slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fastsættelse af udnyttelsen af husdyrgødning for en given udbringning, bl.a. ud fra NIR-analyser PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fastsættelse af udnyttelsen af husdyrgødning for en given udbringning, bl.a. ud fra NIR-analyser

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Fastsættelse af udnyttelsen af husdyrgødning for en given udbringning, bl.a. ud fra NIR-analyser - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Fastsættelse af udnyttelsen af husdyrgødning for en given udbringning, bl.a. ud fra NIR-analyser. Peter Sørensen. Danmarks JordbrugsForskning Afd. for Jordbrugsproduktion og Miljø. Omsætning og tab af N i husdyrgødning. Ammoniaktab. Denitrifikation. Mineralisering. Organisk N. Ammonium.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fastsættelse af udnyttelsen af husdyrgødning for en given udbringning, bl.a. ud fra NIR-analyser' - evangeline-dillard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Fastsættelse af udnyttelsen af husdyrgødning for en given udbringning, bl.a. ud fra NIR-analyser

Peter Sørensen

Danmarks JordbrugsForskning

Afd. for Jordbrugsproduktion og Miljø

oms tning og tab af n i husdyrg dning
Omsætning og tab af N i husdyrgødning

Ammoniaktab

Denitrifikation

Mineralisering

Organisk N

Ammonium

Nitrat

Immobilisering

Udvaskning

kv lstofvirkning af husdyrg dning lidt h jere end ammonium indholdet
Kvælstofvirkning af husdyrgødning lidt højere end ammonium indholdet

Virkning af forskellige gylletyper nedpløjet/nedfældet til vårbyg

3 års forsøg med forskellige gylletyper ved DJF (uden ammoniak tab)

beregning af ammoniaktab
Beregning af ammoniaktab

www.planteinfo.dk

>Kvælstof

>NH3 tab

aktuel kv lstof virkning
Aktuel kvælstof virkning
 • Ammonium N i gødning
 • + Organisk N (0-7 % af total N)
 • Ammoniaktab
 • = aktuel N virkning
 • Ammonium N kan variere fra 1-5 kg N/ton gylle
 • Opblanding af gylle med jord, f.eks. ved harvning > større binding af N i jord (ingen effekt af org. N)
slide7

NIR = Nær-Infrarød Reflektion

Homogeniseret prøve belyses og refleksion måles

t rstof total n ammonium og fosfor i gylle kan m les med nir
Tørstof, total N, ammonium og fosfori gylle kan måles med NIR

Tørstof

Total N

Ammonium N

Fosfor

Kilde: Lambert Sørensen, Steins Laboratorium A/S

andre m linger med nir
Andre målinger med NIR

Kulstof i gylle kan måles

Plantetilgængelighed af N i gylle?

Kalium og andre mineralstoffer i gylle

- mindre præcis måling

hurtig gylle analyse med nir
Hurtig gylle analyse med NIR

Steins Laboratorium A/S tilbyder analyse af

Ammonium, total N, TS og total P med NIR

samme dag som prøve modtages

fremtidsperspektiver
Fremtidsperspektiver

Måling af indhold ved udkørsel?

Fiberoptik

Kræver udvikling af billigere instrumenter

sammendrag
Sammendrag
 • Analyse af gylles sammensætning er vigtig for optimal dosering
 • Analyse af gylle er nu mulig med NIR
 • Ammonium-indholdet giver et godt mål for førsteårsvirkningen af N (tillæg 0-7 % af total N, fratræk ammoniaktab)
slide13

Fastsættelse af udnyttelsen af husdyrgødning for en given udbringning, bl.a. ud fra NIR-analyser

Peter Sørensen

Danmarks JordbrugsForskning

Afd. for Jordbrugsproduktion og Miljø