gordana jaklin maja dondur damir poljak martina zimi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gordana Jaklin, Maja Dondur, Damir Poljak, Martina Zimić PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gordana Jaklin, Maja Dondur, Damir Poljak, Martina Zimić

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Gordana Jaklin, Maja Dondur, Damir Poljak, Martina Zimić - PowerPoint PPT Presentation


  • 316 Views
  • Uploaded on

Nadzor nad transfuzijskim liječenjem u OB Varaždin. Gordana Jaklin, Maja Dondur, Damir Poljak, Martina Zimić. Nadzor nad transfuzijskim liječenjem u OB Varaždin. Povijesno nadzor nad liječenjem provodi se u našoj ustanovi niz godina

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Gordana Jaklin, Maja Dondur, Damir Poljak, Martina Zimić


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gordana jaklin maja dondur damir poljak martina zimi

Nadzor nad transfuzijskim liječenjem u OB Varaždin

Gordana Jaklin, Maja Dondur, Damir Poljak, Martina Zimić

slide2

Nadzor nad transfuzijskim liječenjem u OB Varaždin

Povijesno nadzor nad liječenjem provodi se u našoj ustanovi niz godina

Nadzor se je odnosio na prikupljanje podataka o postransfuzijskim reakcijama prijavljenim na izdatnici za krv i krvne pripravke

Praćenje je bilo više ili manje sustavno

Prijavljivati smo započeli 2001 g.

slide3

Nadzor nad transfuzijskim liječenjem u OB Varaždin

Donošenjem Zakona o krvi i krvnim pripravcima iz 2006 g. i Pravilnika koji su proizašli iz Zakona

Pravilnik o posebnim tehničkim zahtjevima za krv i krvne pripravke

Pravilnik o osiguranju kvalitete krvi i krvnih pripravaka u zdravstvenim ustanovama

Pravilnik o prostoru, stručnim radnicima i medicinsko-tehničkoj opremi za obavljanje djelatnosti planiranja, prikupljanja i testiranja krvi te proizvodnje, čuvanja, raspodjele, odnosno izdavanja krvnih pripravaka,

Pravilnik o sustavu sljedivosti krvnih pripravaka i praćenju ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija

Donijete su smjernice za rad službe

slide4

Nadzor nad transfuzijskim liječenjem u OB Varaždin

Članak 2 Pravilnika

“sljedivost”podrazumijeva skup postupaka i mjera kojima se može nepogrešivo identificirati svakog pojedinoga davatelja krvi, uzetu dozu, proizvedeni krvni pripravak i bolesnika;

Članak 3 i članak 4 Pravilnika detaljno opisuje kako osigurati sljedljivost i obvezuje svaku Ovlaštenu zdravstvenu ustanovu i bolničku transfuzijsku jedinicu da osigura sljedljivost

Slijedljivost tako definira Blood Directive European (2005/61/EC) u dijelu koji se odnosi na haemovigilance

slide5

Nadzor nad transfuzijskim liječenjem u OB Varaždin

»ozbiljan štetan događaj«jest neželjena pojava vezana uz prikupljanje, testiranje, obradu, čuvanje, raspodjelu, odnosno prijevoz krvi i krvnih pripravaka, koja bi mogla dovesti do smrti ili opasnosti od oštećenja zdravlja bolesnika, odnosno koja ima za posljedicu bolničko liječenje osoba, njihov pobol ili koja ih produžava;

»ozbiljna štetna reakcija«jest nepredvidiv odgovor davatelja ili bolesnika vezan uz prikupljanje ili transfuziju krvi, odnosno krvnih pripravaka, koji je smrtonosan, za život opasan, uzrokuje oštećenje zdravlja bolesnika, odnosno koji ima za posljedicu bolničko liječenje osoba, njihov pobol ili koji ih produžava;

Ta definicija sukladna European Blood Directive (2005/61/EC) koji se odnosi na haemovigilance

slide6

Nadzor nad transfuzijskim liječenjem u OB Varaždin

Svaka transfundirana doza treba biti nadzirana, a za one doze koje nisu transfundirane treba verificirati njihovo odlaganje ili uništenje

Pravilnik u članku 7 i članku 8 zahtjeva obavezu prijavljivanja ozbiljnih štetnih reakcija i ozbiljnih štetnih događaja.

Pravilnik standardizira način prikupljanja, obrade i prijavljivanja štetnih događaja/reakcija

Reakcije dijeli:

1. prema razini sumnje :

NE – podaci nisu dostatni za procjenu sumnje, O - isključeno – postoji uvjerljiv dokaz kojim se reakcija pripisuje nekim drugim uzrocima, a ne krvnim pripravcima, 1 – moguće – ne postoji siguran dokaz za pripisivanje reakcije niti krvnim pripravcima, niti drugim uzrocima, 2 – vjerojatno – dokaz ide u prilog pripisivanja reakcije krvnim pripravcima, 3 - postoji uvjerljiv dokaz prema kojem je uzrok ozbiljne štetne reakcije krvni pripravak.

slide7

Nadzor nad transfuzijskim liječenjem u OB Varaždin

2. prema kliničkim i biološkim znacima,

Akutne reakcije:

akutne hemolitičke reakcije AHTR

nehemolitičke febrilne transfuzijske reakcije FNHTR

alergijske reakcije (osip, urtikarija, eritem,anafilaksija

anafilaktoidna reakcija

transfuzijom izazvano akutno zatajenje pluća TRALI

transfuzijom izazvano cirkulatorno preopterećenje TACO

Odgođene reakcije:

odgođena hemolitička reakcija DHTR

transfuzijski graft versus host TAGVHD

postransfuzijska purpura PTP

Prijenos bakterija/virusa putem transfuzije:

poslijetransfuzijska bakterijska infekcija TTBI

Poslijetransfuzijska virusna infekcija TTVI: HBV, HCV, HIV , ostalo

Aloimunizacija na: eritrocitne antigene, IgA, HLA, HPA, HNA

pravilnik definira sustav obavje tavanja

Nadzor nad transfuzijskim liječenjem u OB Varaždin

MZSS

HZTM

Prijava neželjene reakcije/događaja

Liječnik transfuzijske medicine, ili odgovorni liječnik

Pravilnik definira sustav obavještavanja

HZTM, transfuzijski centri, bolničke transfuzijske jedinice

Prijava neželjene reakcije

liječnik

liječnik

Bolnički odjel

Bolnički odjel

slide9

Nadzor nad transfuzijskim liječenjem u OB Varaždin

Nadzor nad transfuzijskim liječenjem (hemovigilance) znači uspostavu nadzora nad cijelim transfuzijskim lancem od davatelja do primatelja transfuzijskog liječenja u svrhu prikupljanja i procijene neočekivanih ili neželjenih reakcija/događaja koje rezultiraju iz terapeutske upotrebe krvi i krvnih pripravaka, a koji mogu biti rezultat pogreške u lancu od davatelja do primatelja ili rezultat nuspojave liječenja, a u svrhu prevencije i ponavljanja događanja/reakcija

Obavješćivanje (HZTM) o štetnim reakcijama/događajima u cilju je unapređenja standarda u transfuzijskom liječenju, i poboljšanja kvalitete i sigurnosti transfuzijskog liječenja

slide10

Nadzor nad transfuzijskim liječenjem u OB Varaždin

U OB Varaždin

Nadzor nad transfuzijskim liječenjem ugradili smo u sustav upravljanja kvalitetom.

Na Odjelu za transfuzijsku medicinu izradili smo dokumentaciju koja opisuje procese, postupke i detaljnije opisuje djelatnost u radnim uputama.

Definirali smo potrebne obrasce za vođenje zapisa o svim kritičnim dijelovima procesa o svim greškama i nesukladnostima.

Naš krovni dokument Poslovnik kvalitete izrađen je sukladno zahtjevima ISO 9001:2008 a u koji smo ugradili i zahtjeve iz Pravilnika

Sa zakonskim propisima i radnim uputama upoznati su svi zaposlenici koji su i educirani sukladno uputama i koji su obavezni raditi sukladno uputama i zakonskim propisima i bilježiti sve potrebne podatke

slide11

Nadzor nad transfuzijskim liječenjem u OB Varaždin

Podatke za nadzor sustavno prikupljamo iz dva izvora:

1. Odjel za transfuzijsku medicinu.

Prikupljamo podatke o:

neželjenim reakcijama kod dobrovoljnih darivatelja krvi,

o nesukladnostima i grešakama pri uzimanju krvi, preradi krvi , testiranju, pohrani i distribuciji krvnih pripravaka

o greškama materijala, reagencija, aparata, zaposlenika

2. Odjeli bolnice

Odjele smo upoznali sa zakonskim propisima i radnim uputama koje se odnose na transfuzijsko liječenje bolesnika.

Izradili smo Liste za praćenje transfuzijskog liječenja, za prijavu postransfuzijske reakcije, liste o vraćenom krvnom pripravku i za reklamaciju proizvoda

vrste reakcije od 2006 do 2010
VRSTE REAKCIJE OD 2006 DO 2010

LEGENDA: akutne hemolitičke reakcije AHTR nehemolitičke febrilne transfuzijske reakcije FNHTR alergijske reakcije (osip, urtikarija, eritem anafilaksija transfuzijom izazvano akutno zatajenje pluća TRLI, transfuzijom izazvano cirkulatorno preopterećenje TACO, odgođena hemolitička reakcija DHTR, transfuzijski graft versus host TAGVHD, postransfuzijska purpura PTP, poslijetransfuzijska bakterijska infekcija TTBI, Poslijetransfuzijska virusna infekcija TTVI: HBV, HCV, HIV , ostalo

slide26

Nadzor nad transfuzijskim liječenjem u OB Varaždin

ZAKLJUČAK:

  • Potrebno je provoditi kontinuiranu edukaciju zdravstvenog osoblja kako liječnika tako i medicinskih sestara u transfuzijskom liječenju
  • Raditi na poticanju liječnika i medicinskih sestara na praćenju i prijavljivanju događaja i reakcija prilikom transfuzijskog liječenja
  • Uvesti kompjuterski sustav u nadzoru nad transfuzijskim liječenjem kako bi lakše pratili svaku izdanu i primijenjenu dozu krvnog pripravka
slide27

Nadzor nad transfuzijskim liječenjem u OB Varaždin

ZAKLJUČAK:

Liječnička djelatnost

Članak 3.

Svrha liječničke djelatnosti jest zaštita zdravlja pojedinca, obitelji i cjelokupnog pučanstva.

Liječnička djelatnost obuhvaća:

1. pregled kojim se utvrđuje postojanje ili nepostojanje tjelesnih, odnosno psihičkih bolesti, tjelesnih oštećenja ili anomalija,

2. procjenu stanja iz točke 1. stavka 2. ovoga članka pomoću medicinskih dijagnostičkih instrumenata, postupaka i sredstava,

3. liječenje i rehabilitaciju,

4. davanje pripravaka krvi i krvnih derivata,

5. sprječavanje bolesti, zdravstveni odgoj i savjetovanje,

6. brigu o reproduktivnom zdravlju te pomoć pri porođaju,

7. propisivanje lijekova, medicinskih proizvoda i pomagala,

8. uzimanje i presađivanje organa i tkiva,

9. mrtvozorništvo i obdukciju umrlih osoba,

10. izdavanje liječničkih uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i mišljenja i

11. druge radnje sukladno općim i posebnim propisima.