1 / 25

Kryžminių raiščių plastika

Kryžminių raiščių plastika. Doc. L.Vitkus. Anatomija. Kraujotaka. Proksimalinė dalis – a. superior medialis genus (a. poplitea šaka iš užpakalinės kapsulės); Distalinė dalis – corpus adiposum infrapatellare s. Hofa (iš a. inferior medialis et lateralis genus anastomozių). PKR pažeidimai.

euridice
Download Presentation

Kryžminių raiščių plastika

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Kryžminių raiščių plastika Doc. L.Vitkus

 2. Anatomija

 3. Kraujotaka • Proksimalinė dalis – a. superior medialis genus (a. poplitea šaka iš užpakalinės kapsulės); • Distalinė dalis – corpus adiposum infrapatellare s. Hofa (iš a. inferior medialis et lateralis genus anastomozių).

 4. PKR pažeidimai PKR neleidžia blauzdikauliui slysti šlaunikaulio atžvilgiu. Yra keli PKR pažeidimo mechanizmai: • Staigus judėjimo krypties pakeitimas; • Staigus stabdymas bėgant; • Nusileidimas pašokus; • Tiesioginis smūgis.

 5. PKR pažeidimai • Traumos metu skausmo gali nebūti; • Dažnai susijęs su pokštelėjimu; • Per 2-12 val. kelis ištinsta, atsiranda skausmingumas stojantis; • Nestabilus sąnarys – jaučiami panirimai, “blauzdikaulis bando pasitraukti”.

 6. UKR pažeidimas • Retesnis, palyginti su PKR; • Tiesioginis smūgis į kelio sąnarį ar paprasčiausias suklupimas; • Nestabilumas susijęs su blauzdikaulio judėjimu atgal.

 7. Diagnostika • Klinikinis ištyrimas; • Instrumentiniai tyrimai; • Operacinė diagnostika.

 8. Diagnostiniai simptomai Lachman’o testas (PKR): Pacientas guli ant nugaros, koja atpalaiduota ir sulenkta 30° kampu. UKR – atvirkštinis testas. Vertinimas: 0 – neigiamas; 1+ - poslinkis 0-5 mm, bet turi “pabaigos tašką”; 2+ - poslinkis 5-10 mm, “pabaigos taško nėra”; 3+ - poslinkis >10 mm, “pabaigos taško nėra”.

 9. Diagnostiniai simptomai Sukimosi mėginys (Pivot shift) (PKR): Pacientas guli ant nugaros. Koja atpalaiduota ir ištiesta. Tyrėjas laiko kulną viena ranka, kita ties šeivikaulio galva spaudžia kelį į valgus padėtį.

 10. Lachmano simptomas

 11. Pivot shift testas

 12. Stalčiaus simptomas

 13. Instrumentiniai tyrimai • Rö diagnostika – netiesioginė; • KT – neinformatyvu; • Sonografija – tinkama esant kolateralinių ir savojo girnelės raiščių plyšimams; • BMR – informatyvus ir tikslus metodas.

 14. Branduolinio magnetinio rezonanso tomografija PKR plyšimas UKR plyšimas

 15. Branduolinio magnetinio rezonanso tomografija SGR MKR

 16. Instrumentiniai tyrimai Kadangi BMRT – statinis tyrimas, o be klinikinio tyrimo diagnostika negalima, geriausias diagnostikos būdas išlieka kvalifikuotas klinikinis tyrimas. Instrumentinė diagnostika atlieka pagalbinį vaidmenį.

 17. Gydymas Konservatyvus galimas: • esant daliniams raiščių pažeidimams; • esant nedideliam paciento fizinio aktyvumo lygiui; • esant pakankamai stabiliam kelio sąnariui.

 18. Gydymas • Ūmiame periode – ramybė, šaldymas, kelio sąnario kompresija, pakelti koją (RICE: Rest, Ice, Compression, Elevation ), NVNU; • Bendri gydymo principai: kelio sąnario fiksacija ortopediniu įtvaru, NVNU, šlaunies raumenų stiprinimas; • Būtina reabilitacija.

 19. Operacijos etapai • Artroskopiškai diagnozuojamas PKR plyšimas, pašalinamos degeneravusios dalys.

 20. Operacijos etapai • Suformuojamas transplantas: • Iš girnelės savojo raiščio • Iš m.semitendinosus ir m.gracilis sausgyslių.

 21. Operacijos etapai • Nukreipėjų pagalba padaromi kanalai blauzdikaulyje ir šlaunikaulyje transplanto pravedimui ir fiksavimui.

 22. Operacijos etapai Transplantas įvedamas per suformuotus kanalus, fiksuojamas sraigtais.

 23. Operacijos etapai

 24. Operacijos etapai

 25. Ačiū už dėmesį!

More Related