niets blijft hetzelfde n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Niets blijft hetzelfde PowerPoint Presentation
Download Presentation
Niets blijft hetzelfde

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Niets blijft hetzelfde - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Niets blijft hetzelfde. Systematiek en evolutie. Systematiek. Op aarde wordt bewoond door een veelheid van organismen (biodiversiteit). Om deze wonderlijke rijkdom aan leven te leren begrijpen, kan ordening een hulpmiddel zijn. Bij het ordenen ga je elk individueel wezen indelen in groepen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Niets blijft hetzelfde


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
niets blijft hetzelfde

Niets blijft hetzelfde

Systematiek en evolutie

systematiek
Systematiek

Op aarde wordt bewoond door een veelheid van organismen (biodiversiteit).

Om deze wonderlijke rijkdom aan leven te leren begrijpen, kan ordening een hulpmiddel zijn.

Bij het ordenen ga je elk individueel wezen indelen in groepen.

Welke criteria gebruik je daarbij?

Het aantal organismen is zo groot, dat een hiërarchische ordening noodzakelijk is.

systematiek hi rarchische ordening
Systematiek: hiërarchische ordening

Weinig groepen met veel individuen en met weinig overeenkomsten en dus veel verschillen

ALLE organismen

Onderverdeling in groepen

Veel groepen met ‘weinig’ individuen en met veel overeenkomsten en dus ‘weinig’ verschillen

Groep 1

Groep 2

Groep 3

systematiek hi rarchische ordening1
Systematiek: hiërarchische ordening

Verschillende individuen

familieportret katachtigen
Familieportret:katachtigen

Hoeveel geslachten zijn hier vertegenwoordigd?

Hoeveel soorten zijn hier vertegenwoordigd?

Wetenschappelijke naam:binaire naamgeving:Geslachtsnaam + soortaanduiding

hoofdletter

soort
Soort?

De individuen van een

soort hebben zoveelovereenkomsten, datze vruchtbare nakomelingenvoortbrengen …

Dus? Wat zien we hier?

cladogram

1 voorouder, 2 nieuwe soorten

 • eigenschappen, die door meer soorten worden gedeeld, zijn ouder.
 • de soort met maar één gemeenschappelijke eigenschap, is het oudst.
 • een soort met alle onderzochte eigenschappen (waaronder een unieke) is het modernst.
Cladogram
rudimentaire organen
Rudimentaire organen

Zie ook staartbotje mens

mini evolutie

selectie door de mens

 • in de natuur onder invloed van bv. vervuiling.
‘mini-evolutie’
moderne technieken
Moderne technieken
 • Overeenkomsten in
 • eiwitopbouw
 • dna (kern, mitochondriaal)
argumenten evolutie samengevat
Argumenten evolutie samengevat
 • Het bestaan van fossielen
 • Ontwikkelingsreeksen van fossielen
 • Overeenkomsten tussen homologe organen met heel verschillende functies
 • Overeenkomsten in de embryologische ontwikkeling
 • Het bestaan van rudimentaire organen
 • Het bestaan van ‘mini-evolutie’
 • Overeenkomsten in DNA en eiwitten
stichtereffect en flessehalseffect
Stichtereffect en flessehalseffect

Die gebeurtenis is b.v. de vestiging van een willekeurig, klein deel van de populatie op een eilandofeen ramp die volgens het toeval het grootste deel van de populatie uitroeit.

soortvorming
Soortvorming
 • (Ontstaan van) kleine populaties kunnen leiden tot verschuivingen in genfrequenties (b.v. stichtereffect).
 • Isolatie kan leiden tot gescheiden genenverzamelingen (‘gene pools’): allopatrische soortvorming.
 • Ontstaan van voorkeuren voor bepaalde partners bij de voortplanting. B.v. vanwege verdubbeling van chromosomen kruisen 2n-exemplaren niet meer met 4n planten: sympatrische soortvorming.
 • Mutaties.
 • Natuurlijke selectie.
evolutietheorie
Evolutietheorie
 • De voortplanting levert vaak meer nakomelingen, dan de draagkracht van de omgeving kan hebben.
 • Als dit zo is, leidt dit tot een strijd om het voortbestaan. (‘Struggle for life’).
 • Individuen verschillen van elkaar. Veel van deze schillen zijn erfelijk.
 • Hierdoor is het ene individu beter aangepast aan de omstandigheden dan het andere. De best aangepaste individuen slagen erin om meer van hun genen over te dragen aan de volgende generatie. (‘Survival of the fittest’)
 • Hierdoor verandert de genenverzameling van de populatie.
evenwicht van hardy weinburg
Evenwicht van Hardy-Weinburg
 • het betreft grote populaties.
 • Er is geen emigratie of immigratie.
 • Voortplanting gaat geheel volgens het toeval.
 • Er komen geen mutaties voor.
 • Er is geen natuurlijke selectie.
 • Dan geldt …

Als van twee allelen de allelfrequenties p (allel A) en q (allel a) zijn, dan geldt p + q = 1 en zijn de frequenties van de genotypen:

AA: p2, Aa: 2pq, aa: q2

Deze verhoudingen blijven ook gelden in de volgende generaties!

kijk maar
Kijk maar …

In de populatie worden volgens toeval de allelen A en a gecombineerd: