1 / 7

RoGer

RoGer. Infotund 3. September 2009. Tallinna Ülikool. Kampus: Terra, Ursa, Silva, Mare, Spordihoone, Vanalinn Kolledžid: Haapsalu, Rakvere, BFM, Katariina Üle 9000 üliõpilase 22 instituuti Üks aktiivsemaid Üliõpilaskondi Eestis. Üliõpilaskond. Kultuuriklubi, IC, Lastetuba, TuleTee

eudora
Download Presentation

RoGer

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. RoGer Infotund 3. September 2009

  2. Tallinna Ülikool • Kampus: Terra, Ursa, Silva, Mare, Spordihoone, Vanalinn • Kolledžid: Haapsalu, Rakvere, BFM, Katariina • Üle 9000 üliõpilase • 22 instituuti • Üks aktiivsemaid Üliõpilaskondi Eestis

  3. Üliõpilaskond • Kultuuriklubi, IC, Lastetuba, TuleTee • Volikogu • Kantselei: ISIC, nõustamine, kursuse koduleht, projektitaotlused • Üliõpilasnõukogud • Tudeng > kursavanem > tuutor > üliõpilasnõukogu > Üliõpilaskond > Ülikool

  4. RoGer • Struktuur • Juhatus • Liikmed • Tuutorlus • Töökorraldus • Tudengiprojektid • Tagasiside

  5. RoGer - üritused • Ühisüritused • Filolümpia • KIMU • Sõbrapäevakomm • jm. • Teejooming • Laua/Mängu/Õhtu • Parima õppejõu tunnustamine • Jõulupidu

  6. PANE TÄHELE! • Sinu meiliaadress on nüüdsest su parim sõber! • Õppejõud ei ole jumal! • Tuutor teab (peaaegu) kõike! • Massloengutes on ees mehed! • Kõige odavam on toit kaasa võtta! • Kõige odavam on keele alla juua!

  7. TÄNAME TÄHELEPANU EEST! kõik, mida viimase poole tunni jooksul kuulsid on kas väljamõeldis või fabrikatsioon; sel pole mitte mingit seost päris eluga ega reaalsete inimestega; selle slaidishow tegemisel ei saanud viga ükski loom (tudengite kohta seda kahjuks öelda ei saa..); kõrvaltoimete või võõrnähtuste korral pöörduda arsti või apteekri poole; jõuluvana ja lihavõttejänest pole olemas; ajupesu korral otsida konsultatsiooni ülikooli psühholoogi juurest või järgnevaks kaheks nädalaks jääda voodiravile; RoGer logo ja selle juhatus on autorikaitse all; kui suutsid siiamaani kogu teksti jälgida/lugeda, siis oled sa küll vist mingi imelik.. TERE TULEMAST MEIE SEKKA!

More Related