleging Discussie . EBP achtergrond.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Evidenced based practice' - everett


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
evidenced based practice

Evidenced based practice

Dr. Gerrie Bours

Universiteit Maastricht, verplegingswetenschap

Hogeschool Zuyd, verpleegkunde

open universiteit

evidence based practice
Evidence based practice
 • Achtergrond
 • Definities
 • Toepassing in klinische praktijk
 • Relevante bronnen
 • EBP in verpleging
 • Discussie

open universiteit

ebp achtergrond
EBP achtergrond
 • 1980’s, stroming in de geneeskunde: medisch handelen veel meer baseren op kennis uit wetenschappelijk onderzoek
 • 1982: ideeën gevat in EBM (McMaster Medical School)
 • 1993: oprichting Cochrane Collaboration
 • 1990’s: EBM waait over naar andere zorgvelden: EB-nursing, EB fysiotherapie etc.

open universiteit

ebp achtergrond4
EBP achtergrond
 • Sacket et al (1997/2000):
 • Traditionele bronnen voor beslissingen zijn:
  • Gedateerd (handboeken)
  • Zitten er vaak naast (experts)
  • Ineffectief ((bij)scholing)
  • Te omvangrijk en gevarieerd (tijdschriften: ca 20.000, > 2 milj artikelen
 • Past in tijdsbeeld: rationalisering en protocollering zorg

open universiteit

ebp definities i
EBP definities (I)

Offringa et al (2000):

EBM is het gewetensvol, expliciet en

oordeelkundig gebruik van het huidige

beste bewijsmateriaal om beslissingen te

nemen voor individuele patiënten

Verwarrend:

- wat betekent dit precies

- telt alleen bewijs uit wetenschappelijk onderzoek? (en andere zaken dan? Hoe goed is dat bewijs, als het er al is?)

open universiteit

ebp definities ii
EBP definities (II)

Kuiper et al. (2004), Cox et al (2004) in navolging van Sackett:

Bij EBP gaat het om klinische beslissingen op basis vanhet best beschikbare bewijs, in combinatie met de kennis en ervaring van de behandelaar en de waarden en voorkeuren van de individuele patiënt.

- ruimer en realistischer

-Daarnaast ruimte voor andere zaken zoals praktische mogelijkheden, financiële randvoorwaarden

open universiteit

ebp definities ii7
EBP: definities (II)

Voorkeur patiënt

Evidence

(bewijs uit onderzoek)

Beslissing

Kennis en ervaring hulpverlener

open universiteit

toepassing ebp in klinische praktijk
Toepassing EBP in klinische praktijk
 • Klinisch probleem vertalen naar een beantwoordbare vraag in de praktijk
 • Zoeken naar evidence (beste bewijsmateriaal)
 • Beoordelen (wegen) van evidence
 • Beslissing nemen op basis van evidence, voorkeur patiënt en expertise hulpverlener
 • Evaluatie van dit proces

open universiteit

1 van probleem naar vraag
1. Van probleem naar vraag
 • Hulpmiddel bij formuleren beantwoordbare vraag:

“PICO”

- Patiëntengroep (klinisch relevante informatie: diagnose, leeftijd, behandelsetting, etc.)

- Interventie (in ruime zin: therapie, diagnostiek)

- Controle conditie (waarmee wordt therapie, diagnostische test etc. vergeleken?

- Outcome (eindcriteria voor interventie)

NB goede vraag vermindert kans op teveel of te weinig informatie

open universiteit

2 zoeken naar evidence
2. Zoeken naar evidence
 • Diverse bronnen:
  • Tijdschriftartikel
  • Websites van overheidsorganen, beroepsverenigingen
  • Etc. etc.

NB steeds meer info elektronische beschikbaar vereist een systematische aanbak

open universiteit

3 beoordelen evidence
3. Beoordelen evidence

Gevonden informatie beoordelen op:

 • methodologische kwaliteit onderzoek
 • toepasbaarheid voor specifieke patiëntensituatie (en eigen praktijksituatie)

Voorwaarde: hulpverlener beschikt over enige kennis van onderzoeks- methoden en klinische ervaring

open universiteit

4 beslissing nemen
4. Beslissing nemen
 • Informatie over de 3 pijlers EBP bundelen en tot afweging komen

5. Evaluatie

 • Het aangepaste handelen evalueren

open universiteit

hoe ontstaat evidence
Hoe ontstaat evidence?
 • Beperkt tot effectiviteitsvragen:
  • Gerandomiseerde effectonderzoeken (RCT’s)
  • Systematische reviews/meta-analyses

open universiteit

levels of evidence b v in richtlijn beroerte
Levels of evidence(b.v. in richtlijn beroerte)
 • Niveau A: Sterk
  • Meta-analyses/systematische reviews
  • Enkele grote en goede RCT’s
 • Niveau B: Matig
  • Kleinere en minder goede RCT’s
 • Niveau C: Beperkt
  • Ander wetenschappelijk onderzoek
 • Niveau D: Geen
  • Mening van experts

open universiteit

vertaalslag evidence
Vertaalslag evidence
 • In protocollen, standaarden en richtlijnen
 • Zie bijvoorbeeld www.cbo.nl; www.nhg.nl; www.avvv.nl etc. etc.

open universiteit

ebp belangrijke bronnen i
EBP: belangrijke bronnen (I)
 • EBP tijdschriften
  • Evidence based medicine
  • Evidence based nursing
  • Stimulus (fysiotherapie), etc.

open universiteit

ebp belangrijke bronnen ii
EBP: belangrijke bronnen (II)
 • Websites
  • www.gezondheidsraad.nl
  • www.cbo.nl
  • www.cochrane.nl
  • www.clinicalevidence.com
  • www.cebm.net

Etc. etc.

open universiteit

ebp belangrijke bronnen iii
EBP: belangrijke bronnen (III)
 • Literatuur databases zoasl PubMed, Cinahl, Medline, Psyclit, Embase etc.
 • Cochrane collaboration

open universiteit

praktijkvoorbeeld
Praktijkvoorbeeld

Klinisch probleem

Op afdeling neurologie komen veel slikklachten voor. Momenteel screent de logopediste deze patiënten alvorens zij mogen eten. Dit betekent dat patiënten soms onterecht (vaak in het week-end) sondevoeding krijgen. Is er een methode om deze patiënten te laten screenen op slikklachten door verpleegkundigen zodat het onterecht inbrengen van een sonde voorkomen kan worden?

open universiteit

pico vraag
PICO - vraag

Welke bedside screeningsmethode (I) die uitgevoerd kan worden door verpleegkundigen geeft de meeste kans om bij neurologische patiënten (P) slikklachten aan te tonen of uit te sluiten (O) vastgesteld met behulp van VSS of FEES (C)

open universiteit

inclusie exclusie criteria
Inclusie/exclusie criteria
 • Design is cross-sectioneel of RCT
 • Leeftijd ≥ 18 jaar met neurologische aandoening
 • Indextest geschikt aan het bed door verpleegkundigen
 • Ned Eng Duits
 • Invasieve index test
 • Slikklachten anders dan neurologisch

open universiteit

zoekstrategie
Zoekstrategie
 • Medline (PubMed
 • Embase
 • Cinahl
 • Psyclit
 • Handmatig referenties nazoeken
 • Tot februari 2006
 • Trefwoorden: dysphagia en synoniemen; sensitiviteit/specificiteit

open universiteit

selectieprocedure
selectieprocedure
 • Onafhankelijk door twee reviewers op inclusie en
 • Kwaliteitsbeoordeling
 • Data extractie: 2 x 2 tabel eventueel statistisch poolen

open universiteit

resultaten
Resultaten
 • 370 artikelen door zoekstrategie
 • Blijft over 33 relevante artikelen
 • Kwaliteitsbeoordeling:
  • 10 sufficient
  • 10 doubtful
  • 13 insufficient
 • Geen pooling mogelijk

open universiteit

Bours, Speyer e.a. in progress

ebp in de verpleging
EBP in de verpleging
 • Belemmeringen voor implementatie van EBP:
  • Wat is evidence?
  • Contextuele factoren (cultuur, leiderschap)
  • Gebrek aan duidelijke uitkomstmaten
  • Niet inzien van het belang
  • Ondoenlijk alle literatuur van het vak bij te houden

Etc. etc.

open universiteit

kansen beroepsorganisatie
Kansen: beroepsorganisatie
 • Koepelorganisaties hebben een belangrijke rol en taak (van Achterberg et al. 2006)
 • Rol Taak
  • Stimulator genereren van evidence
  • Facilitator selecteren van evidence
  • Initiator verspreiden van evidence
  • Participant implementeren van evidence
  • Performer

open universiteit

kansen onderwijs
Kansen: onderwijs
 • EBP in onderwijs via lectoraten en aandachtsgebieden (EBP-werkgroep, HSZ)
  • Docentscholing
  • Curriculumaanpassing
  • Project EBP

open universiteit

kans lecturer practitioner of apn
Kans: lecturer practitionerof APN
 • Schakel tussen theorie en praktijk (Williamson et al, 2004)

een persoon die deels in de praktijk werkzaam is, en deels aan een universiteit is aangesteld (Hollingworth’s 1997)

(academisering werkveld)

open universiteit

discussie
Discussie

open universiteit

ad