slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Så här ser det ut! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Så här ser det ut!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Så här ser det ut! - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Kartläggning av kompetensnyttjande Anki Eriksson, revisor/konsult 0709-292164 Komrev inom Öhrlings PriceWaterhouseCoopers. 70 läkares och 750 sjuksköterskors åtagande har kartlagts vid 13 kliniker - Västmanland, Örebro Läns Landsting, Östergötland Hösten 2001 t o m våren 2003

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Så här ser det ut!


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Kartläggning av kompetensnyttjandeAnki Eriksson, revisor/konsult 0709-292164Komrev inom Öhrlings PriceWaterhouseCoopers
 • 70 läkares och 750 sjuksköterskors åtagande har kartlagts vid 13 kliniker - Västmanland, Örebro Läns Landsting, Östergötland
 • Hösten 2001 t o m våren 2003
 • Aktivitets- och tidsregistrering, fokusgrupper och enkäter
s h r ser det ut
Så här ser det ut!

Lön – vi köper produktion

Direkt produktivitet

40 %

Administration

5 % utveckling

C.a 55 %

Går till

Stödprocesser

Strul o väntan

sjuksk terskans arbetssituation i faktiska termer
Sjuksköterskans arbetssituation i faktiska termer
 • Ca 41 % av tiden åtgår till administration och indirekt patientarbete ( stödprocesser, info, tel)
 • Effektiviseringspotential finns! - C:a 36 % består av uppgifter som kan omfördelas/effektiviseras ( 2.50 min/dag)
 • C:a 35 % direkt patienttid (kliniskt arbete och omvårdnad)
 • 5% av tiden kan avsätts utveckling Åtagandet är mycket splittrat och studierna visar att sjuksköterskans kompetens kan nyttjas lång mer effektivt
varf r nyttjas resursen fel
Varför nyttjas resursen fel?
 • För skyddad ekonomi
 • Uppdragsgivaren styr mer på form än innehåll
 • Sjukvården styrning är mer produktions- än kundorienterad
 • Präglad av professionell styrning
 • Otydliga uppdrag för enheter och grupper
 • Oklara gränssnitt
 • Bristande logistik
 • Felaktiga bemanningsprofiler
 • Ostyrd administration/ bristande strukturer för informationshantering
 • Begränsade förutsättningar för resursstyrning
 • Yrkesrollernas utveckling i otakt med hur resursen (borde) nyttjas
 • Hierarkiska blockeringar och protectionism
slide8

Slutsats -Att åtgärda den interna effektiviteten skulle i steg 1 ge en kostnadssänkning om 13-15 % per landsting - i steg 2 mycket mer! ( och då på rätt grunder)

 • Nuvarande utvecklingsmodell
 • Alternativ utvecklingsmodell
 • Fel/ för snabba strukturbeslut ger kostnadsdrivande bieffekter
 • Interna brister kvar!
 • Strukturbeslut
 • Beslut om finansiell ram och personal
 • Rätt organisatorisk effektivitet
 • Rätt systemeffektivitet
 • Rätt resursvolym/resursinnehåll

Effektiva flöden och effektiv resursanvändning

kommande bok
Kommande bok

Resursnyttjande och resursstyrning inom sjukvården

Hur används sjukvårdens samlade resurser?

En diskussion om systemeffektivitet, styrning och resursanvändning inom hälso- och sjukvården