algemene vergadering n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Algemene Vergadering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Algemene Vergadering

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

Algemene Vergadering - PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on

Algemene Vergadering. vergadering 21 juni 2013. Algemene Vergadering: opening. Samenstelling van het bureau 2 stemopnemers Secretaris. Algemene Vergadering: opening. Van de volgende deelnemers werd de volmacht laattijdig ontvangen: Leopoldsburg Provincie Limburg Riemst Maasmechelen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Algemene Vergadering


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
algemene vergadering

Algemene Vergadering

vergadering 21 juni 2013

algemene vergadering opening
Algemene Vergadering: opening

Samenstelling van het bureau

 • 2 stemopnemers
 • Secretaris
algemene vergadering opening1
Algemene Vergadering: opening

Van de volgende deelnemers werd de volmacht laattijdig ontvangen:

Leopoldsburg Provincie Limburg

Riemst Maasmechelen

algemene vergadering opening2
Algemene Vergadering: opening

Aanvaarding van deze laattijdig neergelegde volmachten?

algemene vergadering opening3
Algemene Vergadering: opening

Controle van het statutair quorum

 • Aantal aanwezige deelnemersis ten minste 22 van de 43 deelnemers
 • Aantal vertegenwoordigde A-aandelen is ten minste50% van het aantal A-aandelen
algemene vergadering agenda 1
Algemene Vergadering: agenda (1)
 • Voorstelling van het verslag over het jaar 2012 van de Raad van Bestuur
  • Werkingsverslag
  • Financieel verslag
 • Verslag van de commissaris-revisor
 • Goedkeuring van balans en resultaten-rekening, en vaststelling van het saldo
algemene vergadering agenda 2
Algemene Vergadering: agenda (2)
 • Kwijting aan bestuurders
 • Kwijting aan commissaris-revisor
 • Werkingstoelage 2013 Secretariaat
 • Mandaat commissaris-revisor voor boekjaren 2013-2015
algemene vergadering agenda 21
Algemene Vergadering: agenda (2)
 • Verkiezing van 1 bestuurder A
 • Evaluatierapport 2007-2012 en ondernemingsplan 2013-2018
1 jaarverslag 2012 werking
1. Jaarverslag 2012, werking
 • Ter Heide
 • AZERTiE
 • BuSO De Wissel
 • Secretariaat
1 jaarverslag 2012 werking3
1. Jaarverslag 2012, werking

Resultaat opvolgingsdoorlichting

2011 2012 2013

1 jaarverslag 2012 financieel
1. Jaarverslag 2012, financieel

Toelichting bij de jaarrekening 2012

2 verslag over 2012 revisor 1
2. Verslag over 2012: revisor (1)

Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 2012 een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

2 verslag over 2012 revisor 2
2. Verslag over 2012: revisor (2)

Bijkomende verklaringen en inlichtingen.

 • Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de jaarrekening.
 • De financiële toestand van de verschillende activiteitencentra en de financiering en resultaten ervan, werden bijkomend opgesteld overeenkomstig artikel 52 van de statuten.
 • Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.
 • Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen. De verwerking van het resultaat die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.
goedkeuringen
Goedkeuringen?
 • Balans, resultatenrekening en saldo?
 • Kwijting aan de bestuurders?
 • Kwijting aan de commissaris?
6 secretariaat toelage 2013 1
6. Secretariaat, toelage 2013 (1)
 • Financiering onafhankelijk van de drie instellingen
 • Toelage van max. 0,25 EUR per inwoner per jaar
 • Grootte = begroting / rekening
 • Voorschot en afrekening
6 secretariaat toelage 2013 2
6. Secretariaat, toelage 2013 (2)

0,20 EUR per inwoner

Aantal inwoners op 1 januari 2013

bedraagt 789 218 (Rijksregister)

6 secretariaat toelage 2013 3
6. Secretariaat, toelage 2013 (3)

Goedkeuring van de werkingstoelage voor 2013: 0,20 EUR per inwoner?

7 commissaris revisor verlenging 1
7. Commissaris-revisor: verlenging (1)

Voorstel tot verlenging van het mandaat als commissaris-revisor voor de boekjaren 2013–2015

van Foederer DFK Bedrijfsrevisoren met als vaste vertegenwoordiger de heer Frank Embrechts.

7 commissaris revisor verlenging 2
7. Commissaris-revisor: verlenging (2)

Ereloon per boekjaar = 7.500 EUR

Bijkomende opdrachten:

Commissaris = 100 EUR per uur

Senior auditor = 90 EUR per uur

Assistent auditor = 70 EUR per uur

Al bedragen zijn excl. btw

8 verkiezing van 1 bestuurder a 2
8. Verkiezing van 1 bestuurder A (2)

Resultaat van de stemming

9 evaluatierapport en ondernemingsplan 1
9. Evaluatierapport en Ondernemingsplan (1)
 • Ter Heide
 • AZERTiE
 • BuSO De Wissel
 • Secretariaat
slide38

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

Autonomie

Communicatie

Organisatie

Externe relaties

Strategische doelstellingen

Personeelsbeleid

Interne relaties

Budgettair beleid

Specialisme

Infrastructuur en IT

In en uitstroom beleid

slide39

STRATEGIE

HISTORIEK

Expertise 30 j

Know - How

Duurzaam

Competitief

Voordeel

Medewerkers

SPECIALISME

Fysiek

Psychisch

Strategische competentie

project community
Project Community
 • Project voor de vennoten van IGL
 • Aanbod
    • Website met database
    • Service
samenwerking met diversity 2013
Samenwerking met Diversity 2013

Project ‘ re – integratie van langdurig zieke werknemers’

Limburg: 3 gemeenten namen deel

 • Bilzen
 • Bocholt
 • Maasmechelen
toekomst community
Toekomst Community

Toelichting bij iedere gemeente over dit project

Opstart van dossiers bij gemeenten/ loopbaanbegeleiding

Evolutie creëren stageplaatsen/tewerkstellingen

Efficiëntere samenwerking

bedankt voor jullie aandacht
Bedankt voor jullie aandacht !

Anneleen Olaerts

Jobconsultant Azertie

0472/38 55 99

Anneleen.olaerts@azertie.be