slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Spor 1 - forskning v/Jannik Schack Linnemann, forskningspolitisk chef Dansk Erhverv

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Spor 1 - forskning v/Jannik Schack Linnemann, forskningspolitisk chef Dansk Erhverv - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Spor 1 - forskning v/Jannik Schack Linnemann, forskningspolitisk chef Dansk Erhverv. Spor 1 - forskning. Højteknologifonden. Højteknologifondens tilbud til virksomheder v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen. Store Fondsdag, torsdag den 16. juni 2011. Optimeret fertilitetsbehandling

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Spor 1 - forskning v/Jannik Schack Linnemann, forskningspolitisk chef Dansk Erhverv' - eugene


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Spor 1 - forskning

v/Jannik Schack Linnemann, forskningspolitisk chef Dansk Erhverv

h jteknologifonden

Højteknologifonden

Højteknologifondens tilbud til virksomheder

v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen

Store Fondsdag, torsdag den 16. juni 2011

slide4

Optimeret fertilitetsbehandling

Vinder af Ingeniørens Produktpris 2010

slide5

Eksempel: IKT udvikling for DKK 700mVirksomheder og universiteter deltager i finansieringen

143 investeringer i v kst alle deltager i finansieringen

2005-2011 (DKKm)

Virksomheder 1.201

Off. forskningsinst. 660

Højteknologifonden 1.920

I alt: 3.781

143 investeringer i vækstAlle deltager i finansieringen

118 projekter

25 platforme

HTF-investering, DKK

HTF-investering, DKK

HTF-investering - projekter:

I alt: DKK 1168m

Gennemsnit: DKK 10m

HTF-investering - platforme:

I alt: DKK 752m

Gennemsnit: DKK 30m

slide8

To virkemidler: projekter og platformeNæste ansøgningsfrist den 25. august 2011

Funding:

1-2-3-model

Teknologi

Viden, processer og mennesker

Projekter

Platforme

Marked

Behov, omsætning

og anvendelse

Forskning og udvikling

Kommercialisering

og demonstration

Salg

Højteknologiske projekter:

HTF-investering: DKK 2,5-15m

Samlet budget: DKK 5-30m

Løbetid: 2-4 år

Højteknologiske platforme:

HTF-investering: DKK 15-75m

Samlet budget: DKK 30-150m

Løbetid: 3-5 år

erhvervs postdoc pilotordning 2011 n ste ans gningsfrist er den 13 oktober
Erhvervs-postdoc (pilotordning 2011)Næste ansøgningsfrist er den 13. oktober
 • Evnen til at færdes hjemmevant både i industri og forskningsinstitution styrkes
 • Konkrete F&U-opgaver med erhvervsmæssige potentialer
 • Nyuddannede ph.d.’eres viden og kompetencer i spil i virksomheder
 • Standard IPR-aftaler gør det nemt at komme hurtigt i gang

9

slide10

Den gode projektidé12 relevante overvejelser når man søger

 • Vær fokuseret, præcis og overbevisende
 • Præsenter en stærk og betydende vision for projektet
 • Vis det forretningsmæssige potentiale i projektet frem
 • Tænk i marked, kundekontakt og kundeforståelse
 • Match høje forskningsfaglige ambitioner med stærke kompetencer
 • Tænk globalt - giv ambitionerne frit løb
 • Fortæl hvorfor Fondens støtte er afgørende for projektet
 • Redegør tydeligt for det ønskede slutresultat
 • Fortæl hvad I kan i dag - og hvad I skal opnå
 • Udvis stærk og kvalificeret projektledelse
 • Undgå "Sleeping partners" - alle deltagere skal være nødvendige
 • Et fejlfrit og trimmet budget
203 virksomheder over hele landet er aktive 76 af virksomhederne er sm og mellemstore
203 virksomheder over hele landet er aktive76 % af virksomhederne er små og mellemstore

Virksomheder i Fondens portefølje

> 1000

250-1000

< 50

50-250

Virksomheder fra 61 af landets 98 kommuner

involveret i HTF-samarbejder

11

slide12

Mindre virksomheder fylder mest i Fondens portefølje

 • Key findings:
 • De mindre virksomheder fylder økonomisk mest i Højteknologifondens portefølje.
 • Andel af egenfinansiering er størst for de store virksomheder.

12

Kilde: Højteknologifonden

slide13

Højteknologifondens bestyrelse1000 interessetilkendegivelser og 300 ansøgninger er vurderet

Anja Boisen

Professor,

Leder af NanoSystems

Engineering ved DTU

Jukka Pertola

CEO,

Siemens A/S

Formand Jørgen M. Clausen

Bestyrelsesformand,

Danfoss A/S

Conni Simonsen

Rektor,

Ingeniørhøjskolen i København

Næstformand Klaus Bock

Formand, Danmarks Grundforskningsfond

Trine Winterø

CEO,

MedTech Innovation Center

Frede Blaabjerg

Professor,

Aalborg Universitet

Kirsten Drejer

CEO,

Symphogen

Michael Stevns

Direktør,

Landbrug og Fødevarer

13

11.09.2014

n r i samarbejder med universiteter v r opm rksom p de krav det stiller
Når I samarbejder med universiteterVær opmærksom på de krav det stiller

Offentlig forskningsinstitution

Privat virksomhed

Fordybelse

Handlekraft

Erkendelse

Nytteværdi

Uddannelse

Produktfokus

Reference: Casper Binow Hansen, Partnerskabets værdier, speciale, Kbh. Universitet 2010.

slide15

Det oprigtige samarbejde skaber resultater80 respondenter fra gennemførte projekter

 • Tre vigtige spørgsmål til det oprigtige samarbejde
 • Vi deler beskyttet viden og teknologi (ja/nej).
 • Vi låner apparatur og udstyr af hinanden (ja/nej).
 • Vi har fælles fokus på produktet (ja/nej).
 • Nej til alle spørgsmål:
 • 15 % får succes
 • Ja til alle spørgsmål:
 • 73 % får succes
de excellente resultater viser sig det gode h jteknologiske projekt ved projektafslutning
De ”excellente” resultater viser sigDet gode højteknologiske projekt ved projektafslutning

Kilde: HTFs analyse af 30 afsluttede projekter og platforme, 2011

slide17
Tak for opmærksomheden

- Husk den 25. august 2011

dansk erhverv it branchen

Dansk Erhverv – IT-Branchen

Rune Heiberg Hansen

Daglig leder af Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel

rh@dkuni.dk

videnudveksling
Videnudveksling
 • Bedst i EU til forskningssamarbejde med erhvervslivet
 • Universiteterne har siden forskerpatentloven i 2000 markant og konstant styrket fokus på kommercialisering og samarbejde generelt.
 • Universiteterne kommercialiserer ikke for at tjene penge, men for at bringe viden i anvendelse i samfundet og for at styrke forskning og uddannelse.
 • Universiteterne arbejder målrettet med at styrke og støtte opstartsvirksomheder og viden overførsel til alle virksomheder, inkl. SMV’er.
typer af samarbejde
Typer af samarbejde
 • Forskningssamarbejde
  • Fælles finansieret
  • Finansieret af fx Eurostars, RTI eller HTF
 • Rekvireret forskning
 • Kommercialisering
  • Salg af patenter, licensaftaler, etablering af spin-outs
 • Konsulentarbejde
 • ErhvervsPh.d
 • Studenterprojekter
 • Vaekstguiden.dk
 • Fi.dk/tilskud
det nationale netv rk for teknologioverf rsel
Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel
 • Netværk for universiteternes samarbejde med erhvervslivet
 • Direkte kanaler på hvert universitet
  • KU: Forskning & Innovation
  • AU: Genvej Til Ny Viden
  • SDU: Forskerkontakten
  • AAU: AAU Matchmaking
  • RUC: RUCInnovation
  • DTU: DTU Match
  • CBS: Rektoratet
  • ITU: Rektoratet
samarbejdsvirksomhederne
Samarbejdsvirksomhederne
 • Større virksomheder fylder mest, men alle universiteter fokuserer i stigende grad på SMV’er

98 pct. af samarbejds-virksomhederne har tidligere samarbejdet med universiteterne.

87 pct. af samarbejds-virksomhederne har samarbejdet flere end 5 gange.

Samarbejdsvirksomhederne med mere en 100 ansatte har alle samarbejdet med universiteterne før.

resultater af samarbejde
Resultater af samarbejde

Virksomhedens samarbejde med universitetet har medført…

Kilde: Oxford Research 2010 n = 50-54

Virksomhederne oplever mange positive effekter ved at samarbejde med universiteterne.

Langt størstedelen af virksomhederne oplever at samarbejdet har medført ny viden og kompetencer (95 pct.).

Samarbejdet med universiteterne medfører, at virksomhedernes konkurrenceevne styrkes (64 pct.).

Universiteterne er gode samarbejdspartnere når det kommer til udvikling af nye eller eksisterende produkter/services (61 pct.).

kontant v rdi af samarbejde
Kontant værdi af samarbejde

Kausal sammenhæng mellem virksomhedernes forsknings- og udviklingssamarbejde med universiteter og produktivitet per medarbejder

Kilde: FI, 2011

kontant v rdi af samarbejde 2
Kontant værdi af samarbejde, 2

Gennemsnitlig produktivitet per medarbejder, fordelt på FoU-samarbejde

med offentlige videninstitutioner

Kilde: DAMVAD, 2010

hvorfor samarbejde
Hvorfor samarbejde?

Hvor enig er du i følgende udsagn?

Kilde: Oxford Research 2010 n = 43-52

Universiteterne besidder unikke kompetencer (85 pct.).

Universiteterne er i stand til at levere viden ydelser af højere kvalitet end andre kan tilbyde (75 pct.).

Samarbejdsvirksomhederne føler, at de har et godt overblik over de kompetencer og ydelser som universiteterne kan tilbyde (74 pct.).

Samarbejdet med universiteterne opleves som væsentligt mindre formalistisk og bureaukratisk end det normalt fremstilles (67 pct.).

finansiering af samarbejde
Finansiering af samarbejde

Finansiering af virksomhedens bidrag

Kilde: Oxford Research 2010 n = 54 (87 afgivne svar)Note: Respondenterne har haft mulighed for at angive mere end et svar

Virksomhederne finansierer deres bidrag gennem flere forskellige kilder.

Arbejdstimer er den hyppigst anvendte måde blandt virksomhederne at finansiere deres bidrag gennem (61 pct.).

Finansiering gennem forskningsmidler er den næst hyppigst anvendte måde at finansiere bidraget på (54 pct.).

Ca. en fjerdedel af virksomhederne benytter kontant betaling til universiteter som en måde at finansiere bidraget på.