Download
menstrua n cyklus a hormon ln antikoncepce n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Menstruační cyklus a hormonální antikoncepce PowerPoint Presentation
Download Presentation
Menstruační cyklus a hormonální antikoncepce

Menstruační cyklus a hormonální antikoncepce

197 Views Download Presentation
Download Presentation

Menstruační cyklus a hormonální antikoncepce

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Menstruační cyklus a hormonální antikoncepce Jan Adamus, kruh 1, 2007/2008

 2. Ženské pohlavní hormony Hypotalamus GnRH (Gonadoliberin) FSH , LH Adenohypofýza Estrogeny, Gestageny, Androgeny Ovarium

 3. Hypothalamus a GnRH • Vylučováno v pulzech – důležité vědět při infúzním podání • Portálním oběhem do adenohypofýzy • Po několika minutách po jednom pulzu se vyplaví LH, FSH • Frekvence pulzů: estrogeny, progesteron, testosteron

 4. Adenohypofýza - LH, FSH • Gonadotropní buňky receptory pro GnRH • Tvorba FSH, LH • Jejich tvorba kolísá v závislosti na menstruačním, ovariálním cyklu • Stimulují vývoj folikulů a přeměnu buněk stromatu na buňky thekální • Stimulují tvorbu dalších hormonů

 5. Ovarium Změny vedoucí k ovulaci Folikulární bky Estradiol Estron Estriol Estrogeny Růst a vývoj pohlavních orgánů, sekundární pohlavní znaky, rychlejší růst v pubertě Navozují proliferační fázi menstruace Proliferace epitelu vagíny Corpus luteum Změny vedoucí k těhotenství Gestageny progesteron Sekreční fáze menstr. Androgeny Mužské pohlavní hormony Udržují libido, pubické a axillární ochlupení

 6. Ovariální cyklus - Folikulárnífáze • 1.-14. den • Pod vlivem FSH zraje 6-12folikulů (závěr pomoc LH) • Pozitivní zpětná vazba – stimulace LH a FSH • 13. den FSH peak http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/MenstrualCycle.png/300px-MenstrualCycle.png

 7. Ovulace • LH peak 48-50hodin • Stimulace meiózy oocytu • Optimální funkce žlutého tělíska • Pozitivní zpětná vazba • Po 16ti hodinách od vyplavení LH vajíčko uvolněno do těla, zachyceno fimbriemi atd..

 8. Sekreční = Luteálnífáze • 14.-28. den • Vývoj corpus luteum, ↑hladina progesteronu • Negativní zpětná vazba, brání FSH zrání nového folikulu (též inhibin žlutého tělíska) • Mírně stoupá hladina FSH – nový cyklus

 9. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/MenstrualCycle.png/300px-MenstrualCycle.pnghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/MenstrualCycle.png/300px-MenstrualCycle.png

 10. Menstruační cyklus • Proliferační fáze – vliv estrogenů • růst sliznice, proliferují žlázky • Sekreční fáze – vliv progesteronu • Spiralizace žlázek, bky obsahují zásobní látky (glykogen, lipidy), připraveno k nidaci • Ischemická fáze – nedostatkem estrogenů • Kontrakce spirálních artérií, odkrvení sliznice  • Menstruační fáze • Nekróza buněk, vyplavení ven (+35ml krve a 35ml serózní tekutiny), kontrakce dělohy napomáhají 5.-14. den 15.-28. den 28. Den 1.-4. den

 11. Hormonální antikoncepce • Metoda je užívána od r.1960, kdy ji vyzkoušel team G.Pincuse v Portoriku. • Metoda je efektivní a v rozvinutých zemích ji užívá 20 - 40% žen fertilního věku. • PRINCIP ÚČINKU - spočívá v zablokování ovulace mechanizmem negativní zpětné vazby exogenního estrogenu (útlum sekrece FSH a LH). • Kromě toho dochází ke změnám cervikálního sekretu, endometria a motility vejcovodů, které brání koncepci hlavně omezením transportu gamet resp. nidaci zárodku (místo zásahu má aspekty náboženské a etické). Kontraceptivum (estrogen s gestagenem) zajišťuje také menstruaci.

 12. Hormonálníantikoncepce I. • Používají se syntetické hormony • Syntetickýethinylestradiol - • účinný v dávce 15-50 μg • gestagen - levonorgestrel, gestoden, desogestrel, norgestimát, drospirenon aj. Jsou zastoupeny v transformační dávce, zajišťují menstruační cyklus, podílejí se na antikoncepčním účinku a u čistě gestagenních preparátů ho zajišťují úplně.

 13. Hormonálníantikoncepce II. • KOMBINOVANÉ estrogen a gestagen jsou v preparátu současně. • monofázické- oba hormony jsou v nezměněné dávce (Lindynette, Mirelle, Mercilon...). • trifázické(bi - všechny tbl. mají konstantní dávku E a mění se P - imitují změny v přirozeném cyklu Triregol, Pramino...). • sekvenční7 tbl E a dalších 15 E+P • PROGESTINOVÉ - obsahují jenom gestagen • Nejčastější je levonorgestrel (NorpolantMirena), • PRINCIP - změny cervikálního hlenu, tubárního sekretu a endometria, brání pohybu gamet a implantaci. Ovulaci nebrání zcela spolehlivě. Jejich výhodou je možnost podání u kontraindikací estrogenu, • Mirena je intrauterinní tělísko s gestagenem • POSTKOITÁLNÍ ( ANTIKONCEPCE) • Podává se většinou do 72 hodin po nechráněném styku, často po selhání jiné metody (kondom, aj.) • Diskutuje se volný přístup bez receptu • Mechanizmus účinku: inhibice ovulace, zábrana implantace. • Riziko selhání ovlivňuje časový interval podání: do 12h - 0,5%, 61 - 72h - 4%. • (Postinor2 nebo Microgynon)

 14. Použitáliteratura • Atlas fyziologie člověka, Stefan Silbernagel • Kontracepce pro praxi, Dana Seidlová • Trojan a kol. Lékařská fyziologie • W. F. Ganong – základy lékařské fyziologie • http://vnl.xf.cz/gyn/gyn-hho.php • http://Diskuse.doktorka.cz • http://wikipedia.org/