Obligacje mbs i cmo
Download
1 / 15

Obligacje MBS i CMO - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Obligacje MBS i CMO. a kryzys rynku hipotecznego w USA. Tomasz Woźniak MKNB Bankier. Sekurytyzacja. Polega na emisji obligacji i komercyjnych papierów wartościowych oraz sprzedaży papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (np. kredytami hipotecznymi).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Obligacje MBS i CMO' - ethan-young


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Obligacje mbs i cmo

Obligacje MBS i CMO

a kryzys rynku hipotecznego w USA

Tomasz Woźniak

MKNB Bankier


Sekurytyzacja
Sekurytyzacja

 • Polega na emisji obligacji i komercyjnych papierów wartościowych oraz sprzedaży papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (np. kredytami hipotecznymi).

 • Transfer ryzyka do instytucji, które nie są przygotowane do zarządzania nim – źródło potencjalnych kryzysów.

 • Poprawa płynności banku - emitenta.

 • Dalsza akcja kredytowa.

 • Sekurytyzowane aktywa stają się przedmiotem obrotu na rynku wtórnym, a wartość kazdego z nich nie może przekroczyć w USA 332 700 $.Emitenci papier w warto iowych zabezpieczonych kredytem hipotecznym w usa
Emitenci papierów wartośćiowych zabezpieczonych kredytem hipotecznym w USA

 • Instytucja rządowa Ginnie Mae (The Government National Mortgage Corporation) – 1968 r.

 • Zależne od rządu spółki akcyjne Fannie Mae (Federal National Mortgage Association, 1938 r.) i Freddie Mac (The Federal Home Loan Mortgage Corporation, 1970 r.), podlegają one nadzorowi OFHEO (Office of Federal Housing Enterprise Oversight), unikając w ten sposób uciążliwych regulacji.

 • Powstały, aby umożliwić kupno nieruchomości gospodarstwom domowym.

 • Wykupiony przez nie kredyt hipoteczny musi zostać wykorzystany na sfinansowanie nieruchomości mieszkalnej.

 • Obligacje zyskują charakter papierów gwarantowanych przez państwo (dotacje, brak konieczności płacenia CIT).


Kryzys w usa
Kryzys w USA hipotecznym w USA

 • Bańka spekulacyjna a kredyty subprime.

 • Mało restrykcyjna polityka monetarna.

 • Hazard moralny – banki jako pośrednicy transferujący ryzyko poza sektor finansowy.

 • Podwyżki stóp procentowych w celu ograniczenia nadmiernej akcji kredytowej.

 • Kłopoty gospodarstw domowych ze spłacaniem kredytów hipotecznych, szczególnie rodziny o najniższych dochodach.

 • Przeszacowanie hipotek - ograniczenie popytu i spadek cen – nieopłacalność sprzedaży.

 • Mniejsza wartość udzielonych kredytów hipotecznych, a przez to mniejsza emisja obligacji zabezpieczonych hipoteką.Podstawowe rodzaje obligacji
Podstawowe rodzaje obligacji osobistych

 • MBS – Mortgage Backed Securities

 • CMO - Collateralized Mortgage Obligations

  Przygotowanie do emisji: tworzenie jednolitego portfela aktywów, analiza kredytowa, sprzedaż aktywów SPV.

  Lepszy rating: aktywa w pozycjach pozabilansowych – SPV w całości przejmuje ryzyko (np. rynkowe – zmiany stóp procentowych, kredytowe).

  Ryzyko związane z tymi papierami jest trudne do oszacowania, ponieważ zależy ono od nie dających się do końca przewidzieć strumieni pieniężnych generowanych przez kredyty hipoteczne, będące zabezpieczeniem.


R nice

MBS osobistych

Papiery wartościowe zabezpieczone kredytami hipotecznymi.

Instrument sprzedawany bezpośrednio inwestorom przez bank inwestycyjny.

Termin wykupu papierów wartościowych odpowiada terminowi spłaty kredytu – środki na bieżąco przekazywane inwestorom.

Ryzyko wcześniejszej spłaty kredytu.

CMO

Zabezpieczone obligacje hipoteczne.

Instrument wprowadzany do spółki powierniczej jako zabezpieczenie i dzielony na transze (od 3 do 30, o stałych kuponach, wypłacanych co 1, 3 lub 6 miesięcy).

Przed terminem wykupu spłaca się w proporcjonalnych częściach kapitał lub/i odsetki.

Odsetki równolegle dla wszystkich transz, kapitał najpierw 1. transzy, po spłaceniu – kolejnej.

Różnice
Obligacje mbs i cmo

W 2003 roku Freddie Mac i Fannie Mae ponosiły około 60 % ryzyka kredytowego związanego z kredytami hipotecznymi.

Dziękuję za uwagę!


ad