slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A TÁRKI zárótanulmányának fontosabb megállapításai PowerPoint Presentation
Download Presentation
A TÁRKI zárótanulmányának fontosabb megállapításai

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

A TÁRKI zárótanulmányának fontosabb megállapításai - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

TÁRKI - Világbank műhelykonferencia 2010. május 7. Novotel Hotel. Aktív szociálpolitikai eszközök, feltételekhez kötött készpénztranszferek a világban és Magyarországon. A TÁRKI zárótanulmányának fontosabb megállapításai. A jelentés Megrendelő: Miniszterelnöki Hivatal

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

A TÁRKI zárótanulmányának fontosabb megállapításai


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

TÁRKI - Világbank

műhelykonferencia

2010. május 7.

Novotel Hotel

Aktív szociálpolitikai eszközök, feltételekhez kötött készpénztranszferek a világban és Magyarországon

A TÁRKI zárótanulmányának fontosabb megállapításai

slide2
A jelentés

Megrendelő: Miniszterelnöki Hivatal

Cél: ismeretszerzés, áttekintés, helyzetfelmérés

Szerzők: Medgyesi Márton, Bernát Anikó, Gábos András

Az előadás szerkezete

1.Fejlett országok tapasztalatai

1.1. OECD, EU országok

1.2. Tranzíciós országok

1.3. Összegzés: fejlett országokban lefolytatott programok tanulságai

2.CCT programok további alkalmazásának dilemmái Magyarországon

2.1. A hazai környezet sajátosságai

2.2. Programok viselkedési feltételekkel Magyarországon

2.3. Milyen területeken vannak problémák a humán tőke felhalmozásban

2.4. Dilemmák és prioritások a magyarországi alkalmazásoknál

fejlett orsz gok specifikumai
Fejlett országok specifikumai

CCT programok környezete a fejlettebb országokban:

 • Erősebb államigazgatás: pl. tankötelezettség betartását szankciók segítik
 • Kiépült jóléti rendszerek(konzervatív, szociáldemokrata, liberális jóléti államok): a CCT alkalmazhatósága más lehet az egyes rendszerekben
 • Jó kimeneti mutatók átlagban, ugyanakkor egyes résznépességek esetében vannak problémák
 • Fejlettebb infrastruktúra(egészségügyi, oktatási),

ugyanakkor regionális egyenlőtlenségekkel

CCT programokfejlett országokban:

 • A feltételek főként a munka-ösztönzéshez, az aktivitás-növeléshez, vagyis a felnőtt népességhez kapcsolódnak.
 • Humántőke-beruházás ösztönzési céllal kevesebb OECD országnak van CCT tapasztalata
 • Ugyanakkor: humán tőke feltételek egyes esetekben családtámogatásoknál megjelennek.
viselked si felt telek a fejlett orsz gok szoci lis ell t si rendszereiben
Viselkedési feltételek a fejlett országok szociális ellátási rendszereiben

Munkanélküli járadék esetében:

 • munkaidő maximalizálása, munkatilalom
 • munkaügyi központ regisztráció
 • aktív munkakeresés: rendszeres látogatás a munkaügyi központban

(AUS, BE, DK, EE, FI, FR, DE, HU, IS, IE, LV, LT, NL, NZ, PT, RO, SK, SI, ES, SE)

 • „megfelelő ajánlat” elfogadási szankciók

Családtámogatások esetében:

 • családi pótlék iskolába járáshoz kötése (BG, CZ, SK, hasonló program korábban RO, HU)
 • segélyiskolába járáshoz kötése (USA)
 • év elején beiratkozáskor egyösszegűiskolázási támogatás (EE)
 • családi pótlék életkori jogosultságának kiterjesztése továbbtanulás (nappali tagozaton) esetén (AUS, AT, BE, CY, DE, GR, HU, IS, IE, LU, PT, CH, UK)
 • Anyasági támogatásszűrővizsgálaton való részvételhez kötése (pl. HU, UK)
 • egyéb ösztönzők: gyerekszámmal növekedő családtámogatás
p ld k fejlett orsz gok o ktat s szt nz cct program jaira 1
Példák fejlett országok oktatás-ösztönző CCT programjaira (1)

1: Egyesült Királyság: Education Maintenance Allowance („iskolában tartási támogatás”)

 • Jellemzők:
  • Cél: iskolaköteles kor utáni tanulás ösztönzése
  • Jogosultság: jövedelemtesztelt, 16 éves kor, nappalin továbbtanulás
  • Ösztönzés: heti kifizetés + bónuszok sikeres vizsgázáskor, továbbtanuláskor
  • Maximum transzfer az elérhető kereset kb. 1/3-a
 • Státus:
  • 1999-től pilóta, 2004-től országos szintre kiterjesztették
 • Értékelés:(Dearden et al., 2009): a max. transzfert kapók között az 1. évben 4-5% ponttal, a 2.évben 6-7%ponttal magasabb a nappali oktatásban levők aránya, mint a kontrollcsoportban
p ld k fejlett orsz gok o ktat s szt nz cct program jaira 2
Példák fejlett országok oktatás-ösztönző CCT programjaira (2)

2: Egyesült Államok: Opportunity NYC-Family Rewards2007-től 3 év

 • A program lényege: több területen megfigyelt viselkedéshez meghatározott támogatási (bónusz) összeget kapcsol
 • A jutalmazás tárgya:
  • Oktatási: iskolába járás (iskolai napok 95%-ában), teszteredmények, szülők elköteleződése
  • Egészségügyi: családi egészségbiztosítás-kötés, szűrővizsgálati részvétel, életkornak megfelelően
  • Munka: szülők teljes idejű munkavállalása, képzési programokban való részvétel
 • Értékelés(MDRC, 2010):
  • általános iskolai korosztályokban (4. és 7. oszt.) nem kimutatható
  • gimnazistáknál 5% ponttal nőtt az iskolalátogatás
  • jobb tanulók körében erősebb hatás! Oka: rosszabb tanulóknál túl sok akadály: nincsenek meg az eszközeik, hogy javítsanak a teljesítményükön
 • Státus:
  • kísérleti program, döntés a folytatásról a végleges értékelés után
p ld k fejlett orsz gok o ktat s szt nz cct program jaira 3
Példák fejlett országok oktatás-ösztönző CCT programjaira (3)

3: Egyesült Államok: Harvard University EDLabs kísérleti programok

(Dallas, Washington DC, New York, Chicago)

 • Jutalmazás tárgya:
  • Iskolai teljesítmény(NY: 4. és 7.oszt. teszteredményekhez, Chicago: 9.oszt. Az 5 legfontosabb tárgyból szerzett jegyekhez kapcsolt pénzbeni jutalmazás)
  • teljesítménnyel korreláló viselkedés (Dallas: 2.oszt. 2$ minden elolvasott könyvért, Washington: 6,7 és 8.oszt. kevés hiányzás, házi feladat, órai munka, jó magaviselet alapján adott pénzjutalom)
 • Értékelés (Fryer, 2010):
  • a teljesítményt jutalmazó programoknak nem volt kimutatható hatása, a viselkedést jutalmazó programoknak azonban igen
cct programok tranz ci s or s z gokban
CCT programok tranzíciós országokban

Családtámogatások: viselkedési feltételek

Családi pótlék - iskolalátogatási feltétel: RO (1993-2007), SK (2003-), BG, CZ

Értékelés: szisztematikus, kvantitatív értékelés nincs (semelyik programnál)

Beiskolázási arányok nem javultak.

Oktatási támogatások: ösztöndíjprogramok

Románia (2004-):

Juttatás: ösztöndíj felső középiskolai Jogosultság: jövedelemteszt

Feltétel: iskolalátogatás (max. 20 igazolatlan óra), teljesítmény (7-esnél rosszabb jegy nem lehet), magatartási (felfüggesztés, kirúgás, kiesés nem lehet)

Értékelés: városban tanuló vidéki gyerekek favorizálása pozitív, viszont támogatás csak részben fedezi a tanulás direkt költségeit (utazás, szállás)

Szlovákia (2004-):

Juttatás: ösztöndíj

Jogosultság: jövedelemteszt

Feltétel: támogatás mértéke 2004-2007 között iskolai teljesítménytől ill. annak javulásától, 2008-tól iskolalátogatástól függ.

Értékelés: inkább az iskolában egyébként is jól teljesítő szegény gyerekekhez irányult. Perverz ösztönző: szegények speciális iskolába íratták gyermekeiket, mert ott jobb jegyeket lehetett elérni

mi rt rdemes megfontolni a cct alkalmaz s t a fejlett orsz gokban
Miért érdemes megfontolni a CCT alkalmazását a fejlett országokban?

Illeszkedik az aktív jóléti állam (active welfare state), ill. a közösségi beruházó állam (social investment state) koncepciójába

 • OECD (active social policy), EU (módosított lisszaboni és EU2020 célok)
 • az államnak aktív szerepe van a gazdasági és társadalmi kimenetek javítása érdekében

(Bizonyos feltételek mellett) alkalmas eszköz lehet

 • gyermek- vagy felnőttkori kimenetek javítására a népesség átlagában
 • munkaerő-piaci, oktatási és egészségügyi kimenetek javítására olyan résznépességben, melynek teljesítménye jelentősen elmarad a hazai átlagtól (esetenként fejlődő országok-szint)
 • eszközként a klasszikus készpénzes transzferek és szolgáltatások kiegészítése: „prevenció”, szerződés és kockázat-megosztás állam és polgár között
a ki p lt j l ti rendszer k rnyezet nek saj toss gai
A kiépült jóléti rendszer környezetének sajátosságai
 • Az ellátások rendszere összetett: sokfajta, gyakran egymásra épülő vagy egymást kiegészítő transzfer és szolgáltatás
 • Útfüggőség: létező ellátások intézményi, politikai, „történeti” beágyazottsága
 • Bonyolult szabályozás: igénybevételi kritériumok, feltételek, finanszírozás, folyósítás
 • Bonyolult ösztönzési hatások
   • a már létező, egymásra épülő vagy egymást kiegészítő jóléti ellátások bonyolulttá teszik egy új transzfer ösztönzési hatásait
   • empirikus evidencia hiánya!
 • Sajátos személyiségi jogi és adatvédelmi környezet (adatgyűjtés, célcsoport-kijelölés)
tanuls gok a fejlett orsz gok eddigi cct program jai b l
Tanulságok a fejlett országok eddigi CCT programjaiból
 • Célzott, megfelelő ösztönzővel ellátott CCT programok fejlett országokban is lehetnek eredményesek
 • Meglevő univerzális transzferek feltételhez kötése nem feltétlenül hatékony
   • ha a feltétel a népesség kis részének viselkedését befolyásolja
   • ha az adminisztrációs költségek jelentősek
 • Kísérleti programok segítenek az optimális ösztönzők megtalálásában: pl. iskolalátogatást, teljesítményt, vagy a jó teljesítményhez vezető viselkedést érdemes-e ösztönözni?
 • Programokat megalapozó kutatásnak ki kell terjednie:
   • milyen pontokon alacsony a humán tőke beruházás szintje?
   • keresleti vagy kínálat oldali probléma okozza ezt?
   • ha keresleti oldal: milyen motivációs, informáltsági problémák vannak a humán tőke beruházás terén?
 • Kiépült jóléti állam bonyolult ösztönzési rendszerébe beépülő CCT nem szándékolt következményekkel járhat.
cct magyarorsz gon 1
CCT Magyarországon (1)

Iskoláztatási támogatás

 • Jogi háttér: A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV tv
 • Érvényesség: 1999-2002 között
 • Feltétel: családi pótlék kifizetés a rendszeres iskolába járáshoz kötve
 • Szankció: csp megvonás 10+ igazolatlan óra v 30+ szülő által igazolt, de az iskola által el nem fogadott óra esetén, súlyos esetben a gyermek gondozásba vétele
 • Szisztematikus hatáselemzés: nincs
 • Értékelés(REF 2010, Herczog): nem volt érdemi hatása a gyerekek iskolába járására és egyáltalán nem volt hatása az iskolai eredményességre.
 • Lehetséges okok: szakmai előkészítetlenség (a segítő szakemberek felkészítetlensége), a szankcionálás esetlegessége, kevés kiszűrt gyakori hiányzó, roma diákok magántanulóvá minősítése - lemorzsolódás
cct magyarorsz gon 2
CCT Magyarországon (2)

Óvodáztatási támogatás

Kezdete:2009

Jogosultság: 3-4 éves kor, halmozott hátrányos helyzetű családok (rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő és max. 8 osztályos végzettségű szülők – a jegyző feladata ezen gyerekek nyilvántartása)

Támogatás összege:évi 20000 Ft (az első folyósításkor természetben is adható)

Feltétel:rendszeres óvodába járás.

Értékelés: még nincs

Monitorozás: folyik

Előzetes várakozások (óvodák, önkormányzatok és szülők – Autonómia Alapítvány 2009 és 2010 alapján):

Viselkedési hatás:

- az összeg a beiratkozást ösztönözheti. A folyamatos óvodába járást: nem tudni.

- kevés ismeret a támogatásra jogosult szülők informáltságáról és motiváltságáról

Kínálati oldal:

- kérdéses, hogy vannak-e elégséges számban fölös férőhelyek olyan (kisebb) településeken, ahol magas a HHH gyerekek száma.

Adminisztráció:

- a szülői iskolai végzettség önkormányzatonként eltérő értelmezése

- beteges gyermekek egyenlőtlen kezelése

cct magyarorsz gon 3 etnikai s vagy szoci lis szt nd jak
CCT Magyarországon (3) Etnikai és/vagy szociális ösztöndíjak?

Etnikai alapú ösztöndíj

„Macika-ösztöndíj”(Magyarországi Cigányokért Közalapítvány)

Működés: 90-es évek óta

Célcsoport: roma tanulók

Cél: 7-8. osztályosok középiskolába, középiskolások érettségihez, szakmához vagyfelsőoktatásba, felsőfokú hallgatókat diplomához segíteni

Pénzen kívül szolgáltatás: nincs

Összegek(2009): évi 30e Ft, 40e Ft, 90e Ft

Méretek: 14ezer diák, kb. félmilliárd Ft (2009)

Szociális alapú ösztöndíj

Útravaló

Működés: 2005 óta

Célcsoport: hátrányos helyzetű (roma és nem roma) tanulók

Cél: az általános iskola felső tagozattól az egyetemistákig minél tovább benntartani az iskolában a gyermekeket

Méretek (2005/2006): 19 ezer diák, össz 2.2 Mrd Ft

Pénzen kívüli szolgáltatás: mentortanár szerepe (őt is

premizálja a program)

cct magyarorsz gon 4 etnikai s vagy szoci lis szt nd jak
CCT Magyarországon (4) Etnikai és/vagy szociális ösztöndíjak?

Összehasonlító értékelés (TÁRKI 2006-2007. SZMM számára)

 • Macika: csak anyagiakban segít, tanulásban nem támogat és nem ösztönöz (nagyon alacsony tanulmányi eredményt ír elő)
 • Útravaló (az első év, 2005/2006 alapján): a mentortanár alkalmazása és a tanuló eredményességéhez kötött premizálása javítja a hatékonyságot és magas arányban megtalálja a roma diákokat (kb 50%)

Az újabb program (Útravaló) ismertsége nem mindenütt kielégítő, részben az etnikailag meghatározott programnak kényelmi előnyei vannak

Visszaélésre utaló jelek (Útravaló):

    • Ha a diák és a tanár nem is ismerik egymást a programértékeléskor…
    • Mentortanárok „értékelési kartellje” egymás diákjainak kedvező értékelésére
    • HH vidéken a tanárok „lefölözik” a könnyebben mentorálható eseteket (ez sok esetben etnikai diszkriminációhoz vezet),
    • az alulinformáltaksokszor kimaradnak
mely hazai ter leteken vannak probl m k a hum nt ke felhalmoz sban
Mely hazai területeken vannak problémák a humántőke-felhalmozásban?
 • Egészségügyi viselkedés a terhesség alatt és a szülés utáni időszakban
   • Relatíve még mindig magas csecsemőhalandóság
   • Alacsony születési súly relatíve magas aránya
 • Egészségügyi viselkedés felnőttkorban:

szűrővizsgálatokon való részvétel

 • Részvétel kora gyermekkori fejlesztőprogramokban
 • Óvodai részvétel
   • társadalmi státus szerint
 • Továbbtanulás érettségit adó iskolatípusban
   • lemorzsolódás
 • Általános iskolai teljesítmény javíthatósága
   • PISA-tesztek eredményei, szülők iskolai végzettsége szerint
 • Felnőttkori készségfejlesztés
   • nyelvtudás
   • számítógép-használat
az a lacsony hum nt ke felhalmoz s lehets ges okai s t rsadalompolitikai v laszok
Az alacsony humántőke-felhalmozás lehetséges okai és társadalompolitikai válaszok
 • Kínálati oldal:
   • az intézmények nehezen hozzáférhetőek, alacsony minőségű szolgáltatást nyújtanak: az intézményrendszer fejlesztése szükséges
 • Keresleti oldal:
   • alacsony jövedelműek számára a humántőke-felhalmozás költségei túl magasak: jövedelem-transzfer (CT) ajánlott
   • az emberek rosszul informáltak a humántőke felhalmozás hozamaival kapcsolatban: feltételes jövedelem-transzfer (CCT) ajánlott
   • motivációs probléma: CCT ajánlott
dilemm k ct vagy cct
Dilemmák: CT vagy CCT?

Készpénztranszfer (CT)

Feltételes készpénztranszfer (CCT)

 • Jelleg: kombinált fogyasztási és a beruházási szempontok
 • Elsődleges cél: kimenetek javítása
 • Időtáv: közép- és hosszú
 • Kliens preferenciái: közösségi preferenciákat érvényesít (hatékonyság)
 • Célcsoport kijelölése: szükséges
 • Politikai-gazdaságtani érvek:
  • állam-kliens viszony: szerződéses (felelősség és kooperáció)
  • közép- és hosszú távon a felnőtt népesség jóléti ellátásoktól való függésének csökkentése
  • az újraelosztás legitimálása a jóléti rendszer finanszírozói felé
 • Jelleg: a fogyasztási szempontok dominálnak
 • Elsődleges cél: jövedelempótlás, szegénységenyhítés
 • Időtáv: rövid
 • Kliens preferenciái: semleges
 • Célcsoport kijelölése: szükséges
 • Politikai-gazdaságtani szempontok:
   • állam-kliens viszony: passzív
   • kevésbé kitett a politika-ideológia vitáknak
a hazai k rnyezet egy b saj toss gai
A hazai környezet egyéb sajátosságai
 • Kétszintű szociális ellátórendszer:

központi kormányzat és az önkormányzatok

 • Ellenérdekeltségek az érintett szakterületeken
 • Rossz tapasztalatok az adminisztratív hatékonysággal (a program-előkészítés, az implementálás és a program-követés terén)
 • Rendszerezett adatinfrastruktúra hiánya: adatrendszerek nincsenek összekapcsolva vagy nincs is adatgyűjtés
 • Kutatási eredmények hiánya
   • motivációk erőssége
   • a jövő diszkontálása
   • továbbtanulás hozadékának értékelése
   • a családi, társadalmi környezet szerepe
a programtervez s tov bbi dilemm i 1
A programtervezés további dilemmái (1)
 • Új program bevezetése vagy a meglévő transzferek átalakítása
  • érvek az új program mellett
   • létező juttatások megvonása problematikus lehet (szakmai és politikai szempontból is)
   • új programok bevezetése nagyobb támogatásra számíthat az érdekeltek körében és pozitív ösztönző, szemben a (részleges) visszavonás negatív ösztönzésével („büntetés”)
  • ellenérvek az új programmal szemben: pótlólagos forrás-igény (fenntartható) kiegészítő programokra
 • Célcsoport kijelölése
  • mi a jó ismérv?: jövedelem, terület/térség, etnikai hovatartozás, jóléti kliens státus (létező ellátás igénybevétele)?
slide21

A programtervezés további dilemmái (2)

 • Előkészítés: igények, humán és fizikai infrastruktúra felmérése, nemzetközi tapasztalatok, költség-haszon elemzés, implementálási stratégia
 • Kínálat megteremtése
   • egészségügy: infrastruktúra
   • oktatás: minőségi kínálat és a kínálat oldali kiszorítási mechanizmusok megszüntetése
   • a feltételes transzferek bevezetése önmagában kikényszeríthet ilyen irányú fejlesztéseket
   • DE: a kínálat hiánya akadálya lehet a hatékonyságnak
 • Felkészítés, támogatás a résztvevőknek (fenntartók, szakemberek)
 • Országos program vagy kis lépésekben, pilot projektek, pl. területi jelleggel