1 / 9

Předmět: OV Ročník 1 – 3, K-č Téma: Gastronomické a odborné prohlubovací kurzy (barman)

Předmět: OV Ročník 1 – 3, K-č Téma: Gastronomické a odborné prohlubovací kurzy (barman) Vypracoval: Miroslav Novák Materiál: VY_32_INOVACE_367 Datum: 18. 10. 2012 Anotace: Nácvik základních barmanských dovedností, míchání nealkoholických nápojů. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

etta
Download Presentation

Předmět: OV Ročník 1 – 3, K-č Téma: Gastronomické a odborné prohlubovací kurzy (barman)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Předmět: OV Ročník 1 – 3, K-č Téma: Gastronomické a odborné prohlubovací kurzy (barman) Vypracoval: Miroslav Novák Materiál: VY_32_INOVACE_367 Datum: 18. 10. 2012 Anotace: Nácvik základních barmanských dovedností, míchání nealkoholických nápojů Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie 68-51-H/01 Kuchař - číšník

  2. Blue lagoon

  3. Blue lagoon

  4. Blue lagoon

  5. Blue lagoon

  6. Blue lagoon Tonic soda kapka citronu

  7. Blue lagoon

  8. Blue lagoon Příprava: Přímo ve skle. Sklenici naplníme ledem, vrstvíme Curacao, poté Sprite. Dekorujeme.

  9. Blue lagoon Použité zdroje Lektorka kurzu Jana Tomanová Obrázky vlastní + Internet: http://free-extras.com/images http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images

More Related