F rs kshandboken www ffe slu se
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Försökshandboken www.ffe.slu.se. Riktlinjer och stöd till alla som arbetar med fältförsök Planering - utförande - bearbetning - redovisning Beställare och utförare Utlagd på FältForsks hemsida www.ffe.slu.se. Syfte : Standardisera generellt användbara metoder, tekniker och rutiner

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - evania


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
F rs kshandboken www ffe slu se
Försökshandbokenwww.ffe.slu.se

 • Riktlinjer och stöd till alla som arbetar med fältförsök

 • Planering - utförande - bearbetning - redovisning

 • Beställare och utförare

 • Utlagd på FältForsks hemsida www.ffe.slu.se


F rs kshandboken ffe slu se

Syfte:

 • Standardisera generellt användbara metoder, tekniker och rutiner

 • Säkerställa spårbarhet

  • Dokumentation av: vad - hur - när - vem

 • Anpassning till GEP (Good Experimental Practice)

Kvalitetssäkra försöksarbetet


F rs kshandboken ffe slu se

Kvalitetssäkring - kontroll

 • Ackreditering

  • Tvingande för effektivitetsprovning av växtskyddsmedel (GEP, GLP)

 • Egenkontroll

  • Kan och bör tillämpas av alla

  • Minst en gång per år

  • Åtgärda ev. brister och följ upp

  • Dokumentera


F rs kshandboken ffe slu se

Planering - beställning av försök

 • Fältkort

  • Är en beställning till försöksutföraren

   • Ska innehålla all nödvändig information för att kunna utföra och avrapportera försöket

   • Vad som ska göras i försöket

 • PM

  • Är ett komplement till fältkortet

  • Beskriver hur olika moment i försöket ska utföras


F rs kshandboken ffe slu se

Kvittering av försöksbeställning

 • Fältkortskopia returneras till beställaren när försöket är utlagt

 • Med uppgift om:

  • Fältplan (blockfördelning, ev. ändringar i rutfördelning)

  • Karta

  • Norrpil

  • Datum för utläggning

  • Allmänna odlingsåtgärder

  • Försöksmässiga behandlingar


F rs kshandboken ffe slu se

Hantering av rådata

Rådata = allt som dokumenterar försöket

 • Medium

  • Elektroniskt, papper, annat

 • Original - kopior

  • T.ex. fältkortet

 • Arkivering


F rs kshandboken ffe slu se

Utläggning av försök

 • Krav på försöksplatsen (beställaren)

  • Specificera

  • Skilj på bör och ska

 • Utläggning i fält (försöksutföraren)

  • Topografi

   • Gradienter

  • Historik

  • Fribelägenhet

  • Försöksvärd


F rs kshandboken ffe slu se

Gränsning

Betydelse av en sneddragen gränslinje längs kort-sidorna

Avkastningsfel, kg/ha, vid en skördenivå på 8000 kg/ha

Avvikelse från avsedd längd, cm

10 20 30 40

Avsedd längd 15,00 m 50 110 160 210

Avsedd längd 12,00 m 70 130 200 270

Avsedd längd 9,00 m 90 180 270 360

Avsedd längd 6,00 m 130 270 400 530


F rs kshandboken ffe slu se

Märkning och skyltning

 • Alla ska kunna hitta till och orientera sig i försöket

 • Hörnstakar i försökets ytterkanter och med särskild markering där försöket börjar

 • Orienteringstavla i block I framför första parcellen med ett försöksled.


F rs kshandboken ffe slu se

Allmänna odlingsåtgärder och skötsel

 • Normal praxis för grödan i det område försöket är utlagt i (god lantmannased)

 • Ev. krav måste specificeras av beställaren

  • Gäller främst växtskydd. Vad som ska göras och vad som inte får göras

  • Kemisk ogräsbekämpning är ett generellt krav i konventionella försök


F rs kshandboken ffe slu se

Parcellstorlek

Så små som möjligt med hänsyn till försökstyp och praktiska förutsättningar (maskiner och redskap)

Brutto - nettoparceller

Skördemaskinernas precision avgörande för hur små nettorutorna kan vara. Riktvärde minst 15 m2

OBS! Kanteffekter om nettobredd = bruttobredd


F rs kshandboken ffe slu se

Kanteffekter - ett problem främst vid små radavstånd

 • Påverkan från parcellmellanrummet

  • Effekten ökar ju större mellanrum


F rs kshandboken ffe slu se

Kanteffekter - ett problem främst vid små radavstånd

 • Påverkan från parcellmellanrummet

  • Effekten ökar ju större mellanrum

 • Påverkan från intilliggande parcell

  • Olika beståndshöjd

  • Olika stråstyrka

  • Olika behandlingar (t.ex. ogödslat - kraftigt gödslat)


F rs kshandboken ffe slu se

Kanteffekt pga av olika strålängd i korn

(17 försök under 4 år. Efter Åsveen, M. 1991)

L = lång

M = medellång (- 9 cm jmf L)

K = kort (- 19 cm jmf L)

Nettoparcellbredd 1,5 m

L L L 1005460 kg/ha K K K 1005310 kg/ha

L L M 100 K K M 96

L L K 102 K K L 98

M L M 102 M K M 97

M L K 104 M K L 93

K L K 106 L K L 91


F rs kshandboken ffe slu se

Kanteffekter - ett problem främst vid små radavstånd

 • Påverkan från parcellmellanrummet

  • Effekten ökar ju större mellanrum

 • Påverkan från intilliggande parcell

  • Olika beståndshöjd

  • Olika stråstyrka

  • Olika behandlingar (t.ex. ogödslat - kraftigt gödslat)

 • Försök med olika radavstånd


F rs kshandboken ffe slu se

Graderingar

 • Procentgradering, 0-100

 • Datumgradering

  • Alltid i form av MMDD

 • Index

 • Index i stället för 0-100?


F rs kshandboken ffe slu se

Gradering av sjukdomar

 • Metoder och graderingsnycklar enligt EPPO Standards i när sådana finns

 • Stråsäd

  • Gradering av angripen bladyta på blad 1, 2 och 3 från 10 huvudskott per parcell,

  • Gradering av angripen bladyta direkt i parcellen på förutbestämd bladnivå

 • Övriga växtslag

  • Behov av alternativ till EPPO?

  • Behov av ”enklare” gradering?


F rs kshandboken ffe slu se

Gradering av sjukdomar (forts.)

 • Vem graderar?

  • Växtskyddsförsök: SLU, VSC-personal, (HS)

  • Sortförsök: HS, (SLU)

  • Övriga försök: HS, (SLU)

 • Problem

  • Ifrågasatta graderingsresultat

  • Varierande kunskap hos utförarna gällande diagnostisering och gradering

 • Lösning

  • Särskilda graderare?

  • Utbildning och fortbildning - vem tar ansvar för och tillgodoser behovet?


F rs kshandboken ffe slu se

Ogräsinventering

 • Räkning och vägning

 • Ogräsgradering


Avslutningsvis
Avslutningsvis

 • Fortsatt bearbetning av Försökshandboken under hösten

 • Synpunkter lämnas till Björn Andersson

 • Definitiv version läggs ut vid årsskiftet 2008/2009

 • Avsnittet om statistisk planering och analys planerad till 2009


ad