Schakelpropedeuse - PowerPoint PPT Presentation

schakelpropedeuse n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Schakelpropedeuse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Schakelpropedeuse

play fullscreen
1 / 17
Schakelpropedeuse
171 Views
Download Presentation
ethan
Download Presentation

Schakelpropedeuse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Schakelpropedeuse In 4 jaar van vmbo 3 naar HBO

 2. Samenwerking • Alfa College (MBO) • Stenden University (HBO) • Roelof van Echten College

 3. Van vmbo 3 naar HBO in 4 jaar • Schakelpropedeuse • Doorlopende leerlijn • Na klas 4 in 2 jaar MBO-niveau 4 • Klas 3 en 4: intersectorale programma (ISP) • Competentiegericht onderwijs (uitleg volgt) • Projectmatig werken

 4. Van vmbo 3 naar hbo in 4 jaar • HAVO OF • Theoretische Leerlijn + schakelpropedeuse

 5. Module Excel Sectorwerkstuk Sport en bewegen Industrie en Vormgeving Sport en bewegen Industrie en Vormgeving Module Excel (thuis) Sectorwerkstuk (thuis) Schakelpropedeus ‘Jong ondernemen’ Het verschillend isp-programma (klas 4)

 6. Schakel – klas 4 - isp • Extramodule: jong ondernemen • Vakdocent van Alfa College • Ondernemersvaardigheden • Zie ook site: www.jongondernemen.nl • Eind vierde klas: certificaat

 7. Schakels - Klas 4 (Theoretische Leerlijn): ISP: extra module ‘jong ondernemen’ • MBO – 2 jaar: brede economische opleiding: Junior Account Manager (mogelijkheid om in het laatste jaar MBO propedeuse HBO te behalen) • HBO (alle!)

 8. Wie komen er voor in aanmerking? Criteria (1) • Samenwerken • Plannen/organiseren • Ondernemingsgeest • Bereid om extra tijd in school te investeren • toekomstverwachting

 9. Criteria (2) • Beroepshouding • Studievorderingen voldoende (alle vakken) • Geen (grote) achterstanden

 10. Procedure • Voorlichting leerlingen - decaan • Voorlichting ouders - decaan • Sollicitatiebrief schrijven in mei: inleveren bij dhr.Veldhuis • Juni • Na zomervakantie 2010: aan de slag

 11. Alfa College in 2 jaar • Een brede commercieel-economische opleiding • Tweejarig traject • Voorbereiding op studie HBO • Diploma: Junior Account Manager • Niveau 4 diploma

 12. Junior Account Manager • Brede commercieel-economische opleiding • kerntaken: • Marketing en planning • Sales • Relatiebeheer

 13. Competenties • Aansturen • Begeleiden • Samenwerken en overleggen • Presenteren • Plannen en organiseren • Analyseren

 14. Competenties - vervolg • Een verworvenheid voor alle hbo opleidingen • Praktijk- en stageopdrachten • Speciaal team • Economische vakken • Naast deze vakken: Nederlands, Engels, rekenvaardigheid, enz. • Alle vakken van de Stenden University in het Engels

 15. MBO – 3 of 4 jaar • Niet naar hbo, gewone mbo • 3 of 4 jaar • Past bij beroepwens • Voorbeeld: onderwijsassistente opleiding -> PABO

 16. Bedankt voor uw aandacht! • Fleyer ligt op de tafel!