slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kde je rybka? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kde je rybka?

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
eve-oneill

Kde je rybka? - PowerPoint PPT Presentation

81 Views
Download Presentation
Kde je rybka?
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kde je rybka? • V prezentaci si děti procvičí prostorovou orientaci. • Návod: • Otázka je u každého obrázku stejná: Kde je rybka? • Dítě se snaží co nejpřesněji odpovědět: • Rybka je vpravo nahoře. • Rybka je nad mušlí. • Rybka je pod trávou. • Rybka je vedle hvězdy. Atd. • 3)Pokud dítě zcela nechápe prostorovou orientaci, můžeme si vytisknout obrázek akvária a rybky (snímek 18 a 19). Dítě pak manipuluje s rybkou dle pokynů, dej rybku nad mušli. Dej rybku vedle hvězdy apod. • Pokud tento krok dítě zvládne, vrátíme se zpět k prezentaci, kde dítě samostatně popisuje, kde se rybka nachází. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Fišer.Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

 2. Kde je rybka? Rybka je nahoře – nad trávou.

 3. Kde je rybka? Rybka je nahoře – nad hvězdicí.

 4. Kde je rybka? Rybka je nahoře – nad mušlí.

 5. Kde je rybka? Rybka je dole – pod hvězdicí

 6. Kde je rybka? Rybka je dole – pod mušlí.

 7. Kde je rybka? Rybka je dole – pod trávou.

 8. Kde je rybka? Rybka je vlevo – vedle hvězdice

 9. Kde je rybka? Rybka je vpravo – vedle mušle.

 10. Kde je rybka? Rybka je vlevo nahoře.

 11. Kde je rybka? Rybka je vpravo nahoře.

 12. Kde je rybka? Rybka je vpravo dole.

 13. Kde je rybka? Rybka je vlevo dole.

 14. Kde je rybka? Rybka je před trávou.

 15. Kde je rybka? Rybka je za mušlí.

 16. Kde je rybka? Rybka je před hvězdicí.

 17. Kde je rybka? Rybka je za trávou.

 18. K vytisknutí:

 19. Rybka. [cit. 2011-08-25]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://www.clker.com/clipart-11832.html>