Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kornelija Đaković-Švajcer Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kornelija Đaković-Švajcer Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju

Kornelija Đaković-Švajcer Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju

273 Views Download Presentation
Download Presentation

Kornelija Đaković-Švajcer Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. POKUŠAJ REFORMISANJA NASTAVE U SKALDU SA BOLONJSKIM PROCESOM REFORME NASTAVE VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA Kornelija Đaković-Švajcer Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu

 2. SARADNICI NA PROJEKTU: • prof. dr Ana Sabo • prof. dr Jovan Popović • prof. dr Momir Mikov • doc. dr Zdenko Tomić • doc. dr Velibor Vasović • asis. mr Isidora Samojlik • asis. mr Aleksandar Rašković • asis. mr Olga Horvat

 3. VAŽEĆI NASTAVNI PROGRAM Nastavni predmet: FARMAKOLOGIJA S TOKSIKOLOGIJOM Odsek: medicina Godina studiranja: IV - 2 semestra (zimski i letnji) Broj časova: Zimski semestar 3 + 2 (39-41/24-26) Letnji semestar 2 + 2 (26-29/26-28)

 4. KOREKCIJE BEZ PROMENA STATUTA Nastavni predmet: FARMAKOLOGIJA S TOKSIKOLOGIJOM Zimski semestar: OSNOVI FARMAKOLOGIJE Broj časova:39-41/24-26 48/24 Letnji semestar: SPECIJALNA FARMAKOLOGIJA Broj časova:26-29/26-28 36/26

 5. OBAVEZE STUDENATA PRE REFORMISANJA: - prisustvovanje vežbama (10/12); - kolokvijumi na kraju svakog semstra iz praktične nastave; - kolokvijum u vidu testa, nakon kompletno odslušane nastave (100 pitanja). POSLE REFORMISANJA: - prisustvovanje predavanjima (min 50% održanih časova); - prisustvovanje vežbama (min 80% održanih časova); - 3 kolokvijuma u toku zimskog i 5 kolokvijuma u toku letnjeg semestra (max 30 bodova); - kolokvijumi na kraju svakog semstra iz praktične nastave.

 6. ISPIT PRE REFORMISANJA - praktični deo - pisanje recepata, oblici lekova; - teorijski deo - 4 pitanja (1 iz opšte farmakologije, 1 iz toksikologije, 2 iz specijalne farmakologije). POSLE REFORMISANJA PARCIJALNO POLAGANJE Zimski semestar - 3 pitanja pismeno u obliku eseja; - usmeni razgovor sa kandidatom. Letnji semestar - praktični deo - pisanje recepata, oblici lekova; - toksikologija test (30 pitanja); - 3 pitanja pismeno u obliku eseja; - usmeni razgovor sa kandidatom.

 7. KONAČNA OCENA - 1/3 prisustvovanje nastavi; - 1/3 uspeh na kolokvijumima; - 1/3 uspeh na eseju. Napomena: - studenti koji su na svakom kolokvijumu postigli više od 80% bodova nisu obavezni polagati esej na kraju semestra; - studenti koji su na kolokvijumima imali manje od 70% bodova ponavljaju određeni kolokvijum; - studenti koji nisu uradili sve kolokvijume polažu prošireni test iz celokupnog gradiva pojedinog semestra.

 8. REZULTATI STRUKTURA STUDENATA PREMA DUŽINI STUDIJA %

 9. ZAOSTALI ISPITI %

 10. POHAĐANJE TEORETSKE NASTAVE %

 11. VREDNOVANJE NASTAVE studentska anketa bodovi

 12. POMOĆ U SAVLADAVANJU GRADIVA %

 13. REZULTATI ISPITA – jun - oktobar

 14. REZULTATI ISPITA – jun - oktobar % 

 15. USPEH NA ISPITU – jun - oktobar

 16. PROBLEMI KOJI OGRANIČAVAJU REZULTATE • prenošenje ispita iz prethodnih godina; • nedovoljno poznavanje metoda učenja; • preveliki broj studenata; • nepovoljan odnos broja studenata i broja nastavnog osoblja; • nedovoljno prostora; • nedovoljna opremljenost.