b lg s stemler n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
BÄ°lgÄ° SÄ°stemlerÄ°

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

BÄ°lgÄ° SÄ°stemlerÄ° - PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü . Bİlgİ Sİstemlerİ. Etem ACAR Bilgi İşlem Daire Başkanı. » GÜNDEM. ». Kurumun tarihçesi, Teşkilat yapısı ve görevleri. ». Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi ( MERNİS ). ». Kimlik Paylaşımı Sistemi ( KPS ). ».

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BÄ°lgÄ° SÄ°stemlerÄ°' - eurydice


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
b lg s stemler

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Bİlgİ Sİstemlerİ

Etem ACARBilgi İşlem Daire Başkanı

slide2

»GÜNDEM

»

Kurumun tarihçesi, Teşkilat yapısı ve görevleri

»

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS)

»

Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS)

»

Adres Kayıt Sistemi (AKS)

»

Diğer Projeler

slide3

»Bakanlık Teşkilat Yapısı

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı

İlgili

Kuruluşlar

Denetim ve Danışma Birimleri

Anahizmet

Birimleri

Yardımcı

Birimler

Sürekli

Kurullar

Bağlı

Kurumlar

Sahil Güvenlik

Komt.

Dernekler

Dairesi Başk.

Kefalet

Sandığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşv.

Personel

Gen.Müd

Kaçakçılık İsth. Koord. Kurulu

Dış İlişkiler ve AB Dairesi Gen.Müd

Jandarma

Genel Komt.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başk.

Merkez

Valileri

AREM

Emniyet

Genel Müd.

Bakanlık

Müşavirliği

Mahalli İdareler Gen.Müd

Eğitim

Dairesi Başk.

Bakanlık

Encümeni

Hukuk

Müşavirliği

KİHBİ

Daire Başk.

Bilgi İşlem

Dairesi Başk.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Gen.Müd

Teftiş Kurulu

Başk.

Strateji Geliştirme

Başk.

İller İdaresi Gen.Müd

Toplumla İlişkiler

Müşavirliği

İç Denetim Birimi

Başk.

slide4

»Kurumumuz Teşkilat Yapısı

GENEL MÜDÜRLÜK

Merkez Teşkilatı

Taşra Teşkilatı

Personel ve Mali İşler Daire Bşk.

Nüfus İstatistikleri Daire Bşk.

Nüfus Hizmetleri Daire Bşk.

İl Nüfus Müdürlükleri

İlçe Nüfus Müdürlükleri

Adres Daire Bşk.

Araştırma Geliştirme ve Dış İlişkiler Daire Bşk.

Vatandaşlık Hizmetleri Daire Bşk.

Bilgi İşlem Daire Bşk.

Arşiv Daire Bşk.

İdari Hizmetler Daire Bşk.

slide5

» Genel Müdürlük Görevleri

Ülke nüfusunun yapısı, nitelikleri, nüfus hareketleri ve bunlardaki gelişmelere göre takip edilecek politikaların tespitine dair çalışmaları yapmak,

Nüfus hareketlerini takip etmek ve değerlendirmek, aile ve hayat istatistiklerini üretmek,

Nüfus hizmetlerini düzenlemek, yürütmek, takip etmek, denetlemek ve değerlendirmek,

slide6

» Genel Müdürlük Görevleri

Vatandaşlığın kazanılması ve kaybedilmesi ile göçmenlere dair işlemleri yürütmek,

Nüfus cüzdanlarının yürürlük, değiştirme ve geçerlilik tarihlerini belirlemek ve nüfus cüzdanlarının üretiminde, uygulanacak sistem ve teknolojiyi tespit etmek.

slide7

» Genel Müdürlüğün Tarihçesi

1884 Yılında Dahiliye Nezaretine (İçişleri Bakanlığı) bağlı olarak Nüfusu Umumiye Müdüriyeti (Nüfus Genel Müdürlüğü) kurulmuştur.

Genel Müdürlüğün görevleri 1914 yılında çıkartılan “Sicilli Nüfus İdarelerinin Teşkilatı ile Memurlarının Vezaifini Mübeyyin Nizamnamesi” ile düzenlenmiştir.

1930 yılında 1624 sayılı “Dahiliye Vekaleti Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki Kanun”un 8. maddesi ile Genel Müdürlüğün merkez teşkilatı yeniden düzenlenmiştir.

slide8

» Genel Müdürlüğün Tarihçesi

1 Eylül 1974 tarihinde yürürlüğe giren 1587 sayılı “Nüfus Kanunu” ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı’nın bağlı bir birimi statüsüne getirilmiştir.

3152 sayılı “Nüfus Hizmetleri Kanunu” ile de İçişleri Bakanlığı’nın ana hizmet birimlerinden biri olmuştur.

slide9

» Nüfus Hizmetlerinin Yeri ve Önemi

Nüfus hizmetleri, ahvali şahsiye ve vatandaşlık işlemlerinin yürütülmesine, geliştirilmesine ve politikaların belirlenmesine ilişkin iş ve işlemlerin tümünden meydana gelir.

Nüfus kütükleri, Türk vatandaşlığının ispatında ve belgelendirilmesinde esas olduğu kadar, kişinin kimliği, medeni hali ve aile bağlarının belirlenmesinde, iktisadi, sosyal ve güvenlikle ilgili her türlü plan ve programların yapılışında temel resmi belgeler olduğu için Devletin sosyal bakımdan alt yapısını oluşturmakta ve kamu düzeni açısından büyük önem taşımaktadır.

slide11

» Mernis nedir ?

Nüfus hizmetlerini çağdaş ve modern bir yapıya kavuşturmak amacıyla uygulamaya konulan ve kısaca MERNİS olarak ifade edilen Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi; Nüfus kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, toplanan bilgilerin kamu hizmetleri ve vatandaş için çok yönlü olarak değerlendirilmesine ve nüfus hizmetlerinin bu esaslara göre yeniden düzenlenmesine yönelik bir projedir.

slide12

» Mernis’ in Amaçları

Nüfus mevzuatına uygun olarak merkez ve ilçe birimlerinde nüfus işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılması ve merkezi veri tabanının oluşturulması,

Kişilere Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası verilmesi,

Kolay taşınabilir, taklit edilemez, çağdaş nüfus kimlik kartlarının verilmesi,

Nüfus ve aile istatistiklerinin hızlı ve sağlıklı alınması,

Nüfus kayıtlarının elektronik ortamda kamu kurum ve kuruluşlarının istifadesine sunulması.

slide13

»Mernis nasıl hayata geçti ?

1971

 • 1587 sayılı yasa ile MERNİS projesi fikri doğdu.

1976

 • DPT tarafından projelendirildi.

1980

 • Proje ODTÜ’ye verildi,
 • Veri giriş programları hazırlandı,
 • İlçelerden gelen veriler sisteme aktarıldı,
 • İlçelerden posta ile düzenli veri akışı sağlanıp merkezdeki bilgiler güncel tutulmaya çalışıldı.
slide14

»Mernis nasıl hayata geçti ?

1990

 • Merkezi yapıda, çevrimiçi çalışabilecek ilk nüfus veri tabanı kurularak nüfus uygulama yazılımı hazırlandı.

1992

 • Unisys Mapper yazılım geliştirme aracı ile uygulamalar istemci/sunucu mimarisinde yazıldı ve Ürgüp ilçesinde kullanılmaya başlandı.

1993-1997

 • Ürgüp’te başarılı olan uygulama 1997 yılına kadar yaklaşık 40 ilçeye yaygınlaştırıldı.
slide15

»Mernis nasıl hayata geçti ?

1997

 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanlığı (UNDP) ile bir yönetim destek anlaşması yapılarak MERNİS projesine hız verildi.
 • Tüm ilçelere bilgisayarlar, veri tabanları ve yerel alan ağı altyapısı kuruldu.
 • İlçeler bağımsız olarak işlemlerini bilgisayarda yapabilir duruma geldi.

1998

 • Nüfus işlemlerinin daha detaylı ve kontrollü yapılmasını sağlayacak ve çevrimiçi çalışabilecek yeni yazılım çalışmaları başlatıldı, bu çalışmalar iki yıl içinde tamamlandı.
slide16

» Mernis nasıl hayata geçti ?

2000

 • Hazırlanan yeni yazılım tüm ilçelere yaygınlaştırıldı,
 • 28 Ekim 2000 tarihinde tüm ülkede aynı anda T.C. Kimlik Numarası verme işlemi gerçekleştirildi.

2002

 • Tüm il ve ilçeleri kapsayan Geniş Alan Ağı (WAN) kuruldu,
 • Dağıtık mimari yapısı benimsenerek, nüfus işlemleri çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.
slide17

»Mernis nasıl hayata geçti ?

 • 2007
 • Merkezi mimari yapısına geçildi ve ilçelerde (923) yer alan sunucular kaldırıldı. Bu sayede tüm nüfus işlemleri tek bir veritabanına çevrimiçi olarak kaydedilir hale getirildi.
slide21

»T.C. Kimlik numarası nedir ?

Bilgi içermeyen 11 haneli bir sayıdan oluşmaktadır. Bu sayının son iki rakamı sağlama alanıdır,

Aile içindeki kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaraları arasında bir ilişki bulunmamaktadır.

Her Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşına bir kimlik numarası verilir,

Kimlik Numarası özel bilgiler içermez,

Elektronik ortamda otomatik olarak verilir,

Kimlik numarası değiştirilemez.

slide22

» T.C. Kimlik numarasının hedefleri

Her vatandaşın nüfus, vergi, sağlık, askerlik, sosyal güvenlik vb. alanlarda tutulacak bilgilerine tek numara aracılığıyla ulaşılmasına imkan sağlamak,

Bilgi tekrarını, ortaya çıkabilecek karışıklıkları ve sahteciliği önlemek,

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile iki farklı yerdeki bilgilerin birleştirilebilmesini sağlamak,

Vatandaşın yaşamını kolaylaştırmak,

Hizmetin hatasız, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak.

slide24

»KPS nedir ?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tutulan kişiye ait nüfus ve yerleşim yeri bilgilerine, KPS Veri Tabanından elektronik ortamda güncel bir şekilde çevrimiçi olarak kurumların erişimini sağlayan projedir.

slide25

»KPS’ nin amaçları

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde tutulan kişiye ait nüfus ve adres bilgilerinin ihtiyaç duyan kurumların istifadesine sunulması.

Kamu hizmet kalitesinin arttırılması

Bürokrasinin azaltılması. (Kurumlar arasındaki yazışma trafiğinin ortadan kaldırılması, işlemlerin hızlanması)

Kurum ve vatandaş memnuniyeti ile şeffaflığın sağlanması.

slide26

»KPS’ nin işlevi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yazışmalar ile alınan bilgiler elektronik ortamda alınmaktadır.

slide27

»KPS’ nin işlevi

Kurumların kendi uygulamalarına yaptıkları ekler ile,

 • Çevrimiçi (on-line) sorgulama yapılabilmekte,
 • Beyan edilen kimlik ve nüfus olay bilgilerinin doğruluğu kontrol edebilmekte,
 • Kurum uygulamasında doldurulması gereken alanlar KPS’ den alınan veriler ile otomatik olarak doldurulabilmekte,
 • Yazışmalar ile alınan bilgilerin tek tek işlenmesi yerine, hazırlanacak uygulamalar ile toplu olarak işlenebilmesi sağlanmaktadır.
slide28

»Sorgulama Hizmetleri

Kimlik Paylaşımı Sistemi’nden iki farklı yöntem ile sorgulama yapılabilmektedir.

Web Sayfaları

 • Kurum ve kuruluş kullanıcıları KPS Web sayfalarına girerek sorgulama yapabilmekte ve yazıcıdan ilgili dökümleri alabilmektedir.

Web Servisleri (XML Altyapısı)

 • Kurum ve kuruluşlar kendi uygulamalarına yapacakları ekler veya kendi geliştirecekleri uygulamalar ile KPS Web Servislerine erişerek sorgulama yapabilmektedir.
slide32

»Sunulan Hizmetler

KPS üzerinden temel olarak;

 • T.C. Kimlik Numarasına karşılık kişi bilgileri sorgulama,
 • Kişi bilgilerine karşılık T.C. Kimlik Numarası sorgulama,
 • Nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgilerine karşılık kimlik bilgileri sorgulama,
 • Nüfus Kayıt Örneği sorgulama,
 • Adres bilgisi sorgulama hizmetleri sunulmaktadır.
slide33

»Sunulan Hizmetler

Temel sorgulamalara ek olarak;

Kişi Listesi Sorgulama

İl Listesi Sorgulama

Nüfus Cüzdanı Doğrulama

İlçe Listesi Sorgulama

Cilt Kodu Sorgulama

Kayıp Nüfus Cüzdanı Sorgulama

Cilt Adı Sorgulama

Nüfus Olay Listesi Sorgulama

Evlenme Bilgileri Sorgulama

Adres Bilgileri Değişenleri Sorgulama

Kimlik Bilgileri Değişenler Listesi Sorgulama

İstatistik Sorgulamaları

slide34

»Yönlendirme ve Geri İzleme

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve KPS’ nden hizmet almak isteyen kurum ve kuruluşlar arasında ikili anlaşma düzenlenmektedir.

Bu protokolün yetkilendirme bölümünde, kurum ve kuruluşların

 • Hangi sorgulamaları yapabileceği,
 • Bu sorgulamalar sayesinde hangi bilgilere ulaşabileceği,
 • yer almaktadır.

KPS kapsamında yapılan her türlü işlemin geri izleme (log) bilgisi tutulmaktadır.

slide35

»Kazanımlar

Kurumlar için uzun bir süreç olan kimlik doğrulama ve güncel veri alma süreci saniyeler seviyesine inmiştir.

E-devletin temel prensiplerinden biri olan kurumlar arası çevrimiçi bilgi paylaşımı ülkemiz açısından ilk defa KPS tarafından hayata geçirilmiştir.

Farklı işletim sistemi ve farklı uygulama geliştirme araçları ile geliştirilmiş yazılımlara sahip kurumlar arasında ilave bir yatırıma ihtiyaç kalmaksızın veri paylaşımı sağlanmıştır.

Kurumlarca nüfusa ilişkin olarak vatandaşlardan belge talep etme işlemi tarihe kavuşmuştur.

slide36

»Bağlı Kurum Sayıları

SAYI

SAYI

KURUM TİPİ

KURUM TİPİ

100

136

29

90

127

261

ÜNİVERSİTE

VALİLİK

62

410

81

66

16

1772

55

HASTANE

KAYMAKAMLIK

ASKERİ SAVCILIK

İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜD.

ZİRAAT ODASI

İL ÖZEL İDARESİ

ÜCRETSİZ KURUMLAR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE

ÜCRETLİ KURUMLAR

BELEDİYE

BANKA

3.205

GENEL TOPLAM :

slide39

»AKS Nedir?

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa dayanılarak oluşturulan; Türk Vatandaşları ve Türkiye’de yaşayan yerleşik yabancıların yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin elektronik ortamda merkezi bir yapı içerisinde güncel olarak tutulmasını sağlayan projedir.

slide40

»AKS ‘ nin amaçları

Kaynakların etkin kullanılması,

Hızlı ve verimli kamu hizmetinin sağlanması,

Ülke genelinde tek tip adres bilgisinin oluşturulması,

Anlık nüfus sayımı yapılabilmesi,

Güvenilir istatistiki bilgi elde edilmesi

slide41

»AKS ‘ nin İşlevi

Adres Bileşenlerinin;

- Ülke genelinde standart bir yapıya kavuşturulması,

- Sürekli güncelliğinin sağlanması.

Kişilerin;

- Adres bileşenleri ile eşleştirilerek yerleşim yeri adreslerinin

kayda geçirilmesi,

- Sürekli güncelliğinin sağlanması.

Adres Bileşenleri ve Yerleşim Yeri Adreslerinin;

- Kurum ve kuruluşlar ile çevrimiçi paylaşılmasının sağlanması.

slide42

»Sunulan İşlevler ve Kullanıcı Grupları

>> ADRES BİLDİRİMİ

>> NUMARATAJ

Organize Sanayi Bölgeleri

Adrese Dayalı Hizmet veren Kurumlar

Nüfus Müdlükleri

Elektronik İmza

İl Özel İdareleri

Belediye

>> ADRES BİLDİRİM ŞEKLİ

>> ADRES DOĞRULAMASI

Yönetici, Müstakil Konut Sahipleri

Elektronik İmza

Kolluk Makamı

Şahsen

Posta

Muhtarlar

Yerleşim Yeri Adres Bilgileri

Kamu Kurumları

Ulusal Adres Veritabanı

Tüm Kurumlar

>> PAYLAŞIM