maahanmuuttajan kielitaitovaati mukset ja opetuskielen osaaminen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MAAHANMUUTTAJAN KIELITAITOVAATI-MUKSET JA OPETUSKIELEN OSAAMINEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
MAAHANMUUTTAJAN KIELITAITOVAATI-MUKSET JA OPETUSKIELEN OSAAMINEN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

MAAHANMUUTTAJAN KIELITAITOVAATI-MUKSET JA OPETUSKIELEN OSAAMINEN - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

1. MAAHANMUUTTAJAN KIELITAITOVAATI-MUKSET JA OPETUSKIELEN OSAAMINEN. Tilanne normeissa ja opetushallituksen selvityksissä. 2. AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KIELITAITO-VAATIMUKSET koulutukseen haettaessa. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MAAHANMUUTTAJAN KIELITAITOVAATI-MUKSET JA OPETUSKIELEN OSAAMINEN' - ethel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
maahanmuuttajan kielitaitovaati mukset ja opetuskielen osaaminen
1

MAAHANMUUTTAJAN KIELITAITOVAATI-MUKSET JA OPETUSKIELEN OSAAMINEN

Tilanne normeissa ja opetushallituksen selvityksissä

ammatillisen koulutuksen kielitaito vaatimukset koulutukseen haettaessa
2AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KIELITAITO-VAATIMUKSET koulutukseen haettaessa
 • Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus

- vaaditaan suomen/ruotsin peruskielitaito, joka vastaa

keskimäärin Kielitaidon tasojen kuvausasteikon tasoa A2.2 (opetussuunnitelman perusteet, määräys 7/011/2008) - koulutuksen tavoiteltu päättötaso B1.2

(sujuva peruskielitaito)

 • Ammatillinen peruskoulutus

- ei normeissa määriteltyjä kielitaidon tasovaatimuksia

slide3
3

Mutta:

- Koulutuksen järjestäjä voi ottaessaan opiskelijoita ammatilliseen peruskoulutukseen kielikokeella tai muulla tavoin mitata sellaisten hakijoiden kielitaidon, joiden äidinkieli on muu kuin opetuskieli.

ja

- Hakija voidaan jättää valitsematta ammatilliseen peruskoulutukseen sillä perusteella , että hänellä ei ole valmiutta opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen ja ymmärtämiseen.

(OpMA 26.2.2002/167, 21§)

slide4
4

Ammatillinen peruskoulutus/äidinkieli, suomi toisena kielenä -opetus:

- Suomen kielen opintojen määrittelyssä käytetään Kieli-taidon tasojen kuvausasteikkoa, jonka B2.1 (itsenäisen kielitaidon perustaso) kuvaa pääpiirteittäin opiskelijan osaamista koulutuksen lopussa

 • Suomen kielen opintojen laajuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4 ov
tilanne oph n selvitysten mukaan
5TILANNE OPH:N SELVITYSTEN MUKAAN:
 • Maahanmuuttajien valmistavan koulutuksen kysely tilannekatsaus 2008-2009, kevään 2009 kysely

- kysyttiin valintamenetelmistä ja opetuskielen tason varmistamisesta

- haastattelu yleisin menetelmä 92,3% hyödynsi (36 vas-

taajaa)

- kielikokeen järjesti 76,9 % (30/39 vastaajaa) – valtaosa testasi vain yleistä kielitaitoa

- kirjallisia hakemuksia suosi noin kolmannes vastaajista

opetuskielen taitotason varmistus
6Opetuskielen taitotason varmistus:

Kysyttiin myös miten opiskelijoiden opetuskielen taitotaso

varmistetaan.

Vaihtoehtoina ja tuloksina olivat :

 • Pelkkä kielikoe 0%
 • Haastattelu 5,1%
 • Kielikokeen ja haastattelun yhdistelmä 87,2%
 • Muut mahdolliset menetelmät 15, 4%
2 keskeytt misselvitys
72. Keskeyttämisselvitys

- Kysyttiin varmistetaanko tarvittavan kielitaidon taso ja

miten opetuskielen taso varmistetaan.

- Vastaajista 79 % ilmoitti varmistavansa opiskelijoiden

kielitaidon

- Mitä enemmän maahanmuuttajia oppilaitoksessa opiske-

li, sitä useammin opetuskielen varmistamisesta huoleh-

dittiin

Miten varmistettiin?

- Enemmistö (79%) varmisti kielikokeen tai -testin avulla

- Suurin osa kokeista ja testeistä piti sisällään luetun ym-

märtämisen ja kirjoittamisen osion sekä täydentävän haastattelun

slide8
8
 • Yleinen käytäntö oli se, että joustavan haun kautta tulleiden opiskelijoiden kielitaito testattiin
 • Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen tila 2009-2010
 • Vastaajista 77%:lla on yhtenäinen tapa testata opetus-kielen taidon riittävä taso valinta ntavaiheessa
 • Vastaajista 90 % varmisti kielen osaamisen kieliko-keella ja/tai haastattelulla
 • Osa järjestäjistä käytti myös psyk. testejä, soveltuvuus-kokeita, kielitasolausuntoja
 • Vain 15 vastaajaa ilmoitti perusteen, millä hakija kutsutaan opetuskielen tason testaukseen
slide9
9

- heistä kaikki ilmoittivat, että kielitestiin kutsuttiin ne, joiden äidinkieli on muu kuin opetuskieli, yleensä peruskoulun päättöarvosanan ei ole katsottu riittävän

 • kolmessa tapauksessa riitti, että hakijalla oli yleisen kielitutkinnon keskitason todistus, peruskoulun suorittaminen riitti näytöksi kahdessa tapauksessa

Mitä kielen osa-alueita testataan: % osuus vastanneista

 • Puheen ymmärtäminen 91%
 • Puhuminen 89%
 • Tekstin ymmärtäminen 80%
 • Kirjoittaminen 86%
 • Rakenne ja sanasto 50 %