slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jönköpings län för barn som anhöriga PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jönköpings län för barn som anhöriga

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Jönköpings län för barn som anhöriga - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Jönköpings län för barn som anhöriga. Socialstyrelsen utvecklingsregioner Nationellt kompetenscentrum anhöriga Projekttid 2012 – 2014 spridning Pågående utvecklingsarbete en förutsättning Samverkan och mångfald.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jönköpings län för barn som anhöriga' - ethel


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
j nk pings l n f r barn som anh riga
Jönköpings län för barn som anhöriga

Socialstyrelsen utvecklingsregioner

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Projekttid 2012 – 2014 spridning

Pågående utvecklingsarbete en förutsättning

Samverkan och mångfald

h lso och sjukv rdens ansvar f r information r d och st d till barn 2g hsl
Hälso- och sjukvårdens ansvar för information, råd och stöd till barn 2g§ HSL

...när förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har

 • en psyk. störning/funktionsnedsättning
 • en allvarlig fysisk sjukdom/skada
 • ett missbruk av alkohol/annat beroendeframkallande medel

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan

vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med plötsligt dör.

Linda Frank, Landstinget i Jönköpings län april 2014

barn drabbas av f r ldrars sv righeter
Barn drabbas av föräldrars svårigheter

Linda Frank 2014-04-07

Varje dag förlorar nio barn under 18 år en förälder

Ca 600 barn förlorar ett syskon varje år.

Varje år har ca 26 000 barn 17% minst en förälder som vårdats på sjukhus p g a missbruk el psyk. sjukdom.

Ca 1 000 barn föds med alkoholskador varje år

Ca 12 - 28% av föräldrar till barn 10-18 år har minst en kronisk sjukdom

Nästan 11% av 13-15 åringar upplevt våld i nära relationer

10 småbarnsföräldrar i Jönköping

varf r
Varför?

Linda Frank 2014-04-07

Barn har rätt till information och stöd HSL2§g

Oavsett ålder känner barnet på sig att något är fel.

Att lämnas ensamt med sina tankar kan vara mer

skrämmande än att hantera än sanningen

I första hand stödja föräldrarna att uppmärksamma

barnets situation. Ett familjeperspektiv är positivt

i vården av patienten

Hur vi bemöter barnet gör skillnad idag och

för framtiden

se sambanden familjeperspektiv
Se sambanden - familjeperspektiv

Barn och unga med symtom

Föräldrar med allvarliga svårigheter

Oro, ängslan

Cancer

Missbruk/beroende

Ont i magen

Depression

MS/ALS

Depression

Koncentrationssvårigheter

Suicid/försök

Självskadebeteende

Våld

Psykisk sjukdom

Demens

Ätstörningar

Missbruk

Utagerande

Traumatisering

Neuropsykiatriska svårigheter

Kriminalitet

etc

Bilolycka

etc

Linda Frank 2014-04-07

vad vill vi stadkomma
Vad vill vi åstadkomma?

Linda Frank 2014-04-07

Att barn och unga själva upplever

att de får den information,

råd eller stöd som de behöver

Att kommuner och landsting har

adekvat kompetens

Fungerande rutiner och samverkan

inom och mellan verksamheter

hur g r vi samverkan och m ngfald
Hur gör vi? Samverkan och mångfald!

Linda Frank 2014-04-07

Organisation

Styrdokument

En stödjande ledning

Styrgrupp och referensgrupp

Barnombudsorganisation

Barndialogen

vi r m nga och alla har en roll
Vi är många och alla har en roll…

Linda Frank 2014-04-07

Akutmottagningar, ambulansen, anhörigkonsulent, elevhälsan, barn och ungdomshälsan, barnombud, BUP, barn och utbildningsförvaltning, bårhus, etiska råden, familjecentraler, folkhälsoplanerare, fritidsförvaltning, frivården, funktionshinder-omsorgen, Frälsningsarmén, Futurum, hjärtsjukvården, hörselhabilitering, IT, IVA, kuratorer, missbruksvården, barnkliniken, landstingets ledning, länsbiblioteken, onkologen, ortopedkliniken, palliativ vård, patientinformation, patientstödjare, primärvården, Qulturum, rehab-

medicinska kliniken regionförbundet, Rädda Barnen, räddningstjänsten, sjukhusbibliotek, sjukhuskyrkan, Svenska kyrkan, sjukvårdsledning, socialtjänsten, spädbarns

verksamhet, Teateri, vuxenpsykiatrin,

Vuxenhabilitering…

barnombud
Barnombud

Policy 2004

Barnet som patient anhörig

och länsinvånare

Kunskap att möta frågor, tankaroch känslor hos barn

Nätverk ca 250 personer

Länsgemensamma utbildningsinsatser

Linda Frank 2014-04-07

viktiga fr gor att st lla
Viktiga frågor att ställa…
 • Finns minderåriga barn till patienten?
 • Tillgodoses barnens behov av trygghet?
 • Har barnet någon som den ger förtroende och kan lita på?
 • Är barnets fysiska behov och möjlighet att behålla vardagen i tillvaron tillgodosedda?
 • Får barnet information om förälderns

tillstånd och möjlighet att uttrycka

sina egna tankar för att bearbeta

och förhålla sig till situationen?

Linda Frank 2014-04-07

p g ng i j nk pings l n delprojekt
På gång i Jönköpings län - delprojekt

Hälsohögskolan

Landstinget

Kommunerna

Kuratorer i länet

Regionförbundet

Räddningstjänsten

Svenska kyrkan, Vårsol

Teateri

Lärande seminarium

RCC

Linda Frank 2014-04-07

och mer
Och mer….

Linda Frank 2014-04-07

Metodutveckling (Familjeformulär, lekterapin, Min Bok,)

Webbsidan barn som anhöriga

Behovsanpassad information och utbildning

Nationellt Nka - webbbaserad film till personal

Anhörigkonsulenter

IKEA

Barn med föräldrar i fängelse

FK

Akutsjukvård

1177.se

Hemsjukvård?

slide15

Vad behövs ytterligare för att stärka för barns rättigheter…

 • Praktiskt omsätta den kunskap vi redan har
 • Fortsatt utveckling genom forskning och förbättringsarbeten
 • Nationell sammanhållning för fortsatt spridning
 • Våga vara medmänniska!
 • Inspirera och agera

Linda Frank, Landstinget i Jönköpings län april 2014