cerealele ou vegetale n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cerealele – “ouã vegetale”? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cerealele – “ouã vegetale”?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Cerealele – “ouã vegetale”? - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

“Mustãcioase şi înspicate Omul le foloseşte prelucrate Alãturi de alte bucate…”. Cerealele – “ouã vegetale”?. Anghel Mihaela – clasa a XI-a Ion Adelina – clasa a XI-a. Câteva cuvinte despre noi…. Cine suntem? O miniechipã dinamicã de viitori tehnicieni laboranţi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Cerealele – “ouã vegetale”?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cerealele ou vegetale

“Mustãcioase şi înspicate

Omul le foloseşte prelucrate

Alãturi de alte bucate…”

Cerealele – “ouã vegetale”?

Anghel Mihaela – clasa a XI-a

Ion Adelina – clasa a XI-a

c teva cuvinte despre noi
Câteva cuvinte despre noi…
 • Cine suntem?

O miniechipã dinamicã de viitori tehnicieni laboranţi.

 • Care este misiunea noastrã?

Efectuãm o serie de analize asupra cerealelor conform documentelor de calitate, fiind implicaţi şi motivaţi de perfomanţa produselor şi a sãnãtãţii şi securitãţii în consum.

 • În ce scop?

Pentru a stabili dacã pot sau nu fi destinate ulterior consumului uman.

slide3

Obiectivele prezentãrii

Am încercat ca pe parcursul cercetãrii noastre sã gãsim rãspunsuri la câteva din întrebãrile de conţinut:

 • Cât de importantã este calitatea cerealelor?
 • Cum verificãm calitatea cerealelor?
 • Cum apreciem dacã indicii cerealelor analizate sunt conformi?
o scurt prezentare a cercet rii noastre
O scurtã prezentare a cercetãrii noastre

Cereale

Completarea buletinului

de analizã

Principiul metodei

Schematizarea modului de lucru

Calculul propriu-zis

Deducerea formulei de calcul

Precizãm cã acest material a fost elaborat bazându-ne pe informaţiile din standardele de calitate.

de la materie prim la produs finit
De la materie primã la produs finit…
 • CULTURA CEREALELOR reprezintă pe glob o sursã de bazã în hrana populaţiei şi a animalelor, fiind rãspândite pe o suprafaţã ce reprezintã 50% din terenurile arabile ale planetei noastre.
 • Grâul este cea mai importantã cerealã, datoritã calitãţilor sale de panificaţie. Originar din Orientul Mijlociu şi apropiat a fost cultivat pentru prima datã în Mesopotamia şi Egipt de unde s-a rãspândit în Europa încã din neolitic. Cultura are ca principalã varietate grâul comun (se cultivã toamna) şi reprezintã baza culturilor de grâu şi grâul de primãvarã care se cultivã doar în anumite regiuni.
 • Orezul este o cerealã specificã Asiei Musonice, fiind o plantã pretenţioasã la umiditate şi cãldurã.
 • Porumbul este o cerealã la fel de importantã ca şi grâul şi orezul, cultivându-se în zona temperatã, chiar şi în tipul de climã subtropicalã al acestei zone. Ca principal cultivator de porumb se evidenţiazã SUA, care realizeazã mai mult de o treime din producţia mondialã, urmată de China, Africa şi Europa.
 • Principalele produse obţinute din cereale sunt crupele şi făina. Sortimentul de crupe comercializat în ţara noastrã cuprinde tipurile:-crupe pe bazã de grâu: griş, arpacaş şi pufarine;-crupe pe bazã de porumb: mãlai, fulgi de porumb, pufuleţi;-crupe pe bazã de orez: fulgi de orez şi orezul glasat (şlefuit);-crupe pe bazã de orz: arpacaş;-crupe pe bazã de ovãz: fulgi de ovãz.
principiul metodei
PRINCIPIUL METODEI
 • Examinarea boabelor de grâu secţionate sau întregi şi determinarea sticlozitãţii.
modul de lucru
MODUL DE LUCRU
 • pregãtim proba de analizã
 • alegem boabe la întâmplare (50)
 • introducem boabele în alveole
 • acoperim discul superior cu capacul
 • secţionãm boabele
 • îndepãrtãm capacul şi eliminãm jumãtãţile de boabe de pe discul superior
 • scoatem cuţitul şi deschidem farinotomul
 • pensulãm pudra de fãinã
 • numãrãm boabele sticloase, parţial sticloase şi fãinoase (A, B)
deducerea formulei de calcul
DEDUCEREA FORMULEI DE CALCUL
 • 50 ………………..
 • 100 ……………… S
 • S = [%]
calculul propriu zis
CALCULUL PROPRIU-ZIS
 • Cum A = 10, respectiv 12 şi B = 14, respectiv 12 atunci:
 • S1 =[%]
 • S2 = [%]
completarea unui buletin de analiz
COMPLETAREA UNUI BULETIN DE ANALIZÃ

Unitatea : C.T.I.A “D. MOŢOC” Data:06.10.2009

BULETIN DE ANALIZÃ NR. 1

Proba de grâu în cantitate de 1 kg prezentată de agent din partea morii “Grâul” pe baza “Procesului verbal de ridicare probe pentru analize” nr. 18 din 05.10.2009, a fost recoltatã în conformitate cu prevederile STAS/NTI nr. 1068-64 dintr-un lot de cereale la data de 05.10.2009 şi livrat în ziua de 06.10.2009 cu actul de expediere nr. 100.

Proprietãţi organoleptice

Proprietãţi fizico-chimice

Concluzii: Proba analizatã conform STAS/NTI nr. 6350-80 corespunde valorilor prevãzute în STAS.

Lider, Grupa

Ionescu Adrian II

surse bibliografice
Surse bibliografice
 • *** - Culegere de standarde profesionale pentru morãrit
 • *** - Colecţie de standarde profesionale pentru panificatie, Bucureşti, 1987
 • www.wikipedia.ro