Program prewencji mia d ycy z zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznych
Download
1 / 20

Program prewencji mia?d?ycy z zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznych - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Program prewencji miażdżycy z zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznych. Dr Med. Mieczysław Pasowicz. Miażdżyca - definicja. „Dynamiczny heterogenny proces zapalno-immunologiczny obejmujący ściany tętnic, który może prowadzić do ograniczenia przepływu przez

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Program prewencji mia?d?ycy z zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznych' - euclid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Program prewencji mia d ycy z zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznych

Program prewencji miażdżycy z zastosowaniem nowoczesnych metod diagnostycznych

Dr Med. Mieczysław Pasowicz


Mia d yca definicja
Miażdżyca - definicja metod diagnostycznych

„Dynamiczny heterogenny proces zapalno-immunologiczny obejmujący

ściany tętnic, który może prowadzić do ograniczenia przepływu przez

naczynie lub jego niedrożności czego następstwem są objawy kliniczne”


Nacieki lipidowe metod diagnostycznych

Nacieki leukocytarne

Tworzenie komórek piankowatych

Proliferacja mięśni gładkich

Apoptoza komórek mięśni gładkich

Mineralizacja

Owrzodzenie lub pęknięcie blaszki

Tworzenie skrzepliny

W Polsce miażdżyca tętnic jest przyczyną 80 tys. zawałów serca i 60 tys. udarów mózgowych rocznie !


Miażdżyca tętnic metod diagnostycznych


Ewolucja zmian mia d ycowych t tnic wie cowych
Ewolucja zmian miażdżycowych tętnic wieńcowych metod diagnostycznych

początkowe pogrubienie

blaszka miażdżycowa

pęknięcie/erozja

wygojenie

krwotok

ognisko zwapnienia

włóknisto-zwapniała blaszka

skrzeplina

zmiany w ścianie

niedrożność

zwężenie


Odpowied zapalna zwi zana z mia d yc i wzrost marker w zapalnych w surowicy krwi
Odpowiedź zapalna związana z miażdżycą i wzrost markerów zapalnych w surowicy krwi

Circulation. 1999;100:1148-1150


Przydatno hscrp w ocenie ryzyka wyst pienia incydentu sercowo naczyniowego
Przydatność hsCRP w ocenie ryzyka wystąpienia incydentu sercowo naczyniowego

 • standaryzowana, powtarzalna metoda

 • komercyjna dostępność oznaczeń

 • udowodniona wartość w przewidywaniu wystąpienia epizodów sercowo – naczyniowych zarówno w prewencji pierwotnej miażdżycy jak i w prewencji wtórnej


Terapia powoduj ca obni enie poziomu crp w surowicy krwi
Terapia powodująca obniżenie poziomu CRP w surowicy krwi sercowo naczyniowego

 • Aspiryna

 • Statyny

 • Aktywność fizyczna

 • Normalizacja masy ciała

 • Leki zmniejszające insulinooporność

 • Zaprzestanie palenia papierosów?

 • ACE inhibitory?

 • Beta blokery?

 • Umiarkowane spożycie alkoholu?

 • Ścisła kontrola cukrzycy t.2?

 • Witamina E?

 • Obniżenie poziomu homocysteiny ( kwas foliowy)?


Implikacje kliniczne sercowo naczyniowego

 • Blaszki niehomogenne, w których zwapnienia sąsiadują z naciekami lipidowymi są bardziej narażone na pęknięcie z powodu różnej wytrzymałości na naprężenia

 • Lokalizacja zwapnień wpływa na sposób przebudowy naczynia (remodeling)

 • Brak zwapnień nie wyklucza obecności blaszki miażdżycowej

 • U kobiet ilość zwapnień jest zazwyczaj mniejsza niż u mężczyzn w tym samym wieku

 • Ilość zwapnień w tętnicach zwiększa się z wiekiem


Nieinwazyjne metody obrazowania
Nieinwazyjne metody obrazowania sercowo naczyniowego

 • Tomografia komputerowa

  • ocena zwapnień tętnic wieńcowych (Calcium Scoring)

  • wizualizacja tętnic wieńcowych (angiografia)

 • Tomografia rezonansu magnetycznego


Obrazowanie zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych przy użyciu MSCT rozpoczęto w Polsce w październiku 2000 w Szpitalu im. Jana Pawa II w Krakowie

 • nieinwazyjne, ilościowe oznaczanie zwapnień w tętnicach wieńcowych – Calcium Scoring

 • angiografię tętnić wieńcowych,

Wykonujemy:


Sposób obliczania wskaźnika uwapnienia przy użyciu MSCT rozpoczęto w Polsce w październiku 2000 w Szpitalu im. Jana Pawa II w Krakowie tętnic wieńcowych Calcium Scoring

Wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych obliczany jest na podstawie wzorów uwzględniających:

 • ilość blaszek miażdżycowych,

 • powierzchnię,

 • objętość i masę,

 • średnią i maksymalną gęstość,

Agatston A.S. Janowitz W.R. et al., Quantification of coronary artery calcium using ultrafast computer Tompgraphy J Am Coll Cardiol 1990, 15


Masywne zwapnienia w prawej zatoce wieńcowej, proksymalnym odcinku PTW, proksymalnym odcinku gałęzi okalającej oraz w LTW


Program profilaktyki choroby niedokrwiennej serca calcium scoring rok 2002
Program profilaktyki choroby niedokrwiennej serca – calcium scoring rok 2002

Badana grupa obejmowała 315 osób:

w tym 154 (66 kobiet i 88 mężczyzn) z czynnikami

ryzyka miażdżycy bez choroby tętnic i cukrzycy


Czynniki ryzyka mia d ycy u badanych pacjent w
Czynniki ryzyka miażdżycy u badanych pacjentów calcium scoring

* Wśród osób z nadciśnieniem tętniczym 116 pacjentów wymagało kontroli lub intensyfikacji leczenia


Wyniki badania wska nika uwapnienia t tnic wie cowych
Wyniki badania wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych calcium scoring

U 47 (30,5 %) pacjentów z czynnikami ryzyka

miażdżycy, bez choroby tętnic i cukrzycy stwierdzono

zwapnienia w tętnicach wieńcowych


hsCRP w grupie 88 mężczyzn z czynnikami ryzyka miażdżycy (bez objawów choroby niedokrwiennej serca i cukrzycy)


Jednoczesna ocena zwężenia i morfologii blaszek miażdżycowych w MSCT przy zastosowaniu oprogramowania Vessel View (Sensation 16 Cardiac)

Pień LTW i początkowe odcinki GPZ, GO, Dg I

Niehomogenna zmiana miażdżycowa w VI segmencie GPZ

Obrazy uzyskane przy częstości serca > 70 przy użyciu 16 rzędowego aparatu MSCT w Krakowie