slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zending vandaag

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Zending vandaag - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

1-1. Zending vandaag. Wat gaan we bespreken? Wat is zending? Wat is de roeping van de kerk? c. Wat is mijn roeping?. Zending vandaag. Wat is zending? Vanuit Nederland de wereld in Nederland is zendingsland Een dubbele beweging Wij richten ons in deze cursus op wereldzending.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zending vandaag' - eugenia-klein


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

1-1

Zending vandaag

 • Wat gaan we bespreken?
 • Wat is zending?
 • Wat is de roeping van de kerk?
 • c. Wat is mijn roeping?
slide2

Zending vandaag

Wat is zending?

 • Vanuit Nederland de wereld in
 • Nederland is zendingsland
 • Een dubbele beweging
 • Wij richten ons in deze cursus op wereldzending
slide3

Zending vandaag

 • Gespreksronde
 • Wat verstaat u onder zending?
 • Welk beeld roept het woord ‘zending’ op?
 • Wat is het verschil tussen zendings- en ontwikkelingswerk?
slide4

Zending vandaag

GODS ZENDING ..

Zending is geen uitvinding van mensen, maar een beweging vanuit God zelf.

1. Abraham

Gen 12:3 Door jou zullen alle volken op aarde gezegend worden’.

Galaten 3: 8,9 Nu heeft de Schrift voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham verkondigd: ‘In jou zullen alle volken gezegend worden’. Dus wordt iedereen die gelooft samen met Abraham, de gelovige, gezegend.

slide5

Zending vandaag

2. Israël

Israël als getuige voor de volken

Psalm 67 : 2- 4: God, wees ons genadig en zegen ons, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, dan zal men op aarde uw weg leren kennen, in heel de wereld uw reddende kracht. Dat de volken u loven, God, dat alle volken u loven. Laten de naties juichen van vreugde

Psalm 96 : 2,3: ‘Zing voor de HEER, prijs zijn naam,Verkondig van dag tot dag dat Hij ons redt.Maak aan alle volken zijn majesteit bekend,|Aan alle naties zijn wonderdaden’.

slide6

Zending vandaag

3. Jezus Christus

God zendt Zijn eigen zoon

Matt. 21: 37: ‘Ten slotte stuurde hij zijn zoon’

Joh 3: 16-17: ‘Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Hebr. 1: 1: ‘Nu de tijd ten einde loopt heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon’

slide7

Zending vandaag

4. Kerk

Jezus zendt Zijn gemeente

Matt. 28: 18vv.: ‘Jezus zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Joh 20: 21 ‘Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit’

slide8

Zending vandaag

 • Gespreksronde
 • Waarom wordt Psalm 67 een zendingspsalm genoemd?
 • b. Wat zegt deze Psalm over ‘gezegend worden’ en ‘tot zegen zijn’
 • (verg. met Gen. 12)?
 • c. Wat is het uiteindelijke doel van zending volgens deze Psalm?
 • Mattheüs 28: 18vv.:
 • a. Welke vierledige opdracht geeft Jezus hier aan zijn volgelingen?
 • b. Welke belofte verbindt Hij aan deze opdracht?
 • c. Geldt deze opdracht ook voor ons?
 • d. Wanneer denkt u dat deze opdracht helemaal is uitgevoerd?
slide9

Zending vandaag

 • Gods doel
 • Heidelbergse Catechismus: Wat is uw enige troost in leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel, beiden in leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe Zaligmaker Jezus Christus eigen ben
 • Westminster Catechismus:Wat is het voornaamste en hoogste doel van het leven van de mens? Het voornaamste en hoogste doel van het leven van de mens is de verheerlijking van God en het zich in Hem ten volle en eeuwig verheugen
slide10

Zending vandaag

 • Gods doel
 • Wat is het hoogste doel van de kerk?
 • God verheerlijken en ten volle van Hem te genieten!
 • Wat is het hoogste doel van de zending, de missie van de kerk?
 • Dat van God vervreemde mensen Hem opnieuw zullen toebehoren en hun levensdoel zullen hervinden: Hem aanbidden en van Hem genieten.
slide11

Zending vandaag

God de Schepper

Abraham (Gen 12-1-3)

God verheerlijken en Hem aanbidden is het hoogste doel!

Israel (Ps 67:1-2)

Alle mensen en volkeren

Jezus Christus (Hand 4:12)

Kerk/gemeente (Mat 28, Joh 20)

slide12

Zending vandaag

 • Gespreksronde
 • Wat vindt u van de uitspraak in de Westminster Catechismus over het hoogste doel van de mens?
 • 2.Maakt het uit of mensen de God van de Bijbel aanbidden of de god van de Koran of Vishnu of Krishna of een andere godheid?
 • 3.Lees Johannes 14: 6 met elkaar. Wat wil Jezus hier duidelijk maken aan ons?
slide13

Zending vandaag

Onze uitdaging

a. God aanbidden

b. Genieten van God en van het leven dat Hij geeft

c. Meewerken met God in het verkondigen van Zijn blijde boodschap

slide14

1-1

Zending vandaag

Oost Nepal – magie, angst voor goden, offers

Hoe gaan we hen in aanraking brengen met het evangelie van Jezus Christus?