p e o um raj c ho a jeho rodinu
Download
Skip this Video
Download Presentation
Péče o umírajícího a jeho rodinu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Péče o umírajícího a jeho rodinu - PowerPoint PPT Presentation


 • 245 Views
 • Uploaded on

Péče o umírajícího a jeho rodinu. Alžběta Mišoňová. Potřeby umírajících a jejich rodin. fyziologické psychologické sociální spirituální kulturní

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Péče o umírajícího a jeho rodinu' - evangeline-vazquez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
p e o um raj c ho a jeho rodinu

Péče o umírajícího a jeho rodinu

Alžběta Mišoňová

A.M.- Cesta domů 2006

pot eby um raj c ch a jejich rodin
Potřeby umírajících a jejich rodin
 • fyziologické
 • psychologické
 • sociální
 • spirituální
 • kulturní

Přestože fyziologie umírání je stejná pro většinu očekávaných úmrtí, potřeby spirituální, psychologické a kulturní jsou v rodinách tak ojedinělé a různorodé jako rodiny sami.

A.M.- Cesta domů 2006

charta pr v um raj c ch 1995
Charta práv umírajících (1995)

1. Právo na důstojné zacházení jako s lidskou bytostí až do smrti

2. Právo dostat všechny potřebné informace týkající se nemoci a smrti

3. Právo podílet se na rozhodnutích týkajících se nemoci a péče, bez strachu z odsouzení druhých

4. Právo na citlivou, kvalitní a profesionální péči multidisciplinárního týmu, který poskytuje prvotřídní péči nemocnému i jeho rodině

5. Právo na stálou zdravotnickou péči přestože se cíl“uzdravení“ se mění na „zachování pohodlí a kvality života“

6. Právo vyjádřit své pocity, duchovní a náboženské potřeby týkající se blízké smrti s ohledem na kulturní hodnoty

7. Právo na kvalitní léčbu bolesti a ostatních doprovodných příznaků

8. Právo na pomoc od rodiny a na pomoc pro rodinu v souvislosti s přijetím smrti

9. Právo zemřít v klidu a důstojně v přítomnosti lidí, kteří si to přejí

Ferrell, Coyle: Textbook of Palliative Nursing

A.M.- Cesta domů 2006

rodina p buzn p tel
Rodina, příbuzní, přátelé
 • musí dostat pravdivé informace

/se souhlasem nemocného/

 • změna rolí

/děti pečují o své rodiče, manžel je v domácnosti/

 • uspořádávání vztahů

/zapomenuté, nevyřešené vyplouvá napovrch/

Důležitá role „pečovatele z venku“

A.M.- Cesta domů 2006

p edpoklady pravdiv komunikace
Předpoklady pravdivé komunikace
 • Vytvořit bezpečné prostředí
 • Vytvořit vztah důvěry
 • Empatie, aktivní naslouchání
 • Otevřenost (nemají existovat tabuizovaná témata)
 • Respekt, přijetí

Nebojme se přiznat vlastní hranice a projevit vlastní emoce.

A.M.- Cesta domů 2006

z sada je
Zásada je:
 • nepřerušovat
 • neodporovat
 • nesnižovat to, co říká

Nejprospěšnější je rozumný přístup a citlivý smysl pro humor.

A.M.- Cesta domů 2006

jak za t p klady ot zek
Jak začít? (Příklady otázek)
 • Chcete mluvit o tom co bude?
 • Máte starosti, s kterými bych vám mohl pomoci?
 • Zdá se mi, že Vás něco trápí.
 • Zdá se mi, že se necítíte dobře.
 • Co to znamená pro váš každodenní život?
 • Co konkrétního pro vás můžu teď udělat?
 • Co vás nejvíce zatěžuje?
 • Když se stav zhorší, čeho se obáváte?
 • Co si v žádném případě nepřejete?
 • Co si váš blízký nepřeje?

A.M.- Cesta domů 2006

pro m me strach z komunikace s um raj c mi a jejich rodinou
Proč máme strach z komunikace s umírajícími a jejich rodinou?
 • obavy, že vyvoláme negativní pocity
 • obavy, že sami neudržíme vlastní emoce
 • obavy z obvinění ze selhání
 • soucit s nemocným
 • konfrontace s vlastní smrtelností

A.M.- Cesta domů 2006

slide10
Pravdivá komunikace o perspektivách umožňuje nemocnému i jeho blízkým plně využít čas, který mají před sebou.

Naděje je založená na poznání,

ne neznalosti.

Co zůstane zatajené, nebude nikdy řečeno.

/Simpson/

A.M.- Cesta domů 2006

zn mky bl c se smrti
Známky blížící se smrti
 • Progredující únava

nemocný se stává ležícím, začíná být plně závislým na péči druhých

A.M.- Cesta domů 2006

slide12
Nutné polohování
 • prevence dekubitů
 • ATD pomůcky
 • inkontinenčí pomůcky
 • kosmetika

A.M.- Cesta domů 2006

slide14
3. Ospalost, letargie nebo agitovanost

většinu dne prospí

neschopnost soustředění se

ztráta zájmu o okolní svět

neschopnost spolupráce s pečujícími

neklid, zmatenost

neorientován místem a časem

mluví o odchodu, odjíždí….

ochabování smyslů (sluch vyhasíná jako poslední)

Postupy:

udržovat kontakt,

mluvit klidně, pomalu, číst

využít „lucidní“ okamžiky k řešení nevyřešeného

pečovat o bezpečnost nemocného (rizika pádu)

nevyvracet metafory smrti

dávat pozor, co před nemocným říkám, naopak podporovat, aby bylo řečeno, co má být řečeno

A.M.- Cesta domů 2006

slide15
4.Přestává jíst a pít

zmenšují se porce, postupně se snižuje příjem tekutin

přirozený proces

suchost v ústech

Postupy:

malé časté porce

vývary, ananasový džus, výživné nápoje

není vhodné podávat infuze

péče o dutinu ústní, vytírat

použít rozprašovače,

kostky ledu, zmrzlina

A.M.- Cesta domů 2006

mus z stat analgetika antikonvulz va antiemetika antipyretika sedativa
5. Obtíže s polykáním

nemožnost polknout léky

Postupy:

převézt na jinou lékovou formu, lze-li

vysadit nepotřebnou medikaci.

Analgetika v náplasťové formě, kontinuální dávkovač

Musí zůstat: Analgetika, antikonvulzíva, antiemetika, antipyretika, sedativa!

A.M.- Cesta domů 2006

slide17
6. Zrychlení pulsu, snížení tlaku

7. Snížení vylučování moče

inkontinence

retence moče (neklid)

Postupy:

normalizovat pozorování, ujistit, že je součástí celého procesu

Hygiena, inkotinenční pomůcky

zavedení močového katetru

A.M.- Cesta domů 2006

slide18
8. Změny dechu kvality a frekvence

neschopnost odkašlat

mělké, rychlé

hromadění sekretu

typický chrčivý zvuk

apnoe

Postupy:

zvýšená poloha

masáže hrudníku

změna polohy

většinou není nutné odsávat

komunikace s rodinou

A.M.- Cesta domů 2006

slide19
O všech příznacích a procesech je nutné s rodinou mluvit a připravit je na ně!

Tyto příznaky svědčí o tom, že zbývá několik dnů života!

A.M.- Cesta domů 2006

p e v dob vlastn smrti
Péče v době vlastní smrti
 • bezvědomí, agonie – oči mohou být polootevřené, upřené do jednoho místa
 • nepravidelná srdeční akce- nehmatný puls na a.radialis značí smrt během několika hodin
 • apnoické pauzy – někdy už dojem posledního nádechu
 • pocení, chladné končetiny
 • cyanóza – nos, nehtová lůžka, kolena, končetiny jsou mramorované (smrt během několika dnů)

Opatření:

normalizovat tyto příznaky, být nablízku, kompletní péče o ležícího

nemocného, podporovat pečující udržovat fyzický kontakt,

mluvit pomalu, klidně, říci, co je ještě nutné říci

A.M.- Cesta domů 2006

slide21
Někdy smrt nastane, když se pečující na krátko vzdálí od nemocného.

Někdy chce umírající být sám a čeká na vhodný okamžik.

A.M.- Cesta domů 2006

zn mky smrti
Známky smrti
 • celkový vzhled těla
 • nepřítomnost reakcí verbálních i taktilních
 • chybějící rohovkový reflex
 • zástava dechu
 • nehmatný tep na a. karotis

A.M.- Cesta domů 2006

posmrtn zm ny
Posmrtné změny
 • „Rigor mortis“ – ztuhlost
 • „Algor mortis“ - chladnutí (1°C za hodinu)
 • „Liver mortis“ – rozklad

Smrt konstatuje lékař, měl by vidět jisté

známky smrti.

A.M.- Cesta domů 2006

p e o t lo
Péče o tělo
 • Vodorovná poloha
 • Umýt
 • Obléknout – použít plenu – uvolní se svěrače
 • Učesat, nalíčit….

Nechat rodinu, co chtějí udělat, na co se cítí.

Nechat dostatek času na rozloučení se zemřelým.

A.M.- Cesta domů 2006

p e o sebe sama
Péče o sebe sama

Believe in yourself.

VĚŘ SI

A.M.- Cesta domů 2006

slide26
Be brave!.... BUĎ STATEČNÝ!...

A.M.- Cesta domů 2006

slide27
But remember... it's OK to be afraid sometimes.

ALE PAMATUJ...NĚKDY JE OK, KDYŽ SE BOJÍŠ

A.M.- Cesta domů 2006

slide28
Remain Calm...ZŮSTAŇ V KLIDU...

A.M.- Cesta domů 2006

slide29
Even if it seems rather hopeless!

I KDYŽ TO NĚKDY VYPADÁ SPÍŠ BEZNADĚJNĚ!

A.M.- Cesta domů 2006

slide30
Take a nap if you need one...

DEJ SI ŠLOFÍKA, POKUD HO POTŘEBUJEŠ

A.M.- Cesta domů 2006

slide31
Have a good sense of humor and laugh often!

MĚJ DOBRÝ SMYSL PRO HUMOR A SMĚJ SE ČASTO!

A.M.- Cesta domů 2006

slide32
Take an occasional risk.

PODSTUP PŘÍLEŽITOSTNÁ RIZIKA

A.M.- Cesta domů 2006

slide33
Relax... even, on those

stressfull days!!

RELAXUJ – DOKONCE I V TĚCH

STRESUPLNÝCH DNECH!!

A.M.- Cesta domů 2006

slide34
Try to have a little fun each day...

ZKUS MÍT TROCHU ZÁBAVY KAŽDÝ DEN...

A.M.- Cesta domů 2006

slide35
To work together as a team...

PRACUJTE SPOLEČNĚ

JAKO TÝM...

A.M.- Cesta domů 2006

slide36
Express yourself creatively.

VYJÁDŘI SE KREATIVNĚ

A.M.- Cesta domů 2006

slide37
Exercise a little each day!

KAŽDÝ DEN TROCHU CVIČ!

A.M.- Cesta domů 2006

slide38
Hold on to good friends; they are few and far between!

DRŽ SE DOBRÝCH PŘÁTEL; JE JICH PÁR A DALEKO OD SEBE!

A.M.- Cesta domů 2006

slide39
Děkuji za pozornost

A.M.- Cesta domů 2006

ad