Yo un bak m hastalar nda potansiyel rejional anestezi analjezi uygulamalar
Download
1 / 28

Yo?un bak?m hastalar?nda potansiyel rejional anestezi/analjezi uygulamalar? - PowerPoint PPT Presentation


 • 240 Views
 • Uploaded on

Yoğun bakım hastalarında potansiyel rejional anestezi/analjezi uygulamaları. Dr. Nahit Çakar İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı. Amaç : Kritik hastalarda rejional anestezi ve analjezi. Genel bilgiler Endikasyonlarına bakış Limitasyonları.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Yo?un bak?m hastalar?nda potansiyel rejional anestezi/analjezi uygulamalar?' - evelia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Yo un bak m hastalar nda potansiyel rejional anestezi analjezi uygulamalar

Yoğun bakım hastalarında potansiyel rejional anestezi/analjezi uygulamaları

Dr. Nahit Çakar

İstanbul Tıp Fakültesi

Anesteziyoloji Anabilim Dalı

Yoğun Bakım Bilim Dalı


Ama kritik hastalarda rejional anestezi ve analjezi
Amaç : Kritik hastalarda rejional anestezi ve analjezi anestezi/analjezi uygulamaları

 • Genel bilgiler

 • Endikasyonlarına bakış

 • Limitasyonları


Analjezinin nemi
Analjezinin önemi anestezi/analjezi uygulamaları

 • Son 30 yılda YBU fizyolojik ve psikolojik stersin önlenmesi ve tedavisine daha fazla ilgili olmuşlardır

 • Bu yaklaşım

  • SIRS

  • Kardiyak komplikasyonlar

  • Posttravmatik stres bozukluğu

   Engeller


Analjezinin nemi malchow et al crit care med 2008 vol 36 no 7 suppl
Analjezinin önemi anestezi/analjezi uygulamalarıMalchow et al.Crit Care Med 2008 Vol. 36, No. 7 (Suppl.)

 • Çalışmalar orta şiddetten ağır şiddete kadar analjezi eksikliğinin  insidansını bildirmişlerdir.

  • Uyku düzensizlikleri

  • Taşikardi

  • Pulmoner komplikasyonlar

  • Artmış stres cevabı ile birlikte tromboembolik olaylar

  • İmmunsupresyon

  • Uzayan

   • Yoğun bakım yatışı

   • Hastane yatışı

  • Gereksiz acı çekme


U anki durum
Şu anki durum anestezi/analjezi uygulamaları

 • Medline araması

  • (1966 - 2006 )

  • (rejional anestezi, regional analjezi, kritik hasta ve sinir blokları terimleri ile)

 • Cochrane Library araması

  Özgün olarak YBÜ rejional anestezi/analjezi konusunu incelemek üzere düzenlenmiş çalışma bulunamamıştır.

 • Eldeki veriler

  • Olgu sunumları

  • Kohort?? çalışmaları

  • Uzman görüşleri

  • Büyük çoğunluğu ise: YBÜ alınan cerrahi postoperatif hastaların intraoperatif dönemde başlanılan ağrı yönetimine ilişkin uygulamalardan yapılan çıkarımlar

   Dayanır

 • Sebastian Schulz-Stübner Current Opinion in Anaesthesiology 2006, 19:538–544


Rejional gereksinimi malchow et al crit care med 2008 vol 36 no 7 suppl
Rejional gereksinimi anestezi/analjezi uygulamalarıMalchow et al.Crit Care Med 2008 Vol. 36, No. 7 (Suppl.)

Opioidler geleneksel olarak akut ağrı tedavisinin ana öğeleridirler

Potansiyel negatif etkileri

 • Sedasyon

 • Konfüzyon

 • Solunum depresyonu

 • Bulantı

 • İleus

 • Konstipasyon

 • Tolerans

 • Opioid- induced hiperaljezi

 • İmmunosupresyon potansiyeli

  Sebebi ile

 • Nöroaksial ve periferik sinir blokları ile rejional anestezi/analjezi bazı avantajlar sunmaktadır


Rejional gereksinimi malchow et al crit care med 2008 vol 36 no 7 suppl1
Rejional gereksinimi anestezi/analjezi uygulamalarıMalchow et al.Crit Care Med 2008 Vol. 36, No. 7 (Suppl.)

 • Kritik hastada ağrı yönetiminde alternatif olarak multimodal tedavi artan kabul görmektedir.

  Bu yaklaşım

 • Erken enteral nutrisyon ve mobilizasyon ile kombine edildiğinde fonksiyonel düzelmeyi iyileştirir ve kronik ağrılı durumları 


Yo un bak m hastalar nda potansiyel rejional anestezi analjezi uygulamalar

REJİONAL ANESTEZİ VE ANALJEZİ ENDİKASYONLARI anestezi/analjezi uygulamalarıClark F.REGIONAL ANALGESIA IN THE INTENSIVE CARE UNIT Principles and Practicecritical Care Clinics - Volume 17, Issue


Yb ra yararlanmas en olas postoperatif hastalard r
YBÜ RA yararlanması en olası postoperatif hastalardır. anestezi/analjezi uygulamaları

 • Torasik

 • Major vasküler

 • Periferik vasküler

 • İntraabdominal

 • Ürolojik

 • Jinekolojik

 • Ortopedik

  girişim


Yo un bak m hastalar nda potansiyel rejional anestezi analjezi uygulamalar

 • İntraplöral kateterler anestezi/analjezi uygulamaları

 • Paravertebral kateterler veya bloklar

 • İnterkostal bloklar

  Torasik ve bazı üst abdomen girişimleri

 • Brakiyal pleksus

 • Femoral sinir kateterleri

  üst ve alt ekstremite işlemleri sonrası


Rejional analjezi travma hastalar na zellikle kot k r klar olanlara yard mc olabilir
Rejional analjezi travma hastalarına özellikle anestezi/analjezi uygulamalarıkot kırıkları olanlara yardımcı olabilir.

 • Torasik epidural kateterler,

 • Paravertebral bloklar,

 • interkostal sinir blokları iyi ağrı kontrolü temin ederler.

  Başarılı rejonal analjeziyi takiben oksijenlemede ve pulmoner sekresyonların temizlenmesinde iyileşme mekanik ventilasyon gereksinimini azaltabilir.


Yo un bak m hastalar nda potansiyel rejional anestezi analjezi uygulamalar
Kanserli hastalar: anestezi/analjezi uygulamalarıTümörün kemiğe, nöral dokuya veya yumuşak dokuya invazyonu ile yoğun bir lokalize ağrı

 • Genellikle sistemik narkotiklerle kontrol edilebilir.

 • %5-%10 hastada

  • yüksek doz narkotiklere rağmen veya

  • narkotik dozlarınını yan etkiler tarafından sınırlandırılması

   ağrı kontrolünde yetersizlik oluşur

 • En sık intratekal veya epidural kateterler

 • Bazen brakial pleksus veya femoral kateterler

 • Nöroaksiyel yapılara veya periferik sinirlere nörolitik madde injeksiyonu

  hasta konforunu arttırabilir


Ep dural analjez ve sonu
EPİDURAL ANALJEZİ ve SONUÇ anestezi/analjezi uygulamaları

 • Postoperatif analjezide İV opioidlere göre epidural aneljezinin postoperatif sağkalımı belirgin iyileştirdiğini göstermişlerdir.

  (Yeager MP, Glass DD, Neff RK, et al: Epidural anesthesia and analgesia in high-risk surgical patients. Anesthesiology 66:729-736, 1987)

 • Bu çalışmadan sonra postoperatif analjezide kullanılan metodların hasta sağkalımında rolü çok fazla ilgi çekmiştir.

 • Derin ven trombozu, myokarda infarktüsü ve arter grefti okluzyonu gibi tromboembolik olayların sıklığını 

 • Postoperatif pulmoner fonksiyonları ve barsak fonksiyonlarını iyileştirir.

 • Major operasyon geçiren yüksek riskli hastalardayararlı etkiler daha belirginleşir.

  (Liu S, Carpenter RL, Neal JM: Epidural anesthesia and analgesia: Their role in postoperative outcome. Anesthesiology 82:1474-1506, 1995)  


Yo un bak m hastalar nda potansiyel rejional anestezi analjezi uygulamalar

Regional analgesia in the critically ill anestezi/analjezi uygulamaları

Sebastian Schulz-Stübner, MD, PhD; André Boezaart, MD, PhD; J. Steven Hata, MD

Crit Care Med 2005 Vol. 33, No. 6


Alt ve st ekstremite bloklar
Alt ve üst ekstremite blokları anestezi/analjezi uygulamaları


Di er
Diğer anestezi/analjezi uygulamaları

 • Çöliak pleksus bloğu (pankreatit, üst batın kanser ağrıları)

 • İntraplöral kateter (toraks travmaları)

 • Torasik paravertabral kateterler (kot fraktürü, zona ağrısı)


Intrapl ral kateterler ipc 1
INTRAPLÖRAL KATETERLER (IPC)1 anestezi/analjezi uygulamaları

 • Posttorakotomi ağrısında

 • Laparoskopik kolesistektomi

 • Açık kolesistektomi

 • Herpes zooster

 • Nefrektomi kullanımı tanımlanmıştır

 • Intraplöral kateterler intraplöral boşluğa lokal anestezik dağılımına dayanır. Bu sebeple çok miktarda lokal anesteziğe gereksinim duyulur.

 • Intraplöral kateter tipik olarak operasyonda cerrah tarafından fakat postoperatif dönemde anestezist tarafından da takılabilir.


Intrapl ral kateterler ipc 2
INTRAPLÖRAL KATETERLER (IPC) 2 anestezi/analjezi uygulamaları

 • Pnömotoraks riski %2 den az olarak öngörülür.

 • Plevra yapraklarında tümör nedenli kalınlaşma, daha önceden plörodesis uygulanmış, plörektomi uygulanmış veya plöral effuzyonu bulunan hastalar IPC için zayıf adaydırlar.

 • Göğüs dreni bulunan hastalar ilacın aktivitesini göstereceği alana yeterince ulaşma olasılığını azaltır.


Di er1
Diğer anestezi/analjezi uygulamaları

 • İnterkostal blok (toraks tüpü takılması)

 • Skalp bloğu (halo takılması)


Yb invazif girisimler i
YBÜ anestezi/analjezi uygulamaları invazif girisimler-I

Oral Entubasyon: %5 lidokainli pomad ;cuff %1 lidokainle doldurulabilir.

Nasal Entubasyon: Nasal mukozaya %4 luk 4 cc kokain/ 2-3 cc %0.25 lik fenilefrin ; %5 lidokainli pomad

Perkutan trakeotomi: Sedasyon veya anestezi altında ; %2 lidokain /%2 prilokain/ %0.5 bupivakain ile infiltrasyon anestezisi

Cerrahi trakeotomi: Superior larengial blok ve transtrakeal blok ile cildin infiltratif anestezi ile lokal trakeostomi açılabilir.


Yb invazif girisimler ii
YBÜ anestezi/analjezi uygulamaları invazif girisimler-II

Arter kanulasyonu:

Kanulasyon yerinin iki tarafına yaklaşık 0.5 ml %1 lidokain 25 G iğne ile cilt ve derin dokulara

Santral venoz kateterizasyon:

-Internal /eksternal juguler ven, subklaviyan ven, femoral ven,basilic ve sefalik ven

-%1 lidokain’%2 prilokain 0.5-2 ml 22 G iğne ile küçük bir yükselti oluşturacak şekilde


Yb invazif girisimler iii
YBÜ anestezi/analjezi uygulamaları invazif girisimler-III

Perikardiyosentez (%1 lidokain adrenalinsiz!!); torasentez; parasentez ve diyagnostik periton lavajı;perkutan suprapubik sistostomi; BOS icin lomber ponksiyon ;Eksternal ventrikuler drenaj; gibi invazif yogun bakım uygulamalarında

Sıklıkla sedasyon ve %1 lidokain veya prilokain kullanılabilir.

Bronkoskopi :

%10 lidokain 5 ml nebulize,%10 lidokainli sprey

%1 veya %2 lidokain 3 ml trakea içerisine karena bölgesine (doz lidokain için 6-7mg/kg geçmemeli-hepatik ve kardiyak yetersilkikte 4-5 mg/kg)


S n rlamalar
Sınırlamalar anestezi/analjezi uygulamaları

 • Önemli olası problem koagulopati gelişmesidir (özellikle coğul organ disfonksiyonu bulunan olgularda kateter yerleştirilmişken) .

 • Multipl travması bulunan hastalar multipl katetere ve büyük miktarda lokal anesteziğe gereksinim duyabilirler. Ayrıca ponksiyon yerine yaklaşım sorunlu olabilir.

 • Eğer sedasyon kullanılıyor (ventilasyon desteği için) ise blok değerlendirmesi zorlaşır

 • Nöroaksial kateterler yolu ile verilen lokal anestetikler hipovolemik hastalarda hemodinamik etkiler oluşturabilir

 • YBÜ personelinin tecrübe azlığı medikasyon ve yönetim hataları potansiyeli taşır


Yo un bak m hastalar nda potansiyel rejional anestezi analjezi uygulamalar
Sonuç anestezi/analjezi uygulamaları

 • Tek enjeksiyonluk rejional bloklar ve devamlı nöroaksiyel ve periferal kateterler ile rejional analjezi kritik hastalarda ağrıya multimodal yaklaşımda değerli bir rol oynar

 • Optimal hasta konforu sağlanarak, bu sayede fizyolojik ve psikolojik stres azaltılır.

 • Opioidlerin yüksek dozda sistemik uygulamalarını engelleyerek pek çok komplikasyon azaltılır.


Yo un bak m hastalar nda potansiyel rejional anestezi analjezi uygulamalar
Sonuç anestezi/analjezi uygulamaları

 • Bu alandaki öneriler küçük hasta sayılı serilere, kontrollü olamayan çalışmalardan üretilen verilere dayandığından (grade C ve D önerileri), bu alanda kontrollü çalışmalara gereksinim vardır.