MELLOMKRIGSTIDEN 1918 - 1939 - PowerPoint PPT Presentation

mellomkrigstiden 1918 1939 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MELLOMKRIGSTIDEN 1918 - 1939 PowerPoint Presentation
Download Presentation
MELLOMKRIGSTIDEN 1918 - 1939

play fullscreen
1 / 51
MELLOMKRIGSTIDEN 1918 - 1939
986 Views
Download Presentation
evania
Download Presentation

MELLOMKRIGSTIDEN 1918 - 1939

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MELLOMKRIGSTIDEN1918 - 1939

 2. Børskrakk 1929Inflasjon - pengene synker i verdi, slik at folk må betale mer for en bestemt vare enn de måtte før

 3. Politisk turbulens Tvangsauksjoner Priser redusert Ca 30% arbeidsledighet Streik Streikebrytere Lockout Ikke skikkelige støtteordninger Nødsarbeid http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/422243

 4. Uro i arbeidsforholdeneRettigheter - plikter

 5. Keynes’ teori - i trange tider er det viktig å bruke penger, fordi nye investeringer vil skape nye arbeidsplasser og dermed få økonomien på fote igjen.

 6. Arbeiderpartiet – stortingsvalget 1933 HELE FOLKET I ARBEID

 7. 1945 - 1950

 8. Einar Gerhardsen – ”Landsfaderen” - samlingsregjering

 9. Oppbygging etter 2. verdenskrigNord-Norge et katastrofe område

 10. Marshallhjelpen 1947

 11. 1947-1952 fikk Norge ca 250 millioner dollar i lån og gave fra USA Mange andre europeiske land fikk også hjelp USA ville hjelpe sine venner i Europa, men trengte å selge varer og ønsket å motarbeide kommunismen Marshallhjelpen

 12. Kommunisme

 13. Den kalde krigen - 1947

 14. NATO – North Atlantic Treaty Organization - 1949

 15. Atlanterhavspakten ble inngått Skulle Norge bli med? Mislykket forsøk på å være nøytrale tidligere Ble russerne sinte om nordmennene ble medlem USA og var uvenner med russerne. Mange redd for grensa i nord, usikre på hva naboene ville finne på Norge medlem-1949 Atlanterhavspakten

 16. 50-TALLET

 17. Økonomisk vekstLav arbeidsledig-hetRo i arbeidsfor-holdene

 18. Mo i Rana Årdal og Sunndalsøra Vannkraft Mekaniske verksteder Skipsbygging Handelsflåten Fiskerinæringen Boliger, skoler, store varehus Jordbruket kraftig effektivisert Utbygging av kraftkrevende industri

 19. Moderne jordbruk

 20. Arbeidsinnvandring – kultur - flyttestrøm

 21. Drabantby

 22. Roma-traktaten – starten på EU

 23. Enhetsskolen 7-års obligatorisk skole på 50-tallet9-års obligatorisk skole kom i 196910-års obligatorisk skole i 1994

 24. Økt konsum og nye varer

 25. Rasjoneringer på noen varer frem til 1960

 26. 60-TALLET

 27. Folketrygden - 1967

 28. Oljefunn – 1969 - OLJENASJON http://www.youtube.com/watch?v=VCsI7Q_iOOo

 29. Hippietid http://www.youtube.com/watch?v=ji5-f0oS_4A&feature=related

 30. 70-TALLET

 31. Ungdom markerer segMarx, Lenin og Mao som forbilder

 32. Kvinnekamp – „lik lønn for likt arbeid”

 33. De fleste kvinner hjemmeværende 10% kvinner jobbet i begynnelsen av 60-tallet Jentene begynte å ta gymnas og universitetsutdanning Kvinnekamp

 34. Lik lønn for likt arbeid Utbygging av barnehager Prevensjonsopplysning Kjønnskvotereing Likestillingsloven 1978 gav forbud mot kjønnsdiskriminerende reklame. Barnetallet sank Kvinnekamp i 1970-årene-forskjellige kvinnekrav

 35. EF – Folkeavstemming i Norge ’72

 36. Folkeavstemning 25.september 1972 • Argumenter for: • Ikke råd til å stå utenfor • Viktig å delta i det europeiske fellesskapet • Argumenter mot: • Norge må beholde sin nasjonale styringsrett • Norske bønder og fiskere ville bli utkonkurrert av billige utenlandske varer • Resultat: 53,9% mot, 46,1 for

 37. Skille mellom i-land og u-land

 38. Miljøproblemer – Miljøverndepartementet 1972

 39. 80-TALLET

 40. - jappetid- prisfall på oljen i 1986 - børskrakk i 1987 - nyfattige

 41. Atomkappløp – USA – Sovjet – Tsjernobyl ulykken 1986

 42. Kåre Willoch - Gro Harlem Brundtland

 43. Spionasje – ubåter – Arne Treholt

 44. 90-TALLET

 45. Scandinavian Star 1990

 46. Kong Olav V dør i 1991

 47. 1994 – Vinter OL – ”typisk norsk å være god”

 48. EU – folkeavstemming - 1994

 49. Uenigheten mindre mellom de politiske partiene

 50. 2000-TALLET