Download
v lkommen till f rskolan ekorren n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Välkommen till Förskolan Ekorren PowerPoint Presentation
Download Presentation
Välkommen till Förskolan Ekorren

Välkommen till Förskolan Ekorren

243 Views Download Presentation
Download Presentation

Välkommen till Förskolan Ekorren

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Välkommen till Förskolan Ekorren Förskolan som gör allt möjligt

 2. Välkommen till Förskolan Ekorren Hjortmossegatan 70 461 51 Trollhättan Telefon: 49 62 25 Vi som tar hand om ert barn heter: Gittan Ericsson Anna Berntson Anneli Johnsson Suzanne Strömberg Kök och städ: Sanela Peric Områdeschef är Ulf Halvorsen tele 49 74 30 Rektor Bernt Ljungquist tele 49 79 30

 3. Samlingen • Vi börjar alltid samlingen med att bekräfta varje barn genom namnlappar och namnsång. • Vi nämner även de barn som inte är här. • Berättar om de är lediga, sjuka eller kommer senare under dagen. • Därefter har vi någon sång, ramsa eller rörelselek, som stärker barns språk, gruppkänsla och självförtroende. • Vi tycker det är viktigt att varje barn får känna sig delaktig i samlingen, utifrån sin egen förmåga. • Vi arbetar Tema-inriktat. • Lekens betydelse har en central plats i vår verksamhet. • Det är nödvändigt att leka.

 4. Traditioner Förskolan Ekorrens återkommande traditioner är: • Januari Julgransplundring • Mars Påsklunch • Maj Förskolans dag • Juni Midsommarfirande • Oktober Nallefest, FN-dagen • December Luciafirande, jullunch.

 5. Födelsedagar • Då barnen fyller år brukar de tycka det är kul att få bjuda sina kompisar på glass. • Vi hissar flaggan, sjunger och hurrar för barnet. • Alla som fyller år får en överraskning

 6. Föräldrakontakt.Alla som arbetar i förskolan skall föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal. (Lpfö-98) En bra kontakt mellan föräldrar och personal är viktig för att ditt barn skall trivas och känna sig trygg hos oss. Förutom den dagliga kontakten erbjuder vi: • Inskolningssamtal • Utvecklingssamtal • Föräldramöte • Utskolningssamtal Önskar man mer samtal säg bara till. Vi tycker det är viktigt med en rak och öppen kommunikation alla dagar. Som förälder är du alltid välkommen att deltaga i verksamheten.

 7. Planeringsdagar • Två dagar per termin har all personal planeringsdag. • Då planerar, utvärderar och utvecklar vi vår verksamhet.

 8. En liten kom ihåg lista • Tänk på att: • Det alltid finns extrakläder • Namna barnens kläder • Halksockor eller tofflor behövs. • Att ringa om ert barn är sjukt eller ledigt. • Att meddela om någon annan än föräldrarna hämtar eller lämnar barnet. • Viktiga meddelanden sätts upp i tamburen. • Titta om det finns brev i ert barns brevlåda. • Ta aldrig med något ätbart in på förskolan utan att först frågat personalen. Pga. allergi.

 9. Genom vårt arbete med barnen tränar vi på att: • Ta hänsyn och respektera varandra. • Uppmärksamma barnen på att vi är olika. • Ta ansvar för det vi gör. • Vi ska vara rädda om varandra, material, inne- och utemiljö. • Lyssna på andras åsikter och framföra våra egna. • Lösa konflikter, prata om att det är viktigt att vara vänner. • Att det är förbjudet att slåss och sparkas. • Uppmärksamma vilka som är här, lediga eller sjuka. Viktigt att alla känner sig ihågkomna. • Som vuxen och personal har vi ett stort ansvar eftersom vi är förebilder för barnen. Vi påverkar dem genom vårat sätt att vara.

 10. Vi lägger stor vikt vid att ditt barn skall känna sig tryggt och bli självständigt genom att träna på: • Av- och påklädning. • Hygien. • Toalettbesök. • Matsituationen. • Plocka undan efter lek och skapande verksamhet.

 11. Hoppas att ni skall trivas här hos oss. Vi arbetar med att utveckla och förädla Sveriges viktigaste naturresurs, nämligen humankapitalet. Vi arbetar för ett livslångt lärande! Med vänlig hälsning pedagogerna på Förskolan Ekorren