МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Download
1 / 13

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ. T ема: Изследване якостта на нови синтеровани материали с приложение в автомобилната промишленост при циклично натоварване. Научен колектив :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“' - ethan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ

Tема: Изследване якостта на нови синтеровани материали с приложение в автомобилната промишленост при циклично натоварване

 • Научен колектив:

 • гл. ас. д-р Диян Минков Димитров, ТУ-Варна, кат. ТМ – Ръководител

 • ас. инж. Веселин Тодоров Михайлов -ТУ-Варна, кат.ТТТ

 • ас. инж. Радостин Димитров Димитров-ТУ-Варна, кат.ТТТ

 • ас. инж. Найден Спасов Спасов -ТУ-Варна, кат.ТМММ

 • ас инж. Анелия Миткова Стоянова- ТУ-Варна, кат.ТМММ

 • ас. инж. Татяна Миткова Мечкарова -ТУ-Варна, кат.ТМММ

 • инж. Борислав Стефанов Костов - ТУ-Варна. НПЛ „ВДМС”

Обща стойност на проекта (лв): 54 388, 00 лв.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

„МЛАДИ УЧЕНИ – 2011 г.”


Ключови думи МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

 • Прахова металургия –производство на изделия от метални прахове чрез пресоване и спичане –полученото изделие е с остатъчна поресстост

 • Изпитване на умора - изпитване дълготрайността на материали чрез поставянето им в условия на циклично изменящо се напрежение


Технология на праховата металургия (ПМ)

 • Основни стъпки:

 • Смесване на базовите прахове с добавки и лубриканти

 • Пресоване 400-800 N/mm2

 • Спичанепри около 0.8Tt на основния компонент в защитна атмосфера

 • Довършителни операции –калиброване, закаляване, импрегнация , оксидиране и др.


Основен консуматор на синтеровани изделия е автомобилната промишленост

Големи серии еднотипни детайли – ценова ефективност


 • Предимства на ПМ технологията: синтеровани изделия е автомобилната промишленост

  • Най-висок процент използване на суровините;

  • Най-нисък разход на енергия за производство на kg/продукция.


История и тенденции за бъдещо развитие

Първият синтерован детайл в автомобил е зъбно колело за маслена помпа, внедрен от Дженерал Моторс през 1937г.

Тенденцията е към развитие в посока от функционални слабо натоварени детайли с към все по-отговорни и динамично натоварени такива в двигателя и трансмисията на автомобила


Дълготрайност при циклични напрежения

 • Основни повреди който настъпват в компоненти от двигателя и трансмисията (зъбни ремъчни колела и др.)

  • Механично износване

  • Поява на пукнатини и разрушение вследствие умора на материала

 • Броя на работните цикли на типичен детайл като мотовилка например обичайно превишава 108 цикъла


Изпитване на умора напрежения

 • В специално подготвен образец се създават циклично променящи се напрежения

 • Отчита се броя цикли до разрушаване при определена амплитуда на напреженията (крива на Вьолер)

 • При честота 100Hz достигането на 107 цикъла отнема 30часа, а 109 цикъла 3000часа


Цели на проекта: напрежения

 • Научни

  • Колективът работещ по проекта си поставя за цел да разработи, конструира и калибрира стенд за ултразвуково изпитване на умора с честота 20kHz

  • На базата на този стенд да проведе планирани експерименти за уморна якост на синтеровани нисколегирани стомани

  • Получените резултати, нови знания и умения да бъдат устойчиво разпространени, чрез образователния процес, научни форуми и срещи с бизнеса.

 • Кариерно развитие

  • Чрез изпълнението на проекта работният колектив си поставя за цел, да повиши своя научно изследователски опит, както и да допринесе за развитието на базовата организация.


Методология: напрежения

 • Основната използвана методика е свързана с изпитване на умора при симетричен цикъл по схема опън/натиск.

Генератор ел. сигнал 20kHz

Преубразувател

ел. сигнал -трептения

Усилвател на механични трептения

сонотрод

Образец от изпитвания материал


Очаквани резултати напрежения

 • Разработване на методика за ултразвуково изпитване на умора

 • База данни за уморна якост на синтеровани материали, която да бъде от полза на производители, конструктори и изследователи

 • Модели за симулиране работата на синтеровани детайли в конкретни механизми

 • Повишаване на научно изследователски опит на колектива, който ще бъде използван както при осъществяване на образователния процес в ТУ- Варна, така и при изпълнението на бъдещи проекти

 • Успешното реализиране на проекта ще бъде база за хабилитация на ръководителя, а натрупаните знания и изследователскки опит ще помогнат на участниците докторанти за успешно завършване и защита на дисертационните работи.


Благодаря за вниманието напрежения

 • В тази презентация са използвани материали от:

  • www.epma.com –Европейска асоциация по прахова металургия

  • http://www.mpif.org/ - Американска асоциация по прахова металургия

  • H. Danninger, B. Weiss.ULTRA HIGH CYCLE FATIGUE PROPERTIES OF SINTERED STEELS , Powder Metallurgy Progress, Vol.1 (2001), No 1, pp19-40

  • Claude Bathias, Paul S. Paris. Gigacycle Fatigue in Mechanical Practice. Marcel Dekker. 2005. ISBN: 0-8247-2313-9

  • Д.М.Димитров. Структорно състояние и свойства на легирани порести сплави на база AstaloyCrL след спичане и химико-термична обработка. Дисертация за ОНС “Доктор” 2009


ad